Yıl 2017, Cilt , Sayı 42, Sayfalar 131 - 140 2017-12-29

A COMMENTARY WITH KÖROĞLU VE DELİ YUSUF FILMS IN THE IN THE CONTEXT OF SEMIOTIC AND INTERTEXTUALITY
KÖROĞLU VE DELİ YUSUF FİLMLERİNİN GÖSTERGELERARASILIK VE METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Kağan GARİPER [1]

102 399

The cinema, which emerges later than other art branches, benefits from the features of some literary products such as fiction, form and trace, in order to use them as scenario raw materials. The texts and narratives conveyed to the cinema through adaptation are constructed in a new context and the new values loaded into the forms and meaning sections carried from one structure to the other allow the study of the branches of art in the context of intergovernmental and intertextuality. Thus, the possibility of uncovering the structures from which the new works are produced, and the meaning and form of these artifacts are revealed in the other works. In this study, the adaptation of the Köroğlu Destanı to the Köroğlu film will be tried to be solved in the semiotic context and, Köroğlu and Deli Yusuf films will be tried to be solved in the context of intertextuality

Diğer sanat dallarına göre daha geç bir dönemde ortaya çıkan sinema, başta senaryo hammaddesi olarak kullanmak üzere kimi edebî ürünlerin kurgu, biçim ve izlek gibi özelliklerinden faydalanır. Uyarlama yolu ile sinemaya taşınan metin ve anlatıların, yeni bir bağlamda kurgulanışı ve bir yapıttan diğerine taşınan biçim ve anlam kesitlerine yüklenen yeni değerler, söz konusu sanat dallarının göstergelerarasılık ve metinlerarasılık bağlamında incelenmesine olanak sağlar. Böylece yeni üretilen eserlerin, kaynak aldığı yapıların ortaya çıkarılması imkânı ve bu eserlerde yer alan anlam ve biçim ögelerinin diğer yapıtlarda ne oranda yer aldığı ortaya konur. Bu çalışmada Köroğlu Destanı’nın Köroğlu Filmine uyarlanışı göstergelerarasılık, Köroğlu ve Deli Yusuf filmleri ise metinlerarasılık bağlamında çözümlenmeye çalışılacaktır.

 • Acınan, Başak (2011). Türk Sinemasında ‘Köroğlu Destanı’, Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Türk Halkbilimi Bilim Dalı, Yayınlanmamış Yüksek Lisans tezi, Ankara.
 • Adanır, Oğuz (2003). Sinemada Anlam ve Anlatım, İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Aktulum, Kubilay (2011). Metinlerarasılık Göstergelerarasılık, Ankara: Kanguru Yayınları.
 • Aktulum, Kubilay (2014). Metinlerarası İlişkiler, Kanguru Yayınları.
 • Aktulum, Kubilay (2011). Müzik ve Metinlerarasılık –Müziklerarası/Göstergelerarası Etkileşim ve Aktarımlar, İstanbul: Çizgi Kitabevi.
 • Bazın, André (2011). Sinema Nedir?, (Çeviren: İbrahim Şener), İstanbul: Doruk Yayınları.
 • Boratav, Pertev Naili (1982). Folklor ve Edebiyat II. İstanbul: Adam.
 • Çobanoğlu, Özkul (2003). Türk Dünyası Epik Destan Geleneği, Ankara: Akçağ.
 • Gariper, Cafer (2015). Sabahattin Ali‟nin Kağnı Hikâyesiyle Nâzım Hikmet‟in Kuvayi Milliye Destanında Kağnı Ögesi Etrafında Kimi Benzerlikler. Yeni Türk Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, S.14, İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yay.
 • Gariper, Cafer (2015). “Cengiz Aytmatov’un Al Yazmalım Selvi Boylum Hikâyesi ve Göstergelerarasılık”, Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, Yaz 2015, Sayı 74. s.71-96. Özön, Nijat (2008). Sinema Sanatına Giriş, İstanbul: Agora Kitaplığı.
 • Tarkovski, Andrey (2006). Şiirsel Sinema, (Derleyen: John Gianvito, Çeviren: Ebru Kılıç), İstanbul: Agora Kitaplığı.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Kağan GARİPER (Sorumlu Yazar)
Kurum: NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { sufesosbil357104, journal = {Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {1300-9435}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {}, pages = {131 - 140}, doi = {}, title = {KÖROĞLU VE DELİ YUSUF FİLMLERİNİN GÖSTERGELERARASILIK VE METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {GARİPER, Kağan} }
APA GARİPER, K . (2017). KÖROĞLU VE DELİ YUSUF FİLMLERİNİN GÖSTERGELERARASILIK VE METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, (42), 131-140. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sufesosbil/issue/33853/357104
MLA GARİPER, K . "KÖROĞLU VE DELİ YUSUF FİLMLERİNİN GÖSTERGELERARASILIK VE METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2017): 131-140 <http://dergipark.gov.tr/sufesosbil/issue/33853/357104>
Chicago GARİPER, K . "KÖROĞLU VE DELİ YUSUF FİLMLERİNİN GÖSTERGELERARASILIK VE METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (2017): 131-140
RIS TY - JOUR T1 - KÖROĞLU VE DELİ YUSUF FİLMLERİNİN GÖSTERGELERARASILIK VE METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ AU - Kağan GARİPER Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 140 VL - IS - 42 SN - 1300-9435- M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi KÖROĞLU VE DELİ YUSUF FİLMLERİNİN GÖSTERGELERARASILIK VE METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ %A Kağan GARİPER %T KÖROĞLU VE DELİ YUSUF FİLMLERİNİN GÖSTERGELERARASILIK VE METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ %D 2017 %J Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 1300-9435- %V %N 42 %R %U
ISNAD GARİPER, Kağan . "KÖROĞLU VE DELİ YUSUF FİLMLERİNİN GÖSTERGELERARASILIK VE METİNLERARASILIK BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ". Süleyman Demirel Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi / 42 (Aralık 2017): 131-140.