Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1306-8075 | e-ISSN 2548-1177 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1988 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi | http://www.selcuk.edu.tr/hukuk/birim/web/sayfa/ayrinti/2102/tr

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (SÜHFD) yılda üç sayı olarak yayımlanan ve 2010 yılından itibaren TR Dizin'de (ULAKBİM) taranmakta olan hakemli ulusal bir dergidir.

SÜHFD makaleleri çift kör hakemlik uygulaması kapsamında değerlendirmeye almaktadır. 

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

ISSN 1306-8075 | e-ISSN 2548-1177 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 1988 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi | http://www.selcuk.edu.tr/hukuk/birim/web/sayfa/ayrinti/2102/tr
Kapak Resmi

96.183

291.957

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (SÜHFD) yılda üç sayı olarak yayımlanan ve 2010 yılından itibaren TR Dizin'de (ULAKBİM) taranmakta olan hakemli ulusal bir dergidir.

SÜHFD makaleleri çift kör hakemlik uygulaması kapsamında değerlendirmeye almaktadır. 

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Son Sayı
Cilt 26 - Sayı 2 - Eyl 2018
 1. Osmanlı Hukukunda Livatanın Cezası
  Sayfalar 15 - 45
  Mustafa AVCI
 2. Osmanlı Devleti'nde Esnaf Gediklerinin Hukuki Esasları, Gelişimi ve İlgası
  Sayfalar 47 - 76
  Nuran KOYUNCU
 3. Osmanlı'nın Son Yüzyılında Hukuk Düşüncesinin Dönüşümü ve Dönemin Başlıca Tartışma Konuları
  Sayfalar 77 - 109
  Nuran KOYUNCU, Yasin YILMAZ
 4. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Hâkim Olan İlkelerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 111 - 147
  Ümit Süleyman ÜSTÜN, Hande Sena ÇALIŞ
 5. İdare ve Vergi Mahkemeleri Arasında Çıkan Görev Uyuşmazlıkları ve Çözümünde Esas Alınan Ölçütler
  Sayfalar 149 - 187
  Yunus ERASLAN, Ümit Süleyman ÜSTÜN
 6. Eski Vakıflar Hukuku Bağlamında Vakıf Müessesesi ve Günümüzdeki Etkileri
  Sayfalar 189 - 224
  Ahmet AKMAN
 7. İslam Hukuku Açısından Kripto Paralar ve Blockchain Şifreleme Teknolojisi
  Sayfalar 225 - 253
  Hasan DOĞAN
 8. Sivil İtaatsizlik Kavramı ve “Vergi İtaatsizliği”
  Sayfalar 255 - 290
  Muhammet DURDU
 9. 15’inci ve 17’nci Yüzyıllar Arası Osmanlı Ceza Hukukunda Para Cezaları Bakımından Kanunîlik İlkesinin Geçerliliği
  Sayfalar 291 - 320
  Aslıhan NESLİ
 10. Müteselsil Borçlarda Alacaklı ile Borçlular Arasındaki İlişkinin Hüküm ve Sonuçları
  Sayfalar 325 - 366
  Ayşe ARAT
 11. 20.07.2017 Tarihli Anayasa Mahkemesi Kararının Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmesinde Yükleniciden Tapuda Pay Devralan Üçüncü Kişilerin Durumuna Etkisi
  Sayfalar 367 - 396
  Ayşe ARAT, Mehmet AKÇAAL
 12. Ticari İşlemlerde Taşınır Rehninin Sona Ermesi
  Sayfalar 397 - 441
  Murat Can ATAKAN
 13. Çocuğun Serbest Malları
  Sayfalar 443 - 471
  Süleyman ALBAYRAK
 14. Sivil Havayolu İle Yolcu Taşıma Sözleşmesinde Yolcu Hakları
  Sayfalar 473 - 501
  Zehra AVCI
 15. Ardı Ardına Teslimli Satış Sözleşmesinde Satıcının Ayıptan ve Zapttan Sorumluluğu
  Sayfalar 503 - 532
  Hakkı Mert DOĞU
 16. Roma Hukukunda Rehin Sözleşmesi ve Lex Commissoria Yasağı
  Sayfalar 533 - 561
  Nurtaç ENDES