Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi

ISSN 1306-8075 | e-ISSN 2548-1177 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1988 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi | http://www.selcuk.edu.tr/hukuk/birim/web/sayfa/ayrinti/2102/tr
Kapak Resmi

58.246

130.066

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (SÜHFD) yılda üç sayı olarak yayımlanan ve 2010 yılından itibaren TR Dizin'de (ULAKBİM) taranmakta olan hakemli ulusal bir dergidir.

SÜHFD makaleleri çift kör hakemlik uygulaması kapsamında değerlendirmeye almaktadır. 

Dergimiz Editörler Kurulu, 2018 yılından itibaren yılda üç sayı çıkarma kararı almıştır. Buna göre;

Birinci Sayı        : Nisan        En geç makale gönderim tarihi: 15 Mart

İkinci Sayı        : Ağustos    En geç makale gönderim tarihi: 15 Temmuz

Üçüncü Sayı    : Aralık        En geç makale gönderim tarihi: 15 Kasım

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Son Sayı
Cilt 25 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. Memur Disiplin Hukukuna Hakim Olan Temel İlkeler
  Sayfalar 15 - 41
  Selman Sacit Boz
 2. İdari Yargılama Hukukunda Mahkeme Kararlarının Açıklanması
  Sayfalar 43 - 63
  A. Kürşat ERSÖZ
 3. İdarenin Sorumluluğu Bağlamında Yargı Dışı Çözüm Yolu Olarak Sulh
  Sayfalar 65 - 87
  Aynur HASOĞLU
 4. 2014 Tunus Anayasası Hakkında Genel Bir Değerlendirme
  Sayfalar 89 - 131
  Murat AÇIL
 5. Hakimlerin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu
  Sayfalar 133 - 162
  Melikşah AYDIN
 6. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nde Evlenme Hakkı
  Sayfalar 163 - 184
  Ufuk Ramazan ÇAKMAK
 7. Genel Olarak Nesafet Kavramı ve Bu Kavramın İdare Hukukundaki Bazı Görünüş Şekilleri
  Sayfalar 185 - 216
  Hande Sena ÇALIŞ
 8. Danıştay Kararları Işığında Türk Hukukunda Hükümet Tasarrufları
  Sayfalar 217 - 247
  Oğuzhan GÜZEL
 9. Hukuk Devleti İlkesi Bağlamında Takdir Yetkisi ve Yerindelik Denetimi İlişkisi
  Sayfalar 249 - 276
  Ahmet Talha TETİK
 10. İş Hukuku’nda Kadın Çalışanların Korunmasına İlişkin Hukuki Düzenlemeler (Azerbaycan ve Türk İş Hukuku Karşılaştırmalı Olarak)
  Sayfalar 279 - 328
  Namık HÜSEYİNLİ, Yusuf YİĞİT
 11. Kişilik Hakkının Sosyal Medya Kullanıcıları Tarafından İhlâli Hâlinde Ortaya Çıkacak Cezaî Sorumluluğa Medenî Hukuk Bağlamında Bir Bakış
  Sayfalar 329 - 373
  Sinan Sami AKKURT
 12. Roma Hukukunda Sorumluluk
  Sayfalar 375 - 404
  Övünç GÜVEL
 13. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Uyarınca Öğrenci İkamet İzni
  Sayfalar 405 - 448
  Saliha HALICI
 14. Medenî Usûl Hukukunda Ortak Yetkili Mahkeme
  Sayfalar 449 - 484
  Muhammed Furkan SOYLU
 15. Mecelle'de ve Türk Borçlar Kanunu'nda Satış Sözleşmesinin Kurulması ve Unsurları
  Sayfalar 485 - 521
  Numan TEKELİOĞLU
 16. Gaipliğin Aile Hukuku Yönünden Sonuçları
  Sayfalar 523 - 575
  Hüseyin TOKAT
 17. Sınır Dışı Etme Kararının İcrasının Ertelenmesi
  Sayfalar 577 - 615
  Nedime Tuğçe YİĞİT