Sakarya University Journal of Education

ISSN 2146-7455 | e-ISSN 2146-7455 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |
Kapak Resmi

64.642

101.086

Sakarya University Journal of Education (SUJE) aims to be a source of reference in which academicians studying in various fields of education can publish their studies and have access to related studies.The main aim of the journal is to increase and disseminate the literature in different fields of education. Sakarya University Journal of Education (SUJE) is an international refereed and scientific journal which is published third-annually. SUJE publishes high quality original articles (quantitative, qualitative) and introduction of books which are contributing to Educational Sciences and field education. The language of the journal is English and Turkish.


Our journal, SUJE, can now provide DOI Number over DergiPark. If you have a problem with making submission, please contact us via 2011.suje[at]gmail.com.

Director of the Institute of Educational Sciences

Assoc. Prof. Dr. Halil İbrahim SAĞLAMDergimiz yeni bir şablon ile makale alımına başlamıştır. Bu şablona uygun olmayan makaleler kabul edilmeyecektir. Detaylar için "Yazarlar için" bölümüne veya buraya tıklayınız.

Cilt: 7 Sayı: 3 Son Sayı
Cilt 7 - Sayı 3 - Ara 2017
 1. Dergi Jenerik
  Sayfalar 449 - 455
  SUJE SUJE
 2. Endonezya'da Bireylerin Sokak Çocuklarını Desteklemelerini Sağlayan Önemli Faktörler
  Sayfalar 456 - 466
  Somariah FITRIANI
 3. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Deney Tasarımlarının Değerlendirilmesi
  Sayfalar 467 - 483
  Elif BENZER, Gülfem MUŞLU KAYGISIZ, Fatma Melike UÇAR
 4. Ortaöğretim Öğrencilerinin Bilgiye Ulaşma Tercihlerine Yönelik Görüşleri (Sakarya Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesi Örneği)
  Sayfalar 484 - 497
  Alpaslan OKUR, Gökhan Haldun DEMİRDÖVEN
 5. Okul Öncesi Eğitimde Problem Çözme Becerilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 498 - 514
  Mehmet KAYA, Pedro TADEU, Ümit SAHRANÇ, Serhat ARSLAN, Süleyman DEMİR
 6. Amerika ve Türkiye’de Rekreasyon Öğretim Programlarının Karşılaştırılması
  Sayfalar 515 - 524
  Abdulmenaf KORKUTATA
 7. İlkokul Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Mülteci Öğrencilerin Madde Kavramına İlişkin Düşünceleri
  Sayfalar 525 - 540
  Övgü DÖNÜŞ COŞGUN, Orhan KARAMUSTAFAOĞLU
 8. Lise Öğrencilerinde İnternet Bağımlılığının Yoksunluk, Kontrol Güçlüğü, İşlevsellikte Bozulma ve Sosyal İzolasyon Bağlamında İncelenmesi
  Sayfalar 541 - 551
  Emre MÜEZZİN
 9. Sosyal Bilgiler ve Tarih Derslerinde Beceri ve Değerleri Ne Kadar Öğretiyoruz?
  Sayfalar 552 - 563
  Neşet MUTLU, Mustafa ÖZTÜRK
 10. Sosyal Sermaye ve Sosyal Medya: Demokrasi ve Vatandaşlık Hakkında Bir Araştırma
  Sayfalar 564 - 583
  İsmail ACUN, Cemil YÜCEL, Nur Leman BALBAĞ, Serap İRİ, Cüneyt BELENKUYU
 11. Ortaokul Öğretmenlerinin FeTeMM (Fen-Teknoloji-Mühendislik-Matematik) Farkındalıklarının Farklı Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi
  Sayfalar 584 - 599
  Mustafa ÇEVİK, Arda Danıştay ŞANLITÜRK, Ali YAĞCI
 12. Geometrik-Mekanik Oyunlar Temelli Etkinliklerin Ortaokul Öğrencilerinin Uzamsal Düşünebilme Becerilerine Etkisi
  Sayfalar 600 - 610
  Ceren DEMİRKAYA, Melek MASAL
 13. Ortaokul Öğrencilerinin Özel Etüt Merkezlerine Yönelik Görüşleri
  Sayfalar 611 - 624
  Kader BİRİNCİ KONUR, Ahmet TEKBIYIK, Ayşegül DEDE
 14. Aday Öğretmen Yetiştirme Sürecine İlişkin Aday Öğretmenler ve Diğer Paydaşların Görüşleri
  Sayfalar 625 - 639
  Cem TOPSAKAL, Ahmet DUYSAK
 15. Öğretmen Adaylarının Okul İklimi Algıları ile Akademik Öz-Yeterlik İnançları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 639 - 657
  Aslı GÜNDOĞAN, Seval KOÇAK
 16. Lise Öğrencilerinin ve Öğretmen Adaylarının Atmosfer Basıncını Etkileyen Faktörleri ve İlişkili Günlük Hayat Problemlerini Açıklayabilme Durumlarının İncelenmesi
  Sayfalar 658 - 683
  Eda DEMİRHAN, İsmail ÖNDER, Şenol BEŞOLUK
 17. Türkiye’de Yayınlanmış FeTeMM Eğitimi İle İlgili Çalışmaların İncelenmesi
  Sayfalar 684 - 696
  Şule ELMALI, Fatime BALKAN KIYICI
 18. SUJE yazım kuralları
  Sayfalar 697 - 699
  SUJE Editör