Sakarya University Journal of Education
Kapak Resmi
ISSN 2146-7455 | e-ISSN 2146-7455 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |

Duyurular

 • Yazar bilgilerinde ORCID ID kullanımı gereğinden dolayı, yazarlarımızın profil bilgilerine, ORCID ID numaralarını eklemelerini rica ediyoruz. ORCID ID oluşturmak için, lütfen orcid.org adresini ziyaret ediniz.
 • Dergimize yönelik yoğun ilgi ve talep nedeniyle bir aday makale için en erken geri bildirim verme süremizin, ön değerlendirmenin tamamlanmasının ardından, 90 gündür. Dergimize gönderim yapmayı düşünen siz kıymetli yazarlarımızın bu hususu dikkate almasını saygılarımızla bildiririz.
 • Dergimiz yeni bir şablon ile makale alımına başlamıştır. Bu şablona uygun olmayan makaleler kabul edilmeyecektir. Detaylar için "Yazarlar için" bölümüne veya buraya tıklayınız.

Sakarya University Journal of Education

ISSN 2146-7455 | e-ISSN 2146-7455 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |
Kapak Resmi

91.663

198.366

Duyurular

 • Yazar bilgilerinde ORCID ID kullanımı gereğinden dolayı, yazarlarımızın profil bilgilerine, ORCID ID numaralarını eklemelerini rica ediyoruz. ORCID ID oluşturmak için, lütfen orcid.org adresini ziyaret ediniz.
 • Dergimize yönelik yoğun ilgi ve talep nedeniyle bir aday makale için en erken geri bildirim verme süremizin, ön değerlendirmenin tamamlanmasının ardından, 90 gündür. Dergimize gönderim yapmayı düşünen siz kıymetli yazarlarımızın bu hususu dikkate almasını saygılarımızla bildiririz.
 • Dergimiz yeni bir şablon ile makale alımına başlamıştır. Bu şablona uygun olmayan makaleler kabul edilmeyecektir. Detaylar için "Yazarlar için" bölümüne veya buraya tıklayınız.
Cilt: 8 Sayı: 2 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 2 - Ağu 2018
 1. Dergi Jenerik
  Sayfalar 1 - 7
  SUJE EDITOR
 2. Bulut Bilişim Teknolojileri Kabul Modeli 3: Ölçek Uyarlama Çalışması
  Sayfalar 8 - 25
  Nazire Burçin HAMUTOĞLU
 3. İlkokul 1. Sınıf Öğrencilerinin El Tercihleri Oturuş ve Defter Pozisyonu ile Kalem Tutuşlarının Belirlenmesi
  Sayfalar 26 - 39
  Dursun AKSU, Asena AYVAZ CAN
 4. Ergen annelerine Uygulanan Ebeveyn Stresini Yönetme Programı’nın Etkililiği
  Sayfalar 40 - 59
  Neslihan ARICI ÖZCAN, Reyhan ARSLAN
 5. İlkokul 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersinde Kanıt Temelli Öğrenmenin Etkililiğinin İncelenmesi
  Sayfalar 60 - 71
  Halil İbrahim SAĞLAM, Salim BİLGİÇ
 6. Okul Öncesi Dönemdeki Çocukların Problem Durumunda Kullandıkları Başa Çıkma Stratejilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 72 - 82
  Hatice UYSAL BAYRAK, Şenay ÖZEN ALTINKAYNAK, Devrim ERGİNSOY OSMANOĞLU
 7. Eş-Zamanlı Sanal Sınıf Ortamındaki Uzaktan Eğitim Öğrencilerinin Sosyal Bulunuşluk Düzeylerinin Demografik Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 83 - 95
  Ali GÜNDÜZ, Melike AYDEMİR, Selçuk KARAMAN
 8. Çocuk Edebiyatı Ürünlerinde Savaş ve Göç Olgusu (“Uçurtma Avcısı” ve “Kuş Olsam Evime Uçsam” Adlı Eserler Örneklemi)
  Sayfalar 96 - 110
  Müzeyyen ALTUNBAY, Emrah ÇAKIR
 9. Türkiye’de Öğretmenlik Mesleğinin Statüsüne İlişkin Bir Pareto Analizi
  Sayfalar 111 - 130
  Serkan ÜNSAL
 10. Lisansüstü Öğrencilerinin Bilimsel Araştırma Yeterliliklerinin Danışman Görüşlerine Dayalı Olarak İncelenmesi: Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti Örneği
  Sayfalar 131 - 144
  Özcan Erkan AKGÜN, Selime GÜNTAŞ
 11. The Scientific-Didactic Principles Theory for the Teaching of Geography, History and Social Sciences: A New Model of Knowledge
  Sayfalar 145 - 153
  Javier Contreras GARCÍA, Salvador Mateo ARIAS ROMERO
 12. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının E. Hubble’ın “Kırmızıya Kayma Yasası” Çerçevesinde Bilgi ve Bilişsel Süreç Yeterliklerinin İncelenmesi
  Sayfalar 154 - 167
  Nilgün AYDIN, Abdullah AYDIN
 13. 7. Sınıf Öğrencilerinin Denklem ve Eşitlik Konusundaki Öğrenmelerine Öğrenci Bileşeni Açısından Bir Bakış
  Sayfalar 168 - 186
  Hülya SERT ÇELİK, Ercan MASAL
 14. A Study of the Relationship Between the Level of Emotional Abuse Perceived by High School Students and their Levels of Psychological Resilience
  Sayfalar 187 - 201
  Mehmet KANAK, Ayfer DOĞAN ARSLAN
 15. Dört Aşamalı Kavramsal Ölçme Aracı ile Sekizinci Sınıf Öğrencilerinin Hücre Bölünmeleri Konusundaki Bilgi Farkındalıkları ile Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi
  Sayfalar 202 - 223
  Hüseyin Cihan BOZDAĞ, Gökçe OK
 16. Exploring the Perceptions of EFL Learners on Ambiguity Tolerance: Sakarya University Sample
  Sayfalar 224 - 233
  Orhan KOCAMAN, Melek PAMUKOĞLU