Sakarya University Journal of Education
Kapak Resmi
ISSN 2146-7455 | e-ISSN 2146-7455 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |

Sakarya University Journal of Education (SUJE) aims to be a source of reference in which academicians studying in various fields of education can publish their studies and have access to related studies.The main aim of the journal is to increase and disseminate the literature in different fields of education. Sakarya University Journal of Education (SUJE) is an international refereed and scientific journal which is published third-annually. SUJE publishes high quality original articles (quantitative, qualitative) and introduction of books which are contributing to Educational Sciences and field education. The language of the journal is English and Turkish. Our journal, SUJE, can now provide DOI Number over DergiPark. If you have a problem with making submission, please contact us via 2011.suje[at]gmail.com.

Director of the Institute of Educational Sciences

Assoc. Prof. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM

Dergimize yönelik yoğun ilgi ve talep nedeniyle bir makale için geri bildirim verme süremizin ortalama 60 günden 90 güne çıkarılmıştır. Dergimize gönderim yapmayı düşünen siz kıymetli yazarlarımızın bu hususu dikkate almasını saygılarımızla bildiririz.

Dergimiz yeni bir şablon ile makale alımına başlamıştır. Bu şablona uygun olmayan makaleler kabul edilmeyecektir. Detaylar için "Yazarlar için" bölümüne veya buraya tıklayınız.

Sakarya University Journal of Education

ISSN 2146-7455 | e-ISSN 2146-7455 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |
Kapak Resmi

72.763

126.607

Sakarya University Journal of Education (SUJE) aims to be a source of reference in which academicians studying in various fields of education can publish their studies and have access to related studies.The main aim of the journal is to increase and disseminate the literature in different fields of education. Sakarya University Journal of Education (SUJE) is an international refereed and scientific journal which is published third-annually. SUJE publishes high quality original articles (quantitative, qualitative) and introduction of books which are contributing to Educational Sciences and field education. The language of the journal is English and Turkish. Our journal, SUJE, can now provide DOI Number over DergiPark. If you have a problem with making submission, please contact us via 2011.suje[at]gmail.com.

Director of the Institute of Educational Sciences

Assoc. Prof. Dr. Halil İbrahim SAĞLAM

Dergimize yönelik yoğun ilgi ve talep nedeniyle bir makale için geri bildirim verme süremizin ortalama 60 günden 90 güne çıkarılmıştır. Dergimize gönderim yapmayı düşünen siz kıymetli yazarlarımızın bu hususu dikkate almasını saygılarımızla bildiririz.

Dergimiz yeni bir şablon ile makale alımına başlamıştır. Bu şablona uygun olmayan makaleler kabul edilmeyecektir. Detaylar için "Yazarlar için" bölümüne veya buraya tıklayınız.

Cilt: 8 Sayı: 1 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 1 - Nis 2018
 1. Dergi Jenerik
  Sayfalar 1 - 7
  SUJE Editor
 2. Öğretmenlerin Bilişsel Esneklik ve Mesleki Doyum Düzeyinin İncelenmesi
  Sayfalar 8 - 25
  Bahar ÜZÜMCÜ, Ece Emre MÜEZZİN
 3. Doktora Öğrencilerinin Doktora Eğitimi ve Öğretim Üyelerine Yönelik Metaforik Algıları
  Sayfalar 26 - 40
  İbrahim LİMON, Mehmet DURNALI
 4. Argümantasyonun Öğrencilerin Bilimi Sözde-Bilimden Ayırma Becerilerinin Geliştirilmesi Üzerine Etkisi
  Sayfalar 41 - 60
  Merve ARIK, Behiye AKÇAY
 5. Öğretmen Adaylarının Çevreye Yönelik Ekosentrik, Antroposentrik ve Antipatik Tutumları
  Sayfalar 61 - 75
  Hafife BOZDEMİR, Melike FAİZ
 6. Psikolojik Danışmanın Yaşadığı Çatışma: Etik İkilem
  Sayfalar 76 - 94
  Fatih CAMADAN
 7. Mühendislik Öğrencilerinin Bilim, Teknoloji ve Tasarım Kavramlarına İlişkin Metaforik Algıları
  Sayfalar 95 - 110
  Günay PALİÇ ŞADOĞLU
 8. Aktif Öğrenmeye İlişkin Lisansüstü Tezlerin Yapısal İncelenmesi
  Sayfalar 111 - 125
  Duygu GÜR ERDOĞAN, Gülden KAYA UYANIK, Özlem CANAN GÜNGÖREN
 9. Türkiye’deki Vatandaşlık Eğitiminin Branş Öğretmenlerinin Bakış Açılarıyla Değerlendirilmesi
  Sayfalar 126 - 138
  Kübra GENÇ, Hülya ÇELİK
 10. Değerler Eğitimi ve Güncel Tartışmalar: Gazete Haberlerine İlişkin Bir Eleştirel Söylem Analizi
  Sayfalar 139 - 155
  Ali Faruk YAYLACI, Adem BELDAĞ
 11. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Elektriğin Prosedürel Bilgi Konularında Klasik ve Kombinasyon-Enformasyon Akılsal Fonksiyon İşlem Karşılıklarının Teorik ve Deneysel Olarak Belirlenmesi
  Sayfalar 156 - 164
  İsmail YILMAZ
 12. Sınıf İçi Kaba Davranışlar Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlaması
  Sayfalar 165 - 176
  Tuğba BİNGÖL, Nihan SÖLPÜK TURHAN, Nihan ARSLAN, Muhammet Ü. ÖZTABAK, Şeyda ÇETİNTAŞ
 13. Lisans Öğrencilerinin Limit Tanımını Yorumlama Becerileri
  Sayfalar 177 - 194
  Muhammet DORUK, Murat DURAN, Abdullah KAPLAN
 14. Üniversite Öğrencilerinin Düşünce Hataları ve Duyguları İfade Etmelerinin Mükemmeliyetçilik Tutumlarını Yordaması
  Sayfalar 195 - 210
  Ersoy ÇARKIT, Süleyman Barbaros YALÇIN
 15. Sınıf Öğretmenlerinin “Yüksek Lisans” Kavramına Yönelik Metaforik Algıları
  Sayfalar 211 - 227
  Mustafa BEKTAŞ, Nuriye Pehlivan
 16. Türkçe Öğretim Sürecinde Dijital Bölünme
  Sayfalar 228 - 245
  Mazhar BAL, Esra USLU
 17. Kitap İncelemesi: Bir Değer ve Eğitim Merkezi Olarak Aile
  Sayfalar 246 - 247
  Rabia GÜRBÜZ