Sakarya University Journal of Education
Kapak Resmi
ISSN 2146-7455 | e-ISSN 2146-7455 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |

Önemli Duyuru

Değerli bilim insanları,

SUJE dergisinin yazar rehberi bölümünde güncelleme yapılmıştır. SUJE dergisine makale göndermeyi düşünen yazarların "Yazım Kuralları" sayfasını incelemeleri önerilmektedir.


Sakarya University Journal of Education

ISSN 2146-7455 | e-ISSN 2146-7455 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |
Kapak Resmi

105.598

278.809

Önemli Duyuru

Değerli bilim insanları,

SUJE dergisinin yazar rehberi bölümünde güncelleme yapılmıştır. SUJE dergisine makale göndermeyi düşünen yazarların "Yazım Kuralları" sayfasını incelemeleri önerilmektedir.


Cilt: 8 Sayı: 4 (Ek Sayı) Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 4 - Ara 2018
 1. Dergi Jenerik
  Sayfalar 1 - 6
  SUJE EDITOR
 2. Üniversite Öğrencilerinin Ders Sırasında Öğretim Amacı Dışında Mobil Telefon Kullanımına Etki Eden Faktörlerin İncelenmesi
  Sayfalar 7 - 19
  Evren ŞUMUER, Deniz Mertkan GEZGİN, Soner YILDIRIM
 3. Pre-service EFL Teacher Cognition: Learning to Teach English through Authentic Materials
  Sayfalar 20 - 39
  Dilan ÖKCÜ, Hatime ÇİFTÇİ
 4. Fen Bilimleri Dersine STEM Entegrasyonu Etkinliklerinin 5. Sınıf Öğrencilerinin Bilimsel Yaratıcılıklarına Etkisi
  Sayfalar 40 - 59
  Filiz GÜLHAN, Fatma ŞAHİN
 5. Öğretmenlerin Farklılaştırılmış Öğretim Yaklaşımına İlişkin Uygulama ve Yeterlik Düzeylerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 60 - 74
  İshak KOZİKOĞLU, Ömer BEKLER
 6. Dijital Teknolojilere Erişim Motivasyonu Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Sayfalar 75 - 88
  Şefika Şule ERÇETİN, Sait AKBAŞLI, MEHMET DURNALI
 7. Öğrenme Amaçlı Yazma Etkinliklerinin Ortaokul 6. Sınıf Öğrencilerinin Madde ve Isı Ünitesindeki Kavramsal Anlamalarına Etkisi
  Sayfalar 89 - 108
  Fatma YAMAN
 8. Kabul ve Kararlılık Terapisi Yönelimli Karar Verme Becerisi Psikoeğitim Programının Karar Verme Stilleri Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 109 - 130
  Mustafa ERCENGİZ, Ali Haydar ŞAR
 9. Düşünme Stillerine Göre Farklılaştırılmış Öğretim Etkinliklerine İlişkin Öğrenci Görüşleri
  Sayfalar 131 - 146
  Selda ÖZER, Ercan YILMAZ
 10. Öğretmen Adaylarının Sosyal Beceri Düzeylerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 151 - 167
  Kayhan BOZGÜN, Serpil PEKDOĞAN
 11. Okullarda Algılanan Hizmetkâr Liderlik Düzeyinin İncelenmesi
  Sayfalar 168 - 184
  Mehmet Emin USTA, Yıldız ÜNSAL
 12. 5. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabındaki Etkinliklerin Bilimsel Araştırma ve Mühendislik Tasarım Sürecine Göre İncelenmesi
  Sayfalar 185 - 197
  Zeynep KOYUNLU ÜNLÜ, Özgür ŞEN
 13. The Effect of Parenting on Teenagers’ Decision to Drop out of School
  Sayfalar 198 - 213
  Daniel HANDANOS, Z. Deniz AKTAN
 14. Analysis of a Turkish Mathematics Textbook in the Late Ottoman Era with respect to the Principles of Contemporary Elementary Education
  Sayfalar 214 - 231
  Esra YAPRAK, M. Sencer ÇORLU, Emin AYDIN
 15. Matematik Öğretiminde Ters Yüz Öğrenme Modelinin Ortaokul Öğrencilerin Derse Katılımına Etkisi
  Sayfalar 232 - 249
  Deniz KAYA
 16. Behiç Ak’ın Çocuk Kitaplarında Medya ve Sosyal Medya Eleştirisi
  Sayfalar 250 - 264
  Emine KARADENİZ, Mehmet ÖZDEMİR
 17. Kültürel-Tarihsel Kuram’a Göre “ – Mış Gibi Oyunlar”: Okul Öncesi Öğretmenlerinin Eğilimlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 265 - 285
  Sadiye KELEŞ, Özlem YURT, Adalet KANDIR
 18. Türkülerin Türkçe Eğitiminde Kullanılabilirliği
  Sayfalar 286 - 299
  Üzeyir SÜĞÜMLÜ, Keziban TEKŞAN
 19. Örgütsel Zeka Algısı ve Ortak Değişkenlerin Etkisi: ANCOVA Analizi ile İncelenmesi
  Sayfalar 300 - 318
  Nilay NEYİŞÇİ, Nihan POTAS, Şefika Şule ERÇETİN
 20. Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Gazetelerde Yer Alan Sosyo-Bilimsel Konulara Yönelik Farkındalıklarının İncelenmesi
  Sayfalar 319 - 336
  Nurhan ÖZTÜRK, Hilal ERABDAN
 21. Matematik Öğretmenlerinin Üstün Zekâlılar Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi: Bir Metafor Çalışması
  Sayfalar 337 - 350
  Mehmet KIRMIZI, Kamuran TARIM
 22. İlkokul Öğrencilerinin Sosyal Problem Çözme Becerilerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Sayfalar 351 - 363
  Ebru UZUNKOL, Elif ÖZDEMİR YILMAZ
 23. Fen Bilimleri Dersi Öğretmenlerinin STEM Eğitimine Yönelik Görüşleri
  Sayfalar 364 - 373
  Hasan ÖZCAN, Hakkı İlker KOŞTUR
 24. “Saatlerin Tıkırtısı” Hikâyesi Üzerine Metin Dil Bilimsel Bir İnceleme
  Sayfalar 374 - 386
  Aysel HUSEYNZADE