Sakarya University Journal of Education
Kapak Resmi
ISSN 2146-7455 | e-ISSN 2146-7455 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |

Önemli Duyuru

Değerli bilim insanları,

Sakarya University Journal of Education (SUJE) dergisi olarak 2011 yılından bu yana eğitim bilimlerinin farklı alanlarında çalışan akademisyenlerin çalışmalarını yayınlayabilecekleri ve ilgili çalışmalara erişebilecekleri bilimsel bir referans kaynağı olmayı amaçlamakta ve bu yönde faaliyetlerine devam etmektedir. Dergimizin 11.09.2018 tarihli editörler toplantısında alınan kararlar dahilinde dergimizin eğitimle ilgili uluslararası indekslere girebilmesi için (ERIC, ESCI, Australian Education Index, British Education Index vb.) dergimizde aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
  1- Dergimize Türkçe olarak gönderilen makaleler için editör ve hakem değerlendirmeleri sonucunda yayınlanmaya kabul edilen makaleler için İngilizce çeviri (tam metinin tamamı için) istenecektir. Kabul edilmiş olan makale hem Türkçe hem de İngilizce dilinde yayınlanacaktır. Yalnızca değerlendirme süreci Türkçe yürütülecektir.
  2- Dergimize İngilizce olarak gönderilen makaleler için değerlendirme süreci İngilizce yürütülecek ve yayına kabulü halinde Türkçe çeviri istenmeyecektir. Ancak dergimizin önceki formatında olan Türkçe başlık, öz, toplumsal mesaj ve anahtar kelimeler kısımları yine değerlendirme başlamadan önce istenecektir.
  3- 26.12.2018 tarihi itibari ile değerlendirme süreci tamamlanmış ve süreci olumlu olarak sonuçlanmış aday makalelerin mevcut formatta yayınlanması için 2018 Aralık ayı sonunda ek sayı çıkarılmasına karar verilmiştir. Ek sayıda yayınlanacak makale sayısı, normal periyotta yayınlanan makale sayısı kuralına uygun olacaktır. Aşması durumunda makalenin dergimize başvuru tarihi dikkate alınacaktır.

Dergimiz 26.12.2018 tarihinden önce gelmiş ve değerlendirme süreci tamamlanmamış olan;  26.12.2018 tarihinden sonra gelecek makaleler için dergimizin yeni makale kabul formatının uygulaması kararı almıştır. Dergimize makale göndermeyi düşünen siz değerli yazarlarımızın makale gönderimi yaparken bu hususu dikkate almalarını saygılarımızla bildiririz.


Sakarya University Journal of Education

ISSN 2146-7455 | e-ISSN 2146-7455 | Periyot Yılda 3 Sayı | Başlangıç: 2011 | Yayıncı Sakarya Üniversitesi |
Kapak Resmi

99.730

229.357

Önemli Duyuru

Değerli bilim insanları,

Sakarya University Journal of Education (SUJE) dergisi olarak 2011 yılından bu yana eğitim bilimlerinin farklı alanlarında çalışan akademisyenlerin çalışmalarını yayınlayabilecekleri ve ilgili çalışmalara erişebilecekleri bilimsel bir referans kaynağı olmayı amaçlamakta ve bu yönde faaliyetlerine devam etmektedir. Dergimizin 11.09.2018 tarihli editörler toplantısında alınan kararlar dahilinde dergimizin eğitimle ilgili uluslararası indekslere girebilmesi için (ERIC, ESCI, Australian Education Index, British Education Index vb.) dergimizde aşağıdaki değişikliklerin yapılmasına karar verilmiştir.
  1- Dergimize Türkçe olarak gönderilen makaleler için editör ve hakem değerlendirmeleri sonucunda yayınlanmaya kabul edilen makaleler için İngilizce çeviri (tam metinin tamamı için) istenecektir. Kabul edilmiş olan makale hem Türkçe hem de İngilizce dilinde yayınlanacaktır. Yalnızca değerlendirme süreci Türkçe yürütülecektir.
  2- Dergimize İngilizce olarak gönderilen makaleler için değerlendirme süreci İngilizce yürütülecek ve yayına kabulü halinde Türkçe çeviri istenmeyecektir. Ancak dergimizin önceki formatında olan Türkçe başlık, öz, toplumsal mesaj ve anahtar kelimeler kısımları yine değerlendirme başlamadan önce istenecektir.
  3- 26.12.2018 tarihi itibari ile değerlendirme süreci tamamlanmış ve süreci olumlu olarak sonuçlanmış aday makalelerin mevcut formatta yayınlanması için 2018 Aralık ayı sonunda ek sayı çıkarılmasına karar verilmiştir. Ek sayıda yayınlanacak makale sayısı, normal periyotta yayınlanan makale sayısı kuralına uygun olacaktır. Aşması durumunda makalenin dergimize başvuru tarihi dikkate alınacaktır.

Dergimiz 26.12.2018 tarihinden önce gelmiş ve değerlendirme süreci tamamlanmamış olan;  26.12.2018 tarihinden sonra gelecek makaleler için dergimizin yeni makale kabul formatının uygulaması kararı almıştır. Dergimize makale göndermeyi düşünen siz değerli yazarlarımızın makale gönderimi yaparken bu hususu dikkate almalarını saygılarımızla bildiririz.


Cilt: 8 Sayı: 3 Son Sayı
Cilt 8 - Sayı 3 - Ara 2018
 1. Dergi Jenerik
  Sayfalar 1 - 7
  SUJE EDITOR
 2. Türkiye’de Etkili Okul Araştırmaları: Ampirik Araştırmaların Analizi
  Sayfalar 8 - 24
  Mahmut POLATCAN, Ramazan CANSOY
 3. İlköğretim Matematik Öğretmen Adaylarının Örüntülere İlişkin Problem Tasarlama Durumları
  Sayfalar 25 - 36
  Emine Nur ÜNVEREN BİLGİÇ, Büşra ÇAYLAN
 4. Beden Eğitimi ve Spor Öğretiminde Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Üzerine Bir İnceleme
  Sayfalar 37 - 62
  Mehmet ASMA, Hüseyin ÇAMLIYER, Mümine SOYTÜRK, Tarık BALCI, Hatice ÇAMLIYER
 5. Pozitif Psikoterapi Denge Modeli Bağlamında Dengeli Yaşam Ölçeği ve Dengeli Yaşam Temel Becerileri Ölçeğinin Geliştirilmesi
  Sayfalar 63 - 79
  Ayşe AYPAY, Ahmet KARA
 6. Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Zaman Yönetimi ve Stres Algılarının İncelenmesi
  Sayfalar 80 - 99
  Kaya YILDIZ
 7. İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Matematik İnançlarının ve Yapılandırmacı Öğrenme Ortamlarına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  Sayfalar 100 - 114
  Fulden BAYRAK, Güney HACIÖMEROĞLU
 8. Okula Uyum Ölçeği’nin Türk Kültürüne Uyarlanması
  Sayfalar 115 - 127
  Mehmet DURNALI, Bijen FİLİZ, Elif AYDIN
 9. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilimsel Süreç Becerilerine Dayalı Deney Tasarlama ve Uygulama Becerilerinin İncelenmesi
  Sayfalar 128 - 141
  Gülşah SEZEN VEKLİ
 10. Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Teknolojiyi Öğrenme - Öğretme Sürecine Entegrasyonu
  Sayfalar 142 - 157
  Esra KELEŞ, Ebru TURAN GÜNTEPE
 11. Fen Bilgisi Öğretmenliği Lisans Öğrencilerinin Açık Uçlu Deneylere İlişkin Görüşleri: Deney Günlükleri
  Sayfalar 158 - 175
  Özlem ERYILMAZ MUŞTU, Hülya ERTAŞ KILIÇ, Ahmet İlhan ŞEN
 12. Öğretmenlerin Mesleki Özgürlüğe İlişkin Metaforik Algıları
  Sayfalar 176 - 189
  Ejder GÜVEN, Asiye TOKER GÖKÇE
 13. Üniversite Öğrencilerinin Üniversite Yaşamına Uyum ile Benlik Ayrımlaşması Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Sayfalar 190 - 204
  Abdullah MERT, Pınar ÇETİNER
 14. İşbirliğine Dayalı Öğrenme ve Öğrenme Amaçlı Mektup Yazma Aktivitesinin Öğretmen Adaylarının Kuvvet ve Hareket Konusunda Akademik Başarılarına ve Tutumlarına Etkisi
  Sayfalar 205 - 221
  İkramettin DAŞDEMİR
 15. Sınıf Öğretmeni Adayları ile Fen ve Teknoloji Laboratuvarı Uygulamaları Dersinde Yapılandırmacı Mikro-Öğretim Uygulamaları: Karma Bir Çalışma
  Sayfalar 222 - 241
  Alper DURUKAN, Hüseyin ARTUN, Hasan BAKIRCI
 16. Sınıf Öğretmenlerinin Yaratıcılığı Destekleyici Davranışlarının İncelenmesi
  Sayfalar 242 - 262
  Gülşah BATDAL KARADUMAN, Cavide ÇİFTÇİ