Amaç

Sakarya University Journal of Education (SUJE) dergisi, eğitim bilimlerinin farklı alanlarında çalışan akademisyenlerin çalışmalarını yayınlayabilecekleri ve ilgili çalışmalara erişebilecekleri bilimsel bir referans kaynağı olmayı amaçlamaktadır. Derginin temel amacı, eğitim bilimlerinin farklı alanlarındaki bilimsel literatürü artırmak ve yaymaktır.

Kapsam

Sakarya University Journal of Education (SUJE) dergisi yılda üç kez yayınlanana uluslararası hakemli ve bilimsel bir dergidir. SUJE dergisi yüksek kaliteli özgün araştırma makaleleri (nicel, nitel) ve eğitim bilimleri alanına katkıda bulunan kitapların tanıtımını yayınlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.