Yıl 2015, Cilt 5, Sayı 2, Sayfalar 55 - 80 2015-08-20

5. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı: Güncellenen Programın Bir Önceki Programla Karşılaştırılması ve Programa İlişkin Öğretmen Görüşleri

Zeynep DEMİRTAŞ [1] , Serdar ERDEM [2]

362 1733

The aim of this research is to investigate comparatively English language curriculum of the fifthgrade which started to be applied in 2013-2014 academic year and the English language curriculumof the fifth grade applied since 2008-2009 academic year and to determine teachers’ views aboutnew curriculum. The research consists of two stages. At the first stage, the English language curriculum of the fifth grade, effectuated in 2013, was compared with the English language curriculumof the fifth grade, developed in 2006 and valid starting from 2008. At this stage, document analysismethod of the qualitative research methods was used. At the second stage of the research, teachers’views about 2013 curriculum were determined. At this stage, the interview method of the qualitative research methods was used and teachers’ views were determined with semi-structured interview questions. In this research, in which purposeful sampling was used, interviews were madewith 19 English teachers working at the state schools in Sultanbeyli/İstanbul at the second term of2013-2014 academic year. The data obtained from these interviews were analysed using descriptiveanalysis method. At the end of the research, the innovations made in the new curriculum, unlikethe previous curriculum, were revealed and it was determined that teachers had generally negativeopinions about new curriculum
Araştırmanın amacı, 2013-2014 öğretim yılında uygulanmaya başlayan yeni 5. sınıf İngilizce dersi öğretim programı ile 2008-2009 öğretim yılında başlayarak uygulanmış olan 5. sınıf İngilizce dersi öğretim programının karşılaştırılmalı olarak incelenmesi ve yeni programa ilişkin öğretmenlerin görüşlerinin belirlenmesidir. Araştırma iki aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada 2013’de yürürlüğe giren 5. sınıf İngilizce dersi öğretim programı ile 2006’da geliştirilen ve 2008’den itibaren okutulmakta olan 5. sınıf İngilizce dersi öğretim programı karşılaştırılmıştır. Bu aşamada nitel araştırma yöntemlerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Araştırmanın İkinci aşamasında 2013 programına ilişkin İngilizce öğretmenlerinin görüşleri belirlenmiştir. Bu aşamada nitel araştırma yöntemlerinden görüşme yöntemi kullanılmış ve yarı yapılandırılmış görüşme sorularıyla öğretmenlerin görüşleri belirlenmiştir. Amaçlı örnekleme yöntemi kullanılan araştırmada, İstanbul ili Sultanbeyli ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapmakta olan 19 İngilizce öğretmeni ile 2013-2014 öğretim yılı ikinci dönemde görüşmeler yapılmıştır. Elde edilen veriler betimsel analiz yöntemiyle çözümlenmiştir. Araştırmanın sonucunda bir önceki programdan farklı olarak yeni programda yapılan yenilikler ortaya konulmuş ve öğretmenlerin yeni programa ilişkin genellikle olumsuz görüşlere sahip olduğu belirlenmiştir.
 • Büyükyavuz, O. ve Aydoslu, A. (2005) Burdur’da İngilizce öğretmenlerinin karşılaştığı sorunlar, 1. Burdur Sempozyumu (16-19 Kasım), Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
 • Büyükduman, F. İ. (2005). İlköğretim okulları İngilizce öğretmenlerinin birinci kademe İngilizce öğretim programına ilişkin görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 28, 55-64.
 • Cihan, T. ve Gürlen, E. (2013). İlköğretim 5. sınıf İngilizce dersi öğretim programına ilişkin öğretmen görüşleri. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 13 (1), 131-146.
 • Ellis, R. (1990). Instructed second language acquisition. London: Basil Blackwell.
 • Er, K. E. (2006). Evaluation of english curricula in 4th and 5th grade primary schools. Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences, 39 (2), 1-25.
 • Işık, A. (2008). Yabancı dil eğitimimizdeki yanlışlıklar nereden kaynaklanıyor?. Journal of Language and Linguistic Studies, 4(2), 15-26.
 • İlkhan, İ. (1999). Yabancı dil öğretiminin topluma yansımaları. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5, 301-305.
 • İşeri, K. (t.y.). Dilin kazanımı ve yabancı dil öğretimi, www.englishclassmersin.com/dilogrenimi/ iseri.pdf‎ adresinden 21 Şubat 2014 tarihinde indirilmiştir.
 • Kara, Ş. (1999). Erken yaşta yabancı dil öğrenimi ve öğretimi. Dil Dergisi, TÖMER, 79, Ankara Üniversi-tesi.
 • Krashen, S. (1973). Lateralization, Language Learning and Critical Period: Some new Evidence. Language Learning, 23, 63-74.
 • Krashen, S. (2003). Explorations in languaage acquisitionand use. Portsmouth, NH: Heinemann.
 • Lambert, W. E. (1972). Language, Psychology and Culture. Stanford CA: Stanford University Pres.
 • Paker, T. (2006). Çal bölgesindeki okullarda İngilizce öğretimini sorunları ve çözüm önerileri. Çal Sempozyumu, 1-3 Eylül 2006 (684-690), Denizli.
 • Richards, J. C. (2001). Curriculum development in language teaching. Cambridge: CUP
 • Sevinç, M. (2003). Erken çocuklukta gelişim ve eğitimde yeni yaklaşımlar. İstanbul: Morpa Kültür Yayınları.
 • Songün, R. (1983). Doğu Anadolu orta dereceli okullarda İngilizce öğretmen, öğrencilerinin öğretim, öğrenim ve ilişkileri. Türk Dili Öğrenim Özel Sayısı, 102.
 • Zehir-Topkaya, E. ve Küçük, Ö. (2010). An evaluation of 4 and 5 grade English language teaching prog-ram. İlköğretim Online, 9 (1), 52-65. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr
Birincil Dil tr
Konular
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Zeynep DEMİRTAŞ

Yazar: Serdar ERDEM

Bibtex @ { suje220099, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {55 - 80}, doi = {10.19126/suje.59904}, title = {5. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı: Güncellenen Programın Bir Önceki Programla Karşılaştırılması ve Programa İlişkin Öğretmen Görüşleri}, key = {cite}, author = {DEMİRTAŞ, Zeynep and ERDEM, Serdar} }
APA DEMİRTAŞ, Z , ERDEM, S . (2015). 5. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı: Güncellenen Programın Bir Önceki Programla Karşılaştırılması ve Programa İlişkin Öğretmen Görüşleri. Sakarya University Journal of Education, 5 (2), 55-80. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/suje/issue/20639/220099
MLA DEMİRTAŞ, Z , ERDEM, S . "5. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı: Güncellenen Programın Bir Önceki Programla Karşılaştırılması ve Programa İlişkin Öğretmen Görüşleri". Sakarya University Journal of Education 5 (2015): 55-80 <http://dergipark.gov.tr/suje/issue/20639/220099>
Chicago DEMİRTAŞ, Z , ERDEM, S . "5. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı: Güncellenen Programın Bir Önceki Programla Karşılaştırılması ve Programa İlişkin Öğretmen Görüşleri". Sakarya University Journal of Education 5 (2015): 55-80
RIS TY - JOUR T1 - 5. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı: Güncellenen Programın Bir Önceki Programla Karşılaştırılması ve Programa İlişkin Öğretmen Görüşleri AU - Zeynep DEMİRTAŞ , Serdar ERDEM Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 55 EP - 80 VL - 5 IS - 2 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education 5. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı: Güncellenen Programın Bir Önceki Programla Karşılaştırılması ve Programa İlişkin Öğretmen Görüşleri %A Zeynep DEMİRTAŞ , Serdar ERDEM %T 5. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı: Güncellenen Programın Bir Önceki Programla Karşılaştırılması ve Programa İlişkin Öğretmen Görüşleri %D 2015 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD DEMİRTAŞ, Zeynep , ERDEM, Serdar . "5. Sınıf İngilizce Dersi Öğretim Programı: Güncellenen Programın Bir Önceki Programla Karşılaştırılması ve Programa İlişkin Öğretmen Görüşleri". Sakarya University Journal of Education 5 / 2 (Ağustos 2015): 55-80.