Yıl 2018, Cilt 8, Sayı 2, Sayfalar 96 - 110 2018-08-15

Çocuk Edebiyatı Ürünlerinde Savaş ve Göç Olgusu (“Uçurtma Avcısı” ve “Kuş Olsam Evime Uçsam” Adlı Eserler Örneklemi)
War and migration in children's literature works (The sample of “Uçurtma Avcısı” and “Kuş Olsam Evime Uçsam”)

Müzeyyen ALTUNBAY [1] , Emrah ÇAKIR [2]

132 314

İnsanlığı etkileyen pek çok olay olmakla birlikte savaş ve göç, etkisi itibarıyla daha uzun süreli ve daha kalıcıdır. Söz konusu bu etki, yaşları ve dünyayı algılayış biçimleri göz önüne alındığında en çok çocuklara yansımaktadır. Bu çalışmada, sanatın birçok alanına olduğu gibi edebiyata da yansımış olan savaş ve göç olgusunun, çocukların gözünden anlatıldığı “Uçurtma Avcısı” ve “Kuş Olsam Evime Uçsam” adlı eserler incelenmiştir. Çalışmanın amacı, insanlara derinden tesir eden savaş ve göç olgularının etkilerini, çocuk gözünden ortaya koymanın yanında bu etkilerin çocuk edebiyatı ürünlerinde nasıl ve ne şekilde yer aldığını ifade etmek ve her iki eserde savaş ve göç ile ilgili benzer, ortak ve farklı noktaları tespit etmektir. Nitel bir araştırma olan bu çalışmada “doküman incelemesi”den yararlanılmıştır. İncelenen eserlerde tespit edilen benzer, ortak ve farklı noktalar bulgular kısmında sunulmaktadır.

Although there have been many incidents affecting humanity; war and immigration last longer and they are more permanent in terms of their influence. This effect is most reflected on children considering the effects of their age and perception of the world. In this study, the works such as “Uçurtma Avcısı” and “Kuş Olsam Evime Uçsam” are studied in which children themselves describe the war and migration phenomena being used in the literature as well as in many other fields of art. The aim of the study is to determine the effects of the phenomena of war and migration that deeply affect people, and also how and in what way these effects take place in children's literature products and to identify similar, common and different points related to war and migration in both works. In the study, one of the qualitative research methods, "document review" method, was used. The similar, common and different points identified in the studied works are presented in the findings section.

 • Belge, M. (1980). Milliyet Sanat Dergisi, Yeni Dizi. S.10. (15 Ekim tarihli yazı).
 • Büyüköztürk, Ş.; Kılıç Çakmak, E.; Akgün, Ö. E.; Karadeniz, Ş.; Demirel, F. (2016). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Casanova, J. (2015). İspanya İç Savaşı’nın Kısa Tarihi. (Çev. Uygur Kocabaşoğlu). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Cansız Aktaş, M. (2014). “Nitel Veri Toplama Araçları”. (Editör Metin, Mustafa vd.) Kuramdan Uygulamaya Eğitimde Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
 • Mehreliyev, E. (2016). “Savaş ve Edebiyat”, Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Savaş ve Edebiyat Sempozyum Bildirileri, Cilt:1, s.200.
 • Midilli, S. (2016). “Yeni Roman: Savaşın Edebiyata Yansımaları-Hiroşima Sevgilim Üzerine Bir İnceleme”, Savaş ve Edebiyat Sempozyumu, s.342.
 • Ram, M. (1980). "A rockyrevolution". Economic and Political Weekly, 15 (3):10.
 • Robson, C. (2001). Real World Research. USA: Blackwell Publishers.
 • Saray, M. (1981). Dünden Bugüne Afganistan. İstanbul: Boğaziçi Yayınları.
 • Tavşancıl, E.; Aslan, E. (2001). Sözel, Yazılı ve Diğer Materyaller İçin İçerik Analizi ve Uygulama Örnekleri. İstanbul: Epsilon Yayınları.
 • Tekşan, M. (2011). Karşılaştırmalı Edebiyat Bilimi. İstanbul: Kriter Yayınları.
 • Yılancıoğlu, S. S. (2015). “Günümüzün Göç Edebiyatı Nedir?”. Turkish Migration Conference 2015 Selected Proceedings. London: Transnational Press London, s.512
 • Yıldırım, A.; Şimşek, H. (2013). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştıma Yöntemleri. İstanbul: Seçkin Yayıncılık.
 • Eletronik Kaynaklar
 • https://www.ntv.com.tr/dunya/suriye-ic-savasinda-6-yilda-neler-yasandi,Ik0VGc0sPUqbvDUE_EDsqA erişim [10.10.2017]
 • http://aa.com.tr/tr/dunya/-suriyenin-goc-bilancosu-13-milyon-multeci-ve-siginmaci/594747 erişim [18.11.2017]
 • http://www.goc.gov.tr/icerik6/goc-ve-gocmen-konulu-fotograf-yarismasi_350_361_11469_icerik erişim [18.11.2017]
 • https://en.wikipedia.org/wiki/Guernica_(Picasso) erişim [18.11.2017]
 • https://books.google.com.tr/books? id=k7hIAw5WmmwC&pg=PT273&lpg=PT273&dq=penguin+orange+readers+group+2007&source=bl&ots=IiDg8G8XdG&sig=I7Sa0gEpYN9XzqHfRdnjPTd3UfI&hl=tr&sa=X&ved=0ahUKEwiw6p20wbbXAhUH4qQKHRqkANkQ6AEITzAL#v=onepage&q=penguin%20orange%20readers%20group%202007&f=false erişim [19.10.2017] http://www.edebiyathaber.net/2015-tudem-edebiyat-odulleri-sahiplerini-buldu/ erişim [19.10.2017]
 • www.cumhuriyet.com.tr/haber/diğer/214442/_Kadinlarin_gocun_ressami_Kibele_Sanat_Galerisi__nde.html# erişim [19.10.2017]
 • İncelenen Eserler Huseyni, H. (2017). Uçurtma Avcısı. İstanbul: Everest Yayınları.
 • Öztürk, G. (2016). Kuş Olsam Evime Uçsam. İstanbul: TUDEM Yayınevi.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Müzeyyen ALTUNBAY (Sorumlu Yazar)
Kurum: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Emrah ÇAKIR
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { suje380058, journal = {Sakarya University Journal of Education}, issn = {2146-7455}, eissn = {2146-7455}, address = {Sakarya Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {8}, pages = {96 - 110}, doi = {10.19126/suje.380058}, title = {Çocuk Edebiyatı Ürünlerinde Savaş ve Göç Olgusu (“Uçurtma Avcısı” ve “Kuş Olsam Evime Uçsam” Adlı Eserler Örneklemi)}, key = {cite}, author = {ALTUNBAY, Müzeyyen and ÇAKIR, Emrah} }
APA ALTUNBAY, M , ÇAKIR, E . (2018). Çocuk Edebiyatı Ürünlerinde Savaş ve Göç Olgusu (“Uçurtma Avcısı” ve “Kuş Olsam Evime Uçsam” Adlı Eserler Örneklemi). Sakarya University Journal of Education, 8 (2), 96-110. DOI: 10.19126/suje.380058
MLA ALTUNBAY, M , ÇAKIR, E . "Çocuk Edebiyatı Ürünlerinde Savaş ve Göç Olgusu (“Uçurtma Avcısı” ve “Kuş Olsam Evime Uçsam” Adlı Eserler Örneklemi)". Sakarya University Journal of Education 8 (2018): 96-110 <http://dergipark.gov.tr/suje/issue/36483/380058>
Chicago ALTUNBAY, M , ÇAKIR, E . "Çocuk Edebiyatı Ürünlerinde Savaş ve Göç Olgusu (“Uçurtma Avcısı” ve “Kuş Olsam Evime Uçsam” Adlı Eserler Örneklemi)". Sakarya University Journal of Education 8 (2018): 96-110
RIS TY - JOUR T1 - Çocuk Edebiyatı Ürünlerinde Savaş ve Göç Olgusu (“Uçurtma Avcısı” ve “Kuş Olsam Evime Uçsam” Adlı Eserler Örneklemi) AU - Müzeyyen ALTUNBAY , Emrah ÇAKIR Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19126/suje.380058 DO - 10.19126/suje.380058 T2 - Sakarya University Journal of Education JF - Journal JO - JOR SP - 96 EP - 110 VL - 8 IS - 2 SN - 2146-7455-2146-7455 M3 - doi: 10.19126/suje.380058 UR - http://dx.doi.org/10.19126/suje.380058 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sakarya University Journal of Education Çocuk Edebiyatı Ürünlerinde Savaş ve Göç Olgusu (“Uçurtma Avcısı” ve “Kuş Olsam Evime Uçsam” Adlı Eserler Örneklemi) %A Müzeyyen ALTUNBAY , Emrah ÇAKIR %T Çocuk Edebiyatı Ürünlerinde Savaş ve Göç Olgusu (“Uçurtma Avcısı” ve “Kuş Olsam Evime Uçsam” Adlı Eserler Örneklemi) %D 2018 %J Sakarya University Journal of Education %P 2146-7455-2146-7455 %V 8 %N 2 %R doi: 10.19126/suje.380058 %U 10.19126/suje.380058
ISNAD ALTUNBAY, Müzeyyen , ÇAKIR, Emrah . "Çocuk Edebiyatı Ürünlerinde Savaş ve Göç Olgusu (“Uçurtma Avcısı” ve “Kuş Olsam Evime Uçsam” Adlı Eserler Örneklemi)". Sakarya University Journal of Education 8 / 2 (Ağustos 2018): 96-110. http://dx.doi.org/10.19126/suje.380058