Yıl 2016, Cilt 4, Sayı 2, Sayfalar 121 - 130 2016-06-01

ELASTICSEARCH YÜK DENGELEME İŞLEMİNİN MANUEL YAPILANDIRILMASI ve PERFORMANS ÖLÇÜMÜ İÇİN YAZILIM GELİŞTİRİLMESİ
Software Development For Manual Configuration of Elasticsearch Load Balancing And Performance Measurement

Mustafa Ali AKCA [1] , Tuncay AYDOĞAN [2]

239 237

Geleneksel yöntemlerle işlenemeyen, saklanamayan devasa büyüklükteki bilgilerin oluşturduğu veri yığınına Big Data (Büyük Veri) denmektedir. Gün geçtikçe daha popüler hala gelen bu kavram, beraberinde bu verileri işleyebilecek araçların gereksinimini de ortaya çıkarmıştır. Bu büyük veri yığınını analizi ve saklanması için kullanılan araçlardan biri de Elasticsearchtür. Elasticsearch Java ile geliştirilmiş, açık kaynak kodlu lucene tabanlı bir içerik analizi ve arama motorudur. Elasticsearch yapısı itibariyle dağıtık mimaride çalışabilen bir yazılımdır. Verileri aynı index içinde farklı shardlarda, aynı disk içinde farklı klasörlerde, aynı bilgisayar içerisinde farklı disklerde, aynı ağ içerisinde farklı sunucularda barındırabilir. Tüm bu seçenekler kullanıcıların ihtiyaçlarına göre şekillendirilebilir. Elasticsearch düğümü çalıştığı anda içinde bulunduğu kümede tüm indexler için aktif bir rol üstlenir. Diğer düğümlerle haberleşir ve yük dağılımı yapılmaya başlanır. Bu yük dağılımı normal şartlarda, düğüm üzerine düşen yükü parçalayarak performans artırmayı hedeflemektedir. Ancak elasticsearch tarafından otomatik olarak yapılan bu yük dağılımı her zaman performans artırıcı etkiler oluşturmayabilir. Yapılan bu çalışmada geliştirilen yazılım ile Elasticsearch düğümleri üzerindeki yük takip edilebilmekte ve manuel yapılandırılmasına olanak sağlayabilmektedir. Kullanıcıların düğüm kaynaklarının kullanım oranlarını görebileceği, indexlere ait shardları manuel dağıtabileceği, otomatik shard tahsisini açıp kapatabileceği ve tüm bu yapılandırmaların verimliliğini test edebileceği bir yazılım geliştirilmiştir.
Huge amount of data stack which cannot be stored nor processed by traditional methods is called Big Data. This term, which is becoming more and more popular, led to the necessity of tools to process this data. One of the tools which is used for analysis and storage of this huge among of data is Elasticsearch. Elasticsearch is a content analysis and search server based on Lucene and developed in Java as open source. It is a software which can operate as distributed architectural structure. It also can store data in different shards in the same index, in different files in the same disk, in different disks in the same computer, and in different servers in the same network. All these options are shaped by the needs of users. As soon as Elasticsearch node starts working, it takes an active role in all indexes of clusters. It also connects with other nodes and the share of load takes place. This load distribution normally aims to increase performance by decreasing load in each node. However , this load distribution done automatically by Elasticsearch might not always create effects which increase performance. With the software developed in this study, load in each Elasticsearch nodes are tracked and manual configuration is enabled. This software enables users to observe node activity rates, to distribute shards in indexes manually, to switch on and off shard automatically, to index all these configuration productivity, and to test as inquiry-based.
  • Chaudhary, M., “9 Tips on ElasticSearch Configuration for High Performance”, https://www.loggly.com/blog/nine-tips-configuring-elasticsearch-for-high-performance/, Son Erişim : 25.03.2016
  • Garrett, J.J., “Ajax: A New Approach to Web Applications”, http://adaptivepath.org/ideas/ajax-newapproach-web-applications/, Son Erişim : 14.12.2015
  • Gheorghe, R., “Elasticsearch Refresh Interval vs Indexing Performance”, https://sematext.com/blog/2013/07/08/elasticsearch-refresh-interval-vs-indexing-performance/, Son Erişim : 25.03.2016
  • Hallaç, İ.R., “Büyük veri analizlerinde dağıtık makine öğrenmesi algoritmalarının kullanılması”, Yüksek Lisans Tezi, Fırat Üniversitesi, 2014
  • İrgin, D., “REST ve RESTful Web Servis Kavramı”, http://www.denizirgin.com/post/2012/05/28/RESTRESTful-Web-Service.aspx/, Son Erişim : 14.12.2015
  • Mikalauskas, A., “Quick Way To Improve Elastıcsearch Performance On A Single Machine”, http://www.speedemy.com/quick-way-to-improve-elastic-search-performance-on-a-singlemachine/, Son Erişim : 25.03.2016 Netinternet, https://www.netinternet.com.tr/yuk-dengeleme, Son Erişim: 04.01.2016
  • Ohhorst, F., “Turning Big Data Into Big Money”, Big Data Analytics, , New Jersey, AB.D., 2013 Peschlow, P., “Elasticsearch Indexing Performans Cheatsheet”, https://blog.codecentric.de/en/2014/05/elasticsearch-indexing-performance-cheatsheet/, Son Erişim : 25.03.2016
  • Science Clouds., https://portal.futuregrid.org/., Son Erişim : 03.07.2014 Vatansever, F., Batık, Z., “İnternette Ajax Tekniği”, 6th International Advanced Technologies Symposium, Elazığ, Türkiye, 2011
Konular
Diğer ID JA46ZK46AV
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Mustafa Ali AKCA
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü

Yazar: Tuncay AYDOĞAN
Kurum: Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Yazılım Mühendisliği Bölümü

Bibtex @ { sujest247723, journal = {Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, address = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {4}, pages = {121 - 130}, doi = {}, title = {ELASTICSEARCH YÜK DENGELEME İŞLEMİNİN MANUEL YAPILANDIRILMASI ve PERFORMANS ÖLÇÜMÜ İÇİN YAZILIM GELİŞTİRİLMESİ}, key = {cite}, author = {AYDOĞAN, Tuncay and AKCA, Mustafa Ali} }
APA AKCA, M , AYDOĞAN, T . (2016). ELASTICSEARCH YÜK DENGELEME İŞLEMİNİN MANUEL YAPILANDIRILMASI ve PERFORMANS ÖLÇÜMÜ İÇİN YAZILIM GELİŞTİRİLMESİ. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 4 (2), 121-130. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sujest/issue/23193/247723
MLA AKCA, M , AYDOĞAN, T . "ELASTICSEARCH YÜK DENGELEME İŞLEMİNİN MANUEL YAPILANDIRILMASI ve PERFORMANS ÖLÇÜMÜ İÇİN YAZILIM GELİŞTİRİLMESİ". Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve Teknoloji Dergisi 4 (2016): 121-130 <http://dergipark.gov.tr/sujest/issue/23193/247723>
Chicago AKCA, M , AYDOĞAN, T . "ELASTICSEARCH YÜK DENGELEME İŞLEMİNİN MANUEL YAPILANDIRILMASI ve PERFORMANS ÖLÇÜMÜ İÇİN YAZILIM GELİŞTİRİLMESİ". Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve Teknoloji Dergisi 4 (2016): 121-130
RIS TY - JOUR T1 - ELASTICSEARCH YÜK DENGELEME İŞLEMİNİN MANUEL YAPILANDIRILMASI ve PERFORMANS ÖLÇÜMÜ İÇİN YAZILIM GELİŞTİRİLMESİ AU - Mustafa Ali AKCA , Tuncay AYDOĞAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 121 EP - 130 VL - 4 IS - 2 SN - -2147-9364 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve Teknoloji Dergisi ELASTICSEARCH YÜK DENGELEME İŞLEMİNİN MANUEL YAPILANDIRILMASI ve PERFORMANS ÖLÇÜMÜ İÇİN YAZILIM GELİŞTİRİLMESİ %A Mustafa Ali AKCA , Tuncay AYDOĞAN %T ELASTICSEARCH YÜK DENGELEME İŞLEMİNİN MANUEL YAPILANDIRILMASI ve PERFORMANS ÖLÇÜMÜ İÇİN YAZILIM GELİŞTİRİLMESİ %D 2016 %J Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve Teknoloji Dergisi %P -2147-9364 %V 4 %N 2 %R %U