Yıl 2016, Cilt 4, Sayı 2, Sayfalar 145 - 154 2016-06-01

TÜRKİYE’NİN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDEKİ DIŞA BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI İÇİN UYGULANMASI GEREKEN POLİTİKALAR
Policies Required to Minimize Turkey's Foreign-Dependency in Electrical Energy Production

Niyazi BİLİM [1]

263 609

Dünyada nüfusun ve sanayileşmenin artmasına paralel olarak enerji ihtiyacı da gün geçtikçe artmaktadır. Enerji türleri içinde elektrik enerjisi günümüz dünyası için vazgeçilmez bir enerji türü olmuştur. Dolayısıyla dünyadaki tüm ülkeler elektrik enerjisi tüketimlerini karşılamak için türlü çalışmalar yapmaktadırlar. Günümüzde elektrik enerjisi farklı kaynak türlerinden üretilmektedir. Dünyada elektrik enerjisi üretiminde birinci olarak kömür kullanılmaktadır. Ülkemiz elektrik enerjisini karşılamak için en fazla doğal gazdan yararlanmaktadır. Doğal gaz ise ithal ettiğimiz bir kaynak türü olduğundan dolayı elektrik enerjisinde dışa bağımlı olmamıza neden olmaktadır. Türkiye, üretmiş olduğu elektrik enerjisinin % 58’ini, dışa bağımlı olduğumuz kaynak türlerinden üretmektedir. Elektrik enerjisinde dışa bağımlılığımızın azaltılması için kendi öz kaynaklarımızın kullanılmasına ağırlık verilmelidir. Bu amaçla bu çalışmada; elektrik enerjisi üretimi ile ilgili istatistiki veriler ışığında, elektrik enerjisinde dışa bağımlılığımızın azaltılması için kısa ve uzun vadeli planlar oluşturulmuştur. Kısa vadede kömür, nükleer ve hidroelektrik santrallerin artırılması, uzun vadede ise yenilenebilir enerji kaynaklarına ağırlık verilmesi gerektiğinden bahsedilmiştir. Ayrıca sorunun çözümü için acil olarak uygulanması gereken politikalardan bahsedilerek, önerilerde bulunulmuştur.
Electrical energy requirements increase on daily bases with increasing world population and industrialization. Electrical energy has become an indispensable form of energy for our modern world. Therefore, all countries in the world strive to meet their own energy demands. Electrical energy is obtained from various sources today. Main source of electrical energy in the world is coal. Our country on the other hand uses natural gas as its primary electrical energy source. Since natural gas is an imported resource, it causes our country to be dependent on foreign sources. Turkey produces 58% of its energy from resources that are foreign-dependent. To minimize our foreign-dependency in electrical energy, the usage our own resources must be emphasized. This study aims to prepare short and long term plans to minimize our foreign-dependency in electrical energy in light of electrical energy production statistics. Short term plans mention here include the requirements of more coal, nuclear and hydroelectric plants; long term plans mention the need to emphasize renewable energy sources. Moreover, urgent policies that are required to mitigate the circumstances have been discussed, and recommendations have been made.
 • Doğal Gaz Piyasası Sektör Raporu (2014), Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, Ankara, 2015.
 • Ediger, V., 2014, TKİ ve Kömürün Tarihçesi ile Türkiye Kömür Stratejileri, TKİ Kurumu Yayınları.
 • Internatıonal Energy Agency Statistics (IEA), 2014, Electricity Information 2014. 896s.
 • International Atomic Energy (2015), Dünyadaki Nükleer Santrallerin Sayısı ve Yerleri (https://www.iaea.org) .
 • International Energy Agency (IEA), 2013, Coal Information 2013.
 • International Energy Agency (IEA), 2015, Electricity Information 2015. (https://www.iaea.org/PRIS/WorldStatistics/OperationalReactorsByCountry.aspx )
 • Karakış, E., 2015., Enerji İşleri Genel Müdürlüğü (EİGM) “Aylık Enerji İstatistikleri Raporu, Eylül 2015”.
 • Kaya, K., Koç, E., 2015, “Enerji Üretim Santralleri Maliyet Analizi”, Mühendis ve Makina, Cilt 56, Sayı 660, 61-68.
 • Kekeç, B., Bilim, N., 2014 “The Importance And State of Coal Industry in Turkey’s Energy Policy” 31st Annual International Pittsburgh Coal Conference 2014 (Pcc 2014), Pittsburgh, USA, 928-946, 6- 9 October 2014.
 • OECD Factbook (2014), Economic, Environmental and Social Statistics.
 • Pioro, I and Kirillov, P., 2013 “Current status of electricity generation in the World”, Formatex Energy Materials Book, 783-795.
 • TKİ-Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu, 2014. Kömür Sektörü Raporu (Linyit). Wikipedia.org, 2015a https://en.wikipedia.org/wiki/cost_of_electricity_by_source (09.12.2015).
 • World Energy Council, 2013, World Energy Resources 2013 Surgey.
 • World Nuclear Association, 2015, Nükleer Santral Sayıları (http://www.world-nuclear.org/informationlibrary/facts-and-figures/world-nuclear-power-reactors-and-uranium-requireme.aspx), 09.12.2015.
Konular
Diğer ID JA46ZM88UB
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Niyazi BİLİM
Kurum: Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, KONYA

Bibtex @ { sujest247736, journal = {Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve Teknoloji Dergisi}, issn = {}, address = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {4}, pages = {145 - 154}, doi = {}, title = {TÜRKİYE’NİN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDEKİ DIŞA BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI İÇİN UYGULANMASI GEREKEN POLİTİKALAR}, key = {cite}, author = {BİLİM, Niyazi} }
APA BİLİM, N . (2016). TÜRKİYE’NİN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDEKİ DIŞA BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI İÇİN UYGULANMASI GEREKEN POLİTİKALAR. Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve Teknoloji Dergisi, 4 (2), 145-154. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/sujest/issue/23193/247736
MLA BİLİM, N . "TÜRKİYE’NİN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDEKİ DIŞA BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI İÇİN UYGULANMASI GEREKEN POLİTİKALAR". Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve Teknoloji Dergisi 4 (2016): 145-154 <http://dergipark.gov.tr/sujest/issue/23193/247736>
Chicago BİLİM, N . "TÜRKİYE’NİN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDEKİ DIŞA BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI İÇİN UYGULANMASI GEREKEN POLİTİKALAR". Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve Teknoloji Dergisi 4 (2016): 145-154
RIS TY - JOUR T1 - TÜRKİYE’NİN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDEKİ DIŞA BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI İÇİN UYGULANMASI GEREKEN POLİTİKALAR AU - Niyazi BİLİM Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve Teknoloji Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 145 EP - 154 VL - 4 IS - 2 SN - -2147-9364 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve Teknoloji Dergisi TÜRKİYE’NİN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDEKİ DIŞA BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI İÇİN UYGULANMASI GEREKEN POLİTİKALAR %A Niyazi BİLİM %T TÜRKİYE’NİN ELEKTRİK ENERJİSİ ÜRETİMİNDEKİ DIŞA BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI İÇİN UYGULANMASI GEREKEN POLİTİKALAR %D 2016 %J Selçuk Üniversitesi Mühendislik, Bilim Ve Teknoloji Dergisi %P -2147-9364 %V 4 %N 2 %R %U