SİİRT ÜNİVERSİTESİ SOSYALBİLİMLER ENSTİTÜSÜ DERGİSİ Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 9 - Eyl 2017
Yeni Sayı Aralık 2017

Dergimizin 10. sayısı Aralık 2017'de yayımlanacaktır.

Makalelerinizi 1 Kasım 2017'ye kadar gönderebilirsiniz

Hakem Süreci

Dergimize gönderilen makaleler değerlendirilmek üzere  iki hakeme gönderilir. Hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi halinde yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Makalenin yayımlanabilmesi için en az iki hakemden olumlu rapor alınması şartı aranır.