Yeni Sayı Aralık 2017

Dergimizin 10. sayısı Aralık 2017'de yayımlanacaktır.

Makalelerinizi 15 Kasım 2017'ye kadar gönderebilirsiniz.

Hakem Süreci

Dergimize gönderilen makaleler değerlendirilmek üzere  iki hakeme gönderilir. Hakemlerden birinin olumsuz rapor vermesi halinde yazı üçüncü bir hakeme gönderilir. Makalenin yayımlanabilmesi için en az iki hakemden olumlu rapor alınması şartı aranır.