Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 35, Sayfalar 64 - 77 2018-04-30

INSTITUTIONALIZATION AND EMOTIONAL LABOUR BEHAVIOUR: A RESEARCH IN HOSPITALITY ORGANIZATIONS

Emine Vasfiye Korkmaz [1] , Ali Şükrü Çetinkaya [2]

150 184

ABSTRACT

Increasing   competition  and globalization  make  obligatory  businesses to  go toward differentiation. In competitive environment, that  businesses   institutionalize and  make  efforts of  the  different  product  and service  toward   customers    enables them to proceed  one  step  further  than  their competitors. It  is  considered that  expecting  the behavior of  emotional  labor, defined  as   emotional  expression exhibited together with service from the employees, whose  institutionalization  perception are  weak,  will  not   be  meaningful.  With  moving  from  here, in  literature  review  carried  out,  any study  has not been  met about   the  effect of    institutionalization   perception  on emotional  labor  behavior.  Hence, in this study,  an answer is searched for   the  main  question “Does  institutionalization  perception affect  emotional labor  behaviors? ” . In  the  study,  it  aimed   to   study  how institutionalization  perception   has  an effect on    emotional labor  behaviors.   The  main   hypothesis of     the  study is: H1= Institutionalization perception of  employees affect  their  emotional  labor   behaviors  in positive   direction. 

The study has a quality  of   empirical research.  In  the  study, survey   technique   is  used  as data  collecting instrument.  The  universe  of  the  study  consists  of   accommodation  businesses   being  in  active. In   the  study,  a  valid    feedback   was  obtained   from   420 workers. The  data  obtained  in   this study  will   be   analyzed by  the  method   of   simple  linear   regression  methods. It  is   considered  that   the  findings to be  obtained  at the   end   of  the study will  make  contribution   to   eliminating the  deficiency  in the  area and will  present useful opinions  toward     the literature and   application.   

Keywords: Institutionalization , emotional  labor,  businesses

JEL Codes: M1, M12,Z32

Institutionalization, emotional labor
 • Alkış, H. ve Temizkan, V. (2010). İşletmelerin Kurumsallaşma Düzeylerinin Belirlenmesi: (Haddehaneler) Karabük Demir-Çelik Sektörü Örneği. Ekonomik Yaklaşım, 21(76), 73-92.
 • Apaydın, F. (2008). Kurumsallaşmanın Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Performansına Etkisi, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, 4(7), 121-145.
 • Bağcı, Z. ve Bursalı, Y. M. (2015). Duygusal Emeğin İş Performansı Üzerindeki Etkisi: Denizli İlinde Hizmet Sektöründe Görgül Bir Araştırma. [The Impact Of Emotıonal Labor On Work Performance:An Ampırıcal Research In Servıce Sector In Denizli]. Kafkas Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 6(10). doi: 10.18025/kauiibf.6.10.2015.16265
 • Bakan, İ. (Ed.). (2011). Yönetimde Çağdaş ve Güncel Yaklaşımlar. Ankara: Gazi Kitabevi.
 • Bakan, İ. ve Kefe, i. (2012). Kurumsal Açıdan Algı Yönetimi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 2(1), 19-34. Basım, N. H. ve Beğenirbaş, M. (2012). Çalışma Yaşamında Duygusal Emek: Bir Ölçek Uyarlama Çalışması. Yönetim ve Ekonomi, 19(1), 77-90. Baş, M. ve Kılıç, B. (2014). Duygusal Emek Boyutları, Süreci ve Sonuçlarının Engelli Turizm Pazarında Değerlendirilmesi. [The Evaluation of Aspects, Process and Results of Emotional Labour Within the Disabled Tourism Market]. Gazi Üniversitesi Turizm Fakültesi Dergisi, 2, 67-83.
 • Başbuğ, G., Ballı, E. ve Oktuğ, Z. (2010). Duygusal Emeğin İş Memnuniyetine Etkisi: Çağrı Merkezi Çalışanlarına Yönelik Bir Çalışma. Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi,, 58, 253-274.
 • Bedük, A. (2011). Örgüt Psikolojisi (A. Bedük Ed.). Konya: Atlas Akademi.
 • Çelik, A. ve Akgemci, T. (2010). Girişimcilik Kültürü ve Kobiler. Ankara: Seçkin Kitabevi.
 • Çelik, M. ve Turunç, Ö. (2011). Duygusal emek ve psikolojik sıkıntı: iş–aile çatışmasının aracılık etkisi. [Emotional labor and psychological distress: the mediating effect of work family conflict]. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, 40(2), 226-250.
 • Diefendorff, J. M., Croyle, M. H. ve Grosserand, R. H. (2005). The Dimensionality And Antecedents Of Emotinal Labor Strategies. Journal of Vocational Behavior, 66(339-357).
 • Gürbüz, D. (2010). Halkla İlişkiler ve Tanıtım Faaliyetlerinin Etkinliğinde İzlenim (İmaj) Yönetimi (Kurum İmajından Kişisel İmaja). 2015
 • Karim, J., Weisz, R. (2011). Emotıons At Work: The Role Of Emotıonal Intellıgence And Emotıonal Labor In Predıctıng Work-Famıly Conflıct, Psychologıcal Dıstress, And Lıfe Satısfactıon. International Journal of Arts & Sciences, 4(3), 29-44.
 • Kahraman, C. (2008). Kurumsal Yönetim Anlayışının Özel Sermayeli Bankaların Yapısı Ve İşleyişi Üzerine Etkileri. (Doktora Doktora), İstanbul Üniversitesi, İstanbul.
 • Karpuzoğlu, E. (2004). Aile Şirketlerinin Sürekliliğinde Kurumsallaşma. Paper presented at the T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi 1. Aile İşletmeleri Kongresi, İstanbul.
 • Kaya, U. ve Özhan, Ç. K. (2012). Duygusal Emek ve Tükenmişlik İlişkisi: Turist Rehberleri Üzerine Bir Araştırma. [Emotional Labor and Burnout Relationship: A Research on Tourist Guides]. Çalışma İlişkileri Dergisi, 3(2), 109-130.
 • Oral, L. ve Köse, S. (2011). Hekimlerin Duygusal Emek Kullanımı İle İş Doyumu Ve Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiler Üzerine Bir Araştırma. [A Research On Phsıcıans’ Use Of Emotıonal Labor And The Relatıonshıp Between Theır Job Satısfactıon And Burnout Levels]. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2), 463-492.
 • Özdamar, K. (2001). Paket Programlar ve İstatistiksel Veri Analizi (Çok Değişkenli Analizler). (4.Baskı). Eskişehi, Kaan Yayınları.
 • Peltekoğlu, F. B. (1997). Kurumsal İletişim Sürecinde İmajın Yeri. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dergisi, 125-146.
 • Ulukan, C. (2005). Girisimcilerin ve Profesyonel Yöneticilerin Kurumsallasma Perspektifi. [Perspectives of Institutionalization of Entrepreneurs and Professional Managers]. Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 5(2), 29-42.
 • Ural, E. G. (2002). İtibar Yönetimi Değer Yaratan Bir Halkla İlişkiler Çalışması Olarak İtibar Yönetimi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Dergisi, 1(2), 83-93.
Birincil Dil en
Konular İşletme
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Emine Vasfiye Korkmaz
Kurum: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ, BEYŞEHİR ALİ AKKANAT İŞLETME FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Yazar: Ali Şükrü Çetinkaya
Kurum: Selçuk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilim Fakültesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { susead334326, journal = {Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi}, issn = {2148-3043}, eissn = {2148-3043}, address = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {64 - 77}, doi = {10.30976/susead.334326}, title = {INSTITUTIONALIZATION AND EMOTIONAL LABOUR BEHAVIOUR: A RESEARCH IN HOSPITALITY ORGANIZATIONS}, key = {cite}, author = {Korkmaz, Emine Vasfiye and Çetinkaya, Ali Şükrü} }
APA Korkmaz, E , Çetinkaya, A . (2018). INSTITUTIONALIZATION AND EMOTIONAL LABOUR BEHAVIOUR: A RESEARCH IN HOSPITALITY ORGANIZATIONS. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18 (35), 64-77. DOI: 10.30976/susead.334326
MLA Korkmaz, E , Çetinkaya, A . "INSTITUTIONALIZATION AND EMOTIONAL LABOUR BEHAVIOUR: A RESEARCH IN HOSPITALITY ORGANIZATIONS". Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 18 (2018): 64-77 <http://dergipark.gov.tr/susead/issue/36854/334326>
Chicago Korkmaz, E , Çetinkaya, A . "INSTITUTIONALIZATION AND EMOTIONAL LABOUR BEHAVIOUR: A RESEARCH IN HOSPITALITY ORGANIZATIONS". Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 18 (2018): 64-77
RIS TY - JOUR T1 - INSTITUTIONALIZATION AND EMOTIONAL LABOUR BEHAVIOUR: A RESEARCH IN HOSPITALITY ORGANIZATIONS AU - Emine Vasfiye Korkmaz , Ali Şükrü Çetinkaya Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30976/susead.334326 DO - 10.30976/susead.334326 T2 - Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 64 EP - 77 VL - 18 IS - 35 SN - 2148-3043-2148-3043 M3 - doi: 10.30976/susead.334326 UR - http://dx.doi.org/10.30976/susead.334326 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi INSTITUTIONALIZATION AND EMOTIONAL LABOUR BEHAVIOUR: A RESEARCH IN HOSPITALITY ORGANIZATIONS %A Emine Vasfiye Korkmaz , Ali Şükrü Çetinkaya %T INSTITUTIONALIZATION AND EMOTIONAL LABOUR BEHAVIOUR: A RESEARCH IN HOSPITALITY ORGANIZATIONS %D 2018 %J Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi %P 2148-3043-2148-3043 %V 18 %N 35 %R doi: 10.30976/susead.334326 %U 10.30976/susead.334326
ISNAD Korkmaz, Emine Vasfiye , Çetinkaya, Ali Şükrü . "INSTITUTIONALIZATION AND EMOTIONAL LABOUR BEHAVIOUR: A RESEARCH IN HOSPITALITY ORGANIZATIONS". Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 18 / 35 (Nisan 2018): 64-77. http://dx.doi.org/10.30976/susead.334326