Yıl 2018, Cilt 18, Sayı 35, Sayfalar 78 - 97 2018-04-30

ÖRGÜT KÜLTÜRÜ TİPLERİNİN KARİYER TATMİNİNE ETKİSİNDE LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ARACILIK ETKİSİ TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

Gül Gün [1]

131 298ÖZET

Örgütlerin güçlü kalıcı bir örgüt kültürü yaratarak müşteri memnuniyeti ve ürün hizmet kalitesini yüksek tutmaya çalıştığı günümüzün rekabetçi ortamında örgütler sundukları destekler ve imkânlarla çalışanlarını bünyelerinde tutmaya devam edebilmektedirler. Tekstil sektörü işletmelerinin başarısında insan kaynağının rolünün ve öneminin her geçen gün daha fazla artmasıyla birlikte ön plana çıkan konulardan birisi de kariyer tatminidir. Kariyer tatmini bireysel olarak kişilerin kariyer hedef ve beklentilerindeki başarı ile buluşmalarını içerir. Burada kişilere sunulan ya da verilen kaynaklar ve özellikle maddi anlamda desteklerin önemi büyüktür. Kariyer tatminine ilişkin araştırmalarda, kariyer tatmininin artan önemine ve kariyer tatminini etkileyen çok sayıda faktöre vurgu yapılmaktadır. Bu çalışmada da, kariyer tatminini doğrudan etkileyen örgüt kültür tipleri ile bu etkide lider-üye etkileşiminin aracılık rolü incelenmiştir. Bu amaçla, Bitlis ilinde faaliyet gösteren tekstil işletmelerinin 392 çalışanından anket tekniği ile veri toplanmıştır. Hiyerarşik regresyon analizi sonucu, örgüt kültürü tiplerinin, hem kariyer tatmini (KM) hem de lider-üye etkileşimi (LÜE) üzerinde doğrudan etkisi olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, lider-üye etkileşiminin kariyer tatmini üzerinde aracılık etkisi olduğu belirlenmiştir.

Anahtar Kelimeler: Örgüt Kültür Tipleri, Kariyer Tatmini, Lider-üye Etkileşimi, Tekstil İşletmeleri, Bitlis

Jel Kodları: M 10

 

 

 [1] Munzur Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yönetim ve Organizasyon Bölümü ,Yrd.Doç.Dr, , e-mail:gulgun@munzur.edu.tr


Örgüt Kültür Tipleri, Kariyer Tatmini, Lider-üye Etkileşimi, Tekstil İşletmeleri
  • Cevrioğlu, E. (2007). Lider-üye etkileşimi ile bireysel örgütsel sonuçlar arasındaki ilişki ampirik bir inceleme. Yayınlanmamış doktora tezi, Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.
  • Demirdelen, D. (2013). Yöneticilerin kariyer tatminine ilişkin görüş ve algılamaları: Antalya’da 5 yıldızlı otel işletmelerinde bir araştırma. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
  • Dhar, Rajib Lochan (2016), Ethical leadership and its impact on service innovative behavior: The role of LMX and
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Gül Gün
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { susead348253, journal = {Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi}, issn = {2148-3043}, eissn = {2148-3043}, address = {Selçuk Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {18}, pages = {78 - 97}, doi = {10.30976/susead.348253}, title = {ÖRGÜT KÜLTÜRÜ TİPLERİNİN KARİYER TATMİNİNE ETKİSİNDE LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ARACILIK ETKİSİ TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA}, key = {cite}, author = {Gün, Gül} }
APA Gün, G . (2018). ÖRGÜT KÜLTÜRÜ TİPLERİNİN KARİYER TATMİNİNE ETKİSİNDE LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ARACILIK ETKİSİ TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA. Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 18 (35), 78-97. DOI: 10.30976/susead.348253
MLA Gün, G . "ÖRGÜT KÜLTÜRÜ TİPLERİNİN KARİYER TATMİNİNE ETKİSİNDE LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ARACILIK ETKİSİ TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA". Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 18 (2018): 78-97 <http://dergipark.gov.tr/susead/issue/36854/348253>
Chicago Gün, G . "ÖRGÜT KÜLTÜRÜ TİPLERİNİN KARİYER TATMİNİNE ETKİSİNDE LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ARACILIK ETKİSİ TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA". Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 18 (2018): 78-97
RIS TY - JOUR T1 - ÖRGÜT KÜLTÜRÜ TİPLERİNİN KARİYER TATMİNİNE ETKİSİNDE LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ARACILIK ETKİSİ TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA AU - Gül Gün Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.30976/susead.348253 DO - 10.30976/susead.348253 T2 - Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 78 EP - 97 VL - 18 IS - 35 SN - 2148-3043-2148-3043 M3 - doi: 10.30976/susead.348253 UR - http://dx.doi.org/10.30976/susead.348253 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi ÖRGÜT KÜLTÜRÜ TİPLERİNİN KARİYER TATMİNİNE ETKİSİNDE LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ARACILIK ETKİSİ TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA %A Gül Gün %T ÖRGÜT KÜLTÜRÜ TİPLERİNİN KARİYER TATMİNİNE ETKİSİNDE LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ARACILIK ETKİSİ TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA %D 2018 %J Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi %P 2148-3043-2148-3043 %V 18 %N 35 %R doi: 10.30976/susead.348253 %U 10.30976/susead.348253
ISNAD Gün, Gül . "ÖRGÜT KÜLTÜRÜ TİPLERİNİN KARİYER TATMİNİNE ETKİSİNDE LİDER-ÜYE ETKİLEŞİMİNİN ARACILIK ETKİSİ TEKSTİL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA". Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 18 / 35 (Nisan 2018): 78-97. http://dx.doi.org/10.30976/susead.348253