Dergi Hakkında

 • TARİHÇE

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Nisan 2001 yılından itibaren Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi tarafından Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki defa yayınlanan uluslararası, akademik ve hakemli bir dergidir. Dergide açık erişim politikası benimsenmiştir. Açık erişim politikamız Budapeşte Açık Erişim Girişimi'ne uygun olarak yürütülmektedir. İlgili açıklamaya buradan da ulaşabilirsiniz.

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, ASOS Index, SOBİAD, Proquest ABI Inform Global, Eurasian Scientific Journal Index, Science Library Index, Scientific Indexing Services ve Directory of Research Journals Index'te taranmaktadır. Dergimizdeki akademik çalışmalar Creative Commons Alıntı-GayriTicari-Türetilemez 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır. Dergimizin intihal politikasına Yayın İlkeleri ve Yazım Kuralları başlığında ulaşabilirsiniz.

SEAD 2001 yılından Kültür Bakanlığı'nın 20.01.2014 tarihli onayına kadar "Selçuk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi"  (ISSN : 1303-8370) ismiyle yayınlanırken ilgili tarihten sonra "Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi" (ISSN : 2148-3043) ismiyle yayınlanmaya başlamıştır.

 • AMAÇ VE KAPSAM

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi [SEAD] açık erişim politikası izleyen, ulusal, hakemli, yılda iki kez yayınlanan akademik bir dergidir. SEAD

 • Ekonomi
 • İşletme
 • Finans
 • Siyaset Bilimi
 • Kamu Yönetimi
 • Uluslararası İlişkiler
 • Uluslararası Ticaret


ile ilgili bilimsel nitelikli makale, inceleme, tanıtma yazıları, bildiri metinleri, çeviri, bibliyografya ve kitap tanıtımı gibi özgün çalışmaları içerir. Dergimizin önceliği yayımlanacak olan makalelerin sosyal bilimler alanına özgün katkılar yapacak güçlü, kuramsal ve ampirik niteliklere sahip olmasıdır.

Gelen akademik çalışmalar ilgili bölüm editörünün ön incelemesinden sonra konu ile ilgili uzman olan iki hakeme gönderilir. Hakemler ve yazarlar ile olan tüm iletişim Dergipark aracılığı ile sağlanır.

 • MAKALE DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Makale değerlendirme sürecinde çift-kör hakemlik sistemi uygulanır. Hakemlerin makale değerlendirme sürecinde 4 seçeneği mevcuttur:

 • Kabul (mevcut haliyle yayınlanabilir)
 • Düzeltme (düzeltmelerden sonra tekrar hakeme göndermeye gerek kalmaksızın yayınlanabilir)
 • Düzeltme ve Tekrar Gönderme (düzeltmelerden sonra hakeme tekrar gönderilir)
 • Red (yayınlanamaz)

Gönderilen hakemlerden sadece birisi red verir verirse, makale üçüncü bir hakeme gönderilir. Üçüncü hakemin değerlendirmesi neticesinde ilgili bölüm editörü makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verir. Hakemlerden ikisi de reddederse makale yayınlanmaz.

Bununla birlikte çalışmalar kapsam dışı ise ya da yayın standardının altında ise Editörün ön incelemesi neticesinde direkt olarak reddedilebilir.

Çalışmaların geldiği andan itibaren ortalama yayına hazırlanma süreci 2 aydır. Açık erişim politikamız gereği yazarlardan ve okuyuculardan herhangi bir ücret (Değerlendirme ve/veya başvuru) alınmaz.