Künye

Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi
The Journal of Social Economic Research


İmtiyaz Sahibi

 Prof. Dr. Ahmet AY

Editörler Kurulu

Prof. Dr. Ahmet AY - Editör

Doç. Dr. Hakan ACET - Editör

Yrd. Doç. Dr. Savaş ERDOĞAN - EditörArş. Gör. Fatih GÜZEL - Yardımcı Editör

Arş. Gör. Fırat Harun YILMAZ - Yardımcı Editör

Arş. Gör. Mustafa TEK - Yardımcı Editör

Arş. Gör. Özge DEĞİRMENCİ - Yardımcı Editör

Arş. Gör. Tuğçe SANCI - Yardımcı Editör


Danışma Kurulu

Prof. Dr. Abdülkadir BULUŞ - Necmettin Erbakan Üniversitesi,

Prof. Dr. Adnan ÇELİK - Selçuk Üniversitesi,

Prof. Dr. Ali ACAR - Selçuk Üniversitesi,

Prof. Dr. Ali ŞAHİN - Selçuk Üniversitesi,

Prof. Dr. Ahmet AY - Selçuk Üniversitesi,

Prof. Dr. Aykut BEDÜK - Selçuk Üniversitesi,

Prof. Dr. Baki YILMAZ - Selçuk Üniversitesi,

Prof. Dr. Bedriye TUNÇSİPER-İzmir Demokrasi Üniversitesi,

Prof. Dr. Burhan AYKAÇ-Gazi Üniversitesi,

Prof. Dr. Çağatay ÜNÜSAN-Karatay Üniversitesi,

Prof. Dr. Celal KÜÇÜKER-İzmir Ekonomi Üniversitesi,

Prof. Dr. Cevat GERNİ-Doğuş Üniversitesi,

Prof. Dr. Davut ATEŞ - Selçuk Üniversitesi,

Prof. Dr. Doğan UYSAL-Celal Bayar Üniversitesi,

Prof. Dr. Ercan EREN-Yıldız Teknik Üniversitesi,

Prof. Dr. Fehmi KARASİOĞLU –Selçuk Üniversitesi,

Prof. Dr. Ferda HALICIOĞLU-İstanbul Medeniyet Üniversitesi,

Prof. Dr. Gülise GÖKÇE - Selçuk Üniversitesi,

Prof. Dr. H. Şaban ÇALIŞ - Selçuk Üniversitesi,

Prof. Dr. Haldun SOYDAL - Selçuk Üniversitesi,

Prof. Dr. H Serdar ÖGE - Selçuk Üniversitesi,

Prof. Dr. Halil SEYİDOĞLU-Doğuş Üniversitesi,

Prof. Dr. Haluk Hadi SÜMER - Selçuk Üniversitesi,

Prof. Dr. Hasan Kürşat GÜLEŞ-Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi,

Prof. Dr. Hayati AKTAŞ-Antalya Akev Üniversitesi,

Prof. Dr. Hüseyin AKTAŞ-Celal Bayar Üniversitesi,

Prof. Dr. Kenan ÇELİK-Karadeniz Teknik Üniversitesi,

Prof. Dr. Mahmut TEKİN - Selçuk Üniversitesi,

Prof. Dr. M. Okan TAŞAR - Selçuk Üniversitesi,

Prof. Dr. Muammer YAYLALI - Selçuk Üniversitesi,

Prof. Dr. Muammer ZERENLER - Selçuk Üniversitesi,

Prof. Dr. Muhsin KAR-Necmettin Erbakan Üniversitesi,

Prof. Dr. Murat ÇEMREK- Necmettin Erbakan Üniversitesi,

Prof. Dr. Naim Ata ATABEY - Selçuk Üniversitesi,

Prof. Dr. Nezir KÖSE-Gazi Üniversitesi,

Prof. Dr. Orhan ÇOBAN - Selçuk Üniversitesi,

Prof. Dr. Orhan GÖKÇE - Selçuk Üniversitesi,

Prof. Dr. Recep KÖK- Dokuz Eylül Üniversitesi,

Prof. Dr. Recep TARI-Kocaeli Üniversitesi,

Prof. Dr. Rıdvan KARLUK-Anadolu Üniversitesi,

Prof. Dr. Rifat İRAZ - Selçuk Üniversitesi,

Prof. Dr. Ruşen KELEŞ-Ankara Üniversitesi,

Prof. Dr. Serdar ALTINOK - Gazi Üniversitesi,

Prof. Dr. Selahattin SARI-Beykent Üniversitesi,

Prof. Dr. Şevki ÖZGENER-Nevşehir Üniversitesi,

Prof. Dr. Tahir AKGEMCİ - Selçuk Üniversitesi,

Prof. Dr. Yunus CERAN - Selçuk Üniversitesi,

Prof. Dr. Zeynep KARAÇOR - Selçuk Üniversitesi,

Prof. Dr. Stephen WILKS-University of Exeter,

Prof. Dr. Chris FARRANDS-Nottingham Trent University,

Prof. Dr. Thomas F. BURGESS-USNA University,

Prof. Dr. Hermann HILL - Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer,

Prof. Dr. Dr.Lutz HUTH Universität der Künste Berlin,

Prof. Dr. Tilo WENDLER-Hochschule für Technick und Wirtschaft,

Prof. Dr. Joao FERREIRA-University of Beira Interior,

Prof. Dr. Fiorenza BELUSSI Universita di Padova,

Prof. Dr. Elena DRUICA-Universitatea din București,

Prof. Dr. Muzaffer UYSAL-Virginia Tech University,

Prof. Dr. Ali Birol YEŞİLADA -Portland State University,

Prof. Dr. Maxwell E. McCOMBS- University of Texas,

Prof. Dr. Levent ALTINAY-Oxford Brookes University,

Prof. Supriti MISHRA-IMI Bhubaneswar,

Prof. Dr. Marijan CINGULA-University of Zagreb

Prof.Dr. Zu’bi Mohammad Fadel Al-Zu’bi- The University of Jordan

Prof.Dr. Taleb M. Awad-Warrad- The University of JordanYazışma Adresi
 Doç. Dr. Hakan ACET
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi, Selçuk Üniversitesi Alaaddin Keykubat Yerleşkesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 42130  Konya – TÜRKİYE
Tel: (0332) 241 00 41 -3030 Fax: (0332) 241 00 46
E-posta: iibf.dergi@selcuk.edu.tr - hakanacet@selcuk.edu.tr