Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-5766 | e-ISSN 2458-9071 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1994 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi | http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ / INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL


               SÜ Türkiyat Arşatırmaları Enstitüsü Dergisi, SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından 1994 yılında yayımlanmaya başlamıştır. Dergi, 2001 yılında yayımlanan 10. sayısından ititbaren Ulusal Hakemli; 32. sayısından itibaren de Uluslararası Hakemli Dergi” statüsünde yayımlanmaktadır. Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan dergi, Türk Kültürü. Türk Tarihi, Türk Edebiyatı, Türk Dili ve Türklüğü ilgilendiren bütün sahalarda ilgili bilimsel yazılara yer vermektedir. Türkiyat Araştırmaları Dergisi ASOS INDEX, EBSCO, MLA, SOBIAD ve TUBİTAK/ULAKBİM SBVT'de taranmaktadır. 

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

ISSN 1300-5766 | e-ISSN 2458-9071 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1994 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi | http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad
Kapak Resmi

144.582

632.514

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ / INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL


               SÜ Türkiyat Arşatırmaları Enstitüsü Dergisi, SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından 1994 yılında yayımlanmaya başlamıştır. Dergi, 2001 yılında yayımlanan 10. sayısından ititbaren Ulusal Hakemli; 32. sayısından itibaren de Uluslararası Hakemli Dergi” statüsünde yayımlanmaktadır. Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan dergi, Türk Kültürü. Türk Tarihi, Türk Edebiyatı, Türk Dili ve Türklüğü ilgilendiren bütün sahalarda ilgili bilimsel yazılara yer vermektedir. Türkiyat Araştırmaları Dergisi ASOS INDEX, EBSCO, MLA, SOBIAD ve TUBİTAK/ULAKBİM SBVT'de taranmaktadır. 

Sayı:42 Son Sayı
Sayı 42 - Kas 2017
 1. GEVHERÎ DİVANI’NA KATKILAR
  Sayfalar 1 - 22
  Yakup KARASOY, Orhan YAVUZ, İbrahim YILMAZ
 2. CÜMCÜMENÂME'NİN ÇAĞATAY TÜRKÇESİYLE YAPILMIŞ BİR ÇEVİRİSİ
  Sayfalar 23 - 35
  Mustafa TOKER, Muhsin UYGUN
 3. TÜRKLERİN DÜNYASINDAN UZAKLAŞAN TÜRKÇE TIP TERİMLERİ: ESKİ ANADOLU TÜRKÇESİNDEN TÜRKİYE TÜRKÇESİNE
  Sayfalar 37 - 57
  Ahmet Turan DOĞAN
 4. TÜRKMEN TÜRKÇESİNDE “hem” BAĞLACININ TİPİK BİR KULLANIMI
  Sayfalar 59 - 83
  Hüseyin YILDIRIM
 5. BİR DİL SÜRÇMESİ TÜRÜ OLARAK ÇAPRAZLAMA VE TÜRKÇE ÖRNEKLER BAĞLAMINDA YAPISAL ÖZELLİKLERİ
  Sayfalar 85 - 95
  İsa SARI
 6. MEŞHED NÜSHASI TÜRKÇE KUR’AN TERCÜMESİNİN SÖZ VARLIĞI ÜZERİNE NOTLAR
  Sayfalar 97 - 111
  Yaşar ŞİMŞEK
 7. EDEBİ METİNLERDE AĞIZ KULLANIMI: BEKİR YILDIZ ÖRNEĞİ
  Sayfalar 113 - 134
  Gülbeyaz GÖZTAŞ
 8. d>c SES DEĞİŞİMİNE KASTAMONU AĞZINDAN ÖRNEKLER
  Sayfalar 135 - 143
  Semra CANAN
 9. GELENEĞİN GÖLGESİNDE İRADE VE KADER Halit Ziya Uşaklıgil’in “Ferhunde Kalfa” ile Sadık Hidayet’in “Abci Hanım” Hikâyeleri Arasında Bir Karşılaştırma
  Sayfalar 145 - 157
  Orhan OĞUZ
 10. TÜRK EDEBİYATINDA HAKİKAT ARAYIŞLARI VE BEŞİR FUAT
  Sayfalar 159 - 171
  Hacer GÜLŞEN
 11. TARİH VE KÜLTÜREL İLETİŞİM EKSENİNDE NAZEMİN M. GELEN’İN HASAN BULLİLER ROMANINI YENİDEN YORUMLAMAK
  Sayfalar 173 - 181
  Mustafa YENİASIR, Burak GÖKBULUT
 12. HATIRLAMADAN HAYALE TANPINAR ESTETİĞİ VE SÖZLÜ KÜLTÜR
  Sayfalar 183 - 199
  M.Emir İLHAN
 13. ABDULLAH EFENDİ’NİN RÜYALARI HİKÂYESİNDE KORKUNUN HÜKÜMRANLIĞI
  Sayfalar 201 - 230
  Ferda ATLI
 14. ŞAİR HİLMİ ZİYA ÜLKEN VE UNUTULMUŞ DESTANSI ŞİİRLERİ
  Sayfalar 231 - 250
  Veli KILIÇARİSLAN
 15. KLÂSİK TÜRK ŞİİRİNDEKİ LEYLÂ MAZMUNUNDAN MODERN TÜRK ŞİİRİNDEKİ LEYLÂ İMGESİNE: MEHMET AKİF’İN KALEMİNDEN LEYLÂ ŞİİRİ
  Sayfalar 251 - 271
  Şevkiye KAZAN NAS
 16. BİR ŞAİRNÂME ÖRNEĞİ OLARAK SÜHEYLÎ’NİN GÜLŞEN-İ ŞUARÂ ADLI KASİDESİ VE BU KASİDEDE YER ALAN TÜRK, ARAP VE FARS ŞAİRLERİ
  Sayfalar 273 - 301
  Mehmet Sait ÇALKA
 17. HASAN RIZÂYÎ’NİN CÛY-I RAHMET ADLI MANZUM GÜLİSTÂN ŞERHİNDE AYET VE HADİS İKTİBASLARI
  Sayfalar 303 - 323
  Aysun ÇELİK
 18. URDU DİLİNDE YAZILMIŞ TÜRKİYE SEYAHATNAMELERİ
  Sayfalar 325 - 337
  Recep DURGUN
 19. KIRGIZ TÜRKLERİNDE ÖLÜM VE ÖLÜM ÖNCESİ İNANIŞLAR
  Sayfalar 339 - 351
  Ali ÜNAL
 20. XVI. YÜZYILDA KONYA ŞEHİR EKONOMİSİ
  Sayfalar 353 - 379
  Doğan YÖRÜK
 21. EŞREFOĞULLARI’NDAN GÜNÜMÜZE BEYŞEHİR KENT MERKEZİ’NİN DEMOGRAFİK GELİŞİMİ
  Sayfalar 381 - 393
  Hüseyin MUŞMAL
 22. CUMHURİYET ARŞİVİ BELGELERİNE GÖRE CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA TÜRKİYE-İSVEÇ İLİŞKİLERİ
  Sayfalar 395 - 407
  Mehmet TEMEL
 23. ABBASÎLER’DEN SAFEVÎLER’E KARABAĞ’IN ASKERÎ-SİYASÎ TARİHİNE BAKIŞ
  Sayfalar 409 - 436
  Elnur NESİROV
 24. KAÇAR VE OSMANLI DEVLETLERİ ARASINDA BELİRSİZ SINIR MESELELERİ
  Sayfalar 437 - 449
  Abdolvahid SOOFİZADEH
 25. I. DÜNYA SAVAŞI SONUNDAN CUMHURİYET’İN İLK YILLARINA KADAR HARP KAZANÇLARI VERGİSİ (1919-1925)
  Sayfalar 451 - 485
  Ali Rıza GÖNÜLLÜ
 26. ALMAN İMPARATORU II. WİLHELM’İN HAÇLI RÜYASI VE 1898 KUDÜS SEYAHATİ
  Sayfalar 487 - 506
  Salih KIŞ
 27. YÜCEL-ÖNER DAVASI VE İHMAL EDİLMİŞ BİR SİYASAL TARTIŞMA: TÜRKÇE DERS KİTAPLARINDA SOSYALİST-KOMÜNİST PROPAGANDA İDDİASI
  Sayfalar 507 - 530
  H. Seçkin ÇELİK
 28. ESKİ TÜRK TARİHİ ARAŞTIRMALARININ İKİ ÖNCÜ İSMİ: MUSTAFA CELALEDDİN PAŞA VE DAVID LÉON CAHUN
  Sayfalar 531 - 546
  Yusuf AKBABA
 29. ALMANYA’DAKİ TÜRK SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ DIŞ ÇEVRE AKTÖRLERİYLE İLİŞKİLERİ: BAVYERA EYALETİNDEKİ TÜRK DERNEKLERİYLE BİR ARAŞTIRMA
  Sayfalar 547 - 592
  Elif KOCAGÖZ
 30. AZERBAYCAN’DA OKUTULAN ATA YURDU DERS KİTABINDA AZERBAYCAN ULUSAL KİMLİĞİNİN TEMSİLİ
  Sayfalar 593 - 612
  Refik TURAN