Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1300-5766 | e-ISSN 2458-9071 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1994 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi | http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ / INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL


               SÜ Türkiyat Arşatırmaları Enstitüsü Dergisi, SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından 1994 yılında yayımlanmaya başlamıştır. Dergi, 2001 yılında yayımlanan 10. sayısından ititbaren Ulusal Hakemli; 32. sayısından itibaren de Uluslararası Hakemli Dergi” statüsünde yayımlanmaktadır. Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan dergi, Türk Kültürü. Türk Tarihi, Türk Edebiyatı, Türk Dili ve Türklüğü ilgilendiren bütün sahalarda ilgili bilimsel yazılara yer vermektedir. Türkiyat Araştırmaları Dergisi ASOS INDEX, EBSCO, MLA, SOBIAD ve TUBİTAK/ULAKBİM SBVT'de taranmaktadır. 

Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi

ISSN 1300-5766 | e-ISSN 2458-9071 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1994 | Yayıncı Selçuk Üniversitesi | http://sutad.selcuk.edu.tr/sutad
Kapak Resmi

149.344

713.478

ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİ / INTERNATIONAL REFEREED JOURNAL


               SÜ Türkiyat Arşatırmaları Enstitüsü Dergisi, SÜ Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü tarafından 1994 yılında yayımlanmaya başlamıştır. Dergi, 2001 yılında yayımlanan 10. sayısından ititbaren Ulusal Hakemli; 32. sayısından itibaren de Uluslararası Hakemli Dergi” statüsünde yayımlanmaktadır. Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere yılda iki kez yayımlanan dergi, Türk Kültürü. Türk Tarihi, Türk Edebiyatı, Türk Dili ve Türklüğü ilgilendiren bütün sahalarda ilgili bilimsel yazılara yer vermektedir. Türkiyat Araştırmaları Dergisi ASOS INDEX, EBSCO, MLA, SOBIAD ve TUBİTAK/ULAKBİM SBVT'de taranmaktadır. 

Sayı:44 Son Sayı
Sayı 44 - Oca 2019
 1. HORASAN TÜRKÇESİNİN BOCNURD AĞZINDA KANITSALLIK (EVIDENTIALITY)
  Sayfalar 1 - 14
  Talip DOĞAN
 2. AZERBAYCANDA DİL-KİMLİK BAĞLANTISININ OLUŞUMU VE TÜRKİYE TÜRKÇESİ FAKTÖRÜ
  Sayfalar 15 - 41
  Jale GARİBOVA
 3. ÂŞIK TARZI YER İLE GÖK DESTANLARININ İCRÂ BAĞLAMINDA İŞLEVSELLİĞİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
  Sayfalar 43 - 56
  Erhan ÇAPRAZ
 4. DELİ DUMRUL ANLATISININ ARKETİPSEL SEMBOLİZM BAKIMINDAN ÇÖZÜMLENMESİ
  Sayfalar 57 - 75
  Mehmet Emin BARS
 5. ESKİ TÜRKÇE bögü/bügü ve bokuk/bokug/bukuk/bukug SÖZCÜKLERİNİN KULLANIM VE ANLAMLARI HAKKINDA
  Sayfalar 77 - 91
  Münevver Ebru ZEREN
 6. KUZEY KAFKASYA (STAVROPOL) TÜRKMEN EDEBİYATINDA MAHTUMKULU
  Sayfalar 93 - 113
  Savaş ŞAHİN
 7. MEHMED ŞÂKİR EFENDİ’NİN TERCEMÂNÜ'L-MA'NEVÎ FÎ-TERCEMETİ'L-MESNEVÎ ADLI MANZUM MESNEVÎ TERCÜMESİ
  Sayfalar 115 - 136
  Selman KARADAĞ
 8. ŞAİR-İ AZAM’A MEKTUP’A DÂİR BİR İNCELEME
  Sayfalar 137 - 152
  Ulaş BİNGÖL
 9. ŞİBANÎ-NÂME'NİN BUDAPEŞTE NÜSHASI ÜZERİNE
  Sayfalar 153 - 161
  Arife Ece EVİRGEN
 10. LAKOFF VE JOHNSON’IN METAFOR KURAMI VE ESKİ TÜRKÇE İLE ORTA TÜRKÇEDE BİRLEŞİK FİİLLERDE YÜK METAFORU
  Sayfalar 163 - 181
  Timur AYDIN
 11. 1834 VE 1840/41 TARİHLİ NÜFUS DEFTERLERİNE GÖRE KARASINIR VE ELMASUN (GÜNEYSINIR)
  Sayfalar 183 - 215
  Hüseyin MUŞMAL, Mehmet ÖZÇELİK
 12. MAĞDUR VE SEMBOL: I. DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA OSMANLI DEVLETİ’NDE KADINA YÖNELİK PROPAGANDA
  Sayfalar 217 - 243
  Feyza KURNAZ ŞAHİN
 13. SOURCES OF ORIENTALISM: TRACING OTTOMAN EMPIRE IN BRITISH MIND
  Sayfalar 245 - 257
  Banu ÖĞÜNÇ
 14. OSMANLI SEFERLERİ’NDE ORDUCU ESNAFI
  Sayfalar 259 - 267
  Bülent ÇELİK
 15. MERKEZİ OTORİTE KARŞISINDA BİR DAĞLI EŞKIYASI: DELİ KADRİ
  Sayfalar 269 - 287
  Eyyub ŞİMŞEK
 16. TÜRK TARİHİNDEN ÖRNEKLERLE MANAS DESTANI’NDA MÜZİK TÜRLERİ
  Sayfalar 289 - 302
  Feyzan GÖHER VURAL, Sefer SOLMAZ
 17. SOVYETLER BİRLİĞİ’NİN AFGANİSTAN’I İŞGALİ VE TÜRKLER
  Sayfalar 303 - 320
  Kubilayhan ERMAN
 18. YABANCI RESSAMLARIN (15. YÜZYIL) TABLOLARINDA GÖRÜLEN TÜRK HALILARINDA RENKLER
  Sayfalar 321 - 330
  Ahmet AYTAÇ
 19. GEÇ OSMANLI DÖNEMİ KENTSEL MEKANDA BATILILAŞMAETKİLERİ: KONYA MİLLET BAHÇESİ
  Sayfalar 331 - 350
  Filiz ÇELİK
 20. XIX. YÜZYILDA TIRHALA SANCAĞI’NIN İDARİ TAKSİMATI VE YÖNETİMİ
  Sayfalar 350 - 375
  Ferdi ÇİFTÇİOĞLU