Yazı İşleri Müdürü-Editör/ Editor-in-Chief

Yrd.Doç.Dr. Çağatay BENHÜR

Turkey
cag1974@yahoo.com
Konular: Siyaset Bilimi,Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Editör Yardımcıları/Editorial Assistants

Arş.Gör. Hatice Gül KÜÇÜKBEZCİ

Turkey
hgulq@yahoo.no
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler

Arş.Gör. Murat TURGUT

Turkey
mturgut@selcuk.edu.tr
Konular: Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler