Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2636-7793 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Kubilay ÖZYER |

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi yılda iki kez yayınlanan hakemli, bilimsel bir dergidir. Stratejik yönetime ilişkin teorik ve görgül makalelere, yer verilen dergimizin temel amacı, bu alanlarda akademik bilginin üretimi ve paylaşımına katkı sağlamaktır. Dergimizde “Türkçe” ve “İngilizce” olmak üzere iki dilde makale yayınlanmaktadır. Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi DRJI, Scientific Indexing Services, Rootindexing  dizinleri tarafından taranmaktadır. 

MAKALE ÇAĞRISI 

Kurucu ve İmtiyaz Sahibi

Doç. Dr. Kubilay ÖZYER

Editörler
Doç. Dr. Kubilay ÖZYER & Dr. Öğr. Üyesi Musa Said DÖVEN

Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi Ersin IRK

Yazışma Adresi

Doç Dr. Kubilay ÖZYER

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
60150 TOKAT

Telefon +90 356 2521616 – 2363
Faks +90 356 252 1673 

E-Posta/E-Mail:  kozyer@yahoo.com 

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi

ISSN 2636-7793 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Kubilay ÖZYER |
Kapak Resmi

1.116

1.114

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi yılda iki kez yayınlanan hakemli, bilimsel bir dergidir. Stratejik yönetime ilişkin teorik ve görgül makalelere, yer verilen dergimizin temel amacı, bu alanlarda akademik bilginin üretimi ve paylaşımına katkı sağlamaktır. Dergimizde “Türkçe” ve “İngilizce” olmak üzere iki dilde makale yayınlanmaktadır. Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi DRJI, Scientific Indexing Services, Rootindexing  dizinleri tarafından taranmaktadır. 

MAKALE ÇAĞRISI 

Kurucu ve İmtiyaz Sahibi

Doç. Dr. Kubilay ÖZYER

Editörler
Doç. Dr. Kubilay ÖZYER & Dr. Öğr. Üyesi Musa Said DÖVEN

Koordinatör

Dr. Öğr. Üyesi Ersin IRK

Yazışma Adresi

Doç Dr. Kubilay ÖZYER

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
60150 TOKAT

Telefon +90 356 2521616 – 2363
Faks +90 356 252 1673 

E-Posta/E-Mail:  kozyer@yahoo.com 

Cilt 1 Sayı 1 Son Sayı
Cilt 1 - Sayı 1 - Mar 2018
 1. İlksöz
  Sayfalar 1 - 2
  Kubilay ÖZYER, Musa Said DÖVEN
 2. Prof. Dr. Mehmet BARCA'dan Editöre Mektup
  Sayfalar 3 - 4
  Mehmet Barca
 3. Prof. Dr. Ömer TORLAK'tan Editöre Mektup
  Sayfalar 5 - 6
  Ömer TORLAK
 4. Investigation Of Diversification And Internationalization Strategies On Business Group Level in Emerging Markets: The Case Of Dogus Group
  Sayfalar 7 - 43
  Serhat TÜRKEN
 5. Stratejik Liderlik
  Sayfalar 45 - 66
  Müslüme AKYÜZ
 6. Misyon Ve Vizyon İfadeleri Kurumu İfade Etmekte midir: Kamu Hastane Birlikleri Örneği
  Sayfalar 67 - 100
  Mehtap YAVUZ, Musa Said DÖVEN
 7. Büyükşehir Belediyelerinin Stratejik Planlarının İçsel Tutarlılık Açısından Değerlendirilmesi
  Sayfalar 101 - 124
  Mahmut HIZIROĞLU, Mehmet Ali KARAKÖSE, Sinan CENGİZ
 8. Özel Sağlık Sektöründe Mavi Okyanus Stratejisi
  Sayfalar 125 - 141
  Mustafa AMARAT, Mahmut AKBOLAT, Özgün ÜNAL, Türker BAŞ