Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 2636-7793 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Kubilay ÖZYER | http://dergipark.gov.tr/syad

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi yılda iki kez yayınlanan hakemli, bilimsel bir dergidir. Stratejik yönetime ilişkin teorik ve görgül makalelere, yer verilen dergimizin temel amacı, bu alanlarda akademik bilginin üretimi ve paylaşımına katkı sağlamaktır. Dergimizde “Türkçe” ve “İngilizce” olmak üzere iki dilde makale yayınlanmaktadır. Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi Index CopernicusDRJI, Scientific Indexing Services, Rootindexing ve  ResearchBib dizinleri tarafından taranmaktadır. 

MAKALE ÇAĞRISI 

Kurucu ve İmtiyaz Sahibi

Doç. Dr. Kubilay ÖZYER

Editörler
Doç. Dr. Kubilay ÖZYER & Dr. Öğr. Üyesi Musa Said DÖVEN

Sekreterya

Dr. Öğr. Üyesi Ersin IRK

Yazışma Adresi

Doç Dr. Kubilay ÖZYER

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
60150 TOKAT

Telefon +90 356 2521616 – 2363
Faks +90 356 252 1673 

E-Posta/E-Mail:  kozyer@yahoo.com 

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi

ISSN 2636-7793 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Kubilay ÖZYER | http://dergipark.gov.tr/syad
Kapak Resmi

2.202

2.650

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi yılda iki kez yayınlanan hakemli, bilimsel bir dergidir. Stratejik yönetime ilişkin teorik ve görgül makalelere, yer verilen dergimizin temel amacı, bu alanlarda akademik bilginin üretimi ve paylaşımına katkı sağlamaktır. Dergimizde “Türkçe” ve “İngilizce” olmak üzere iki dilde makale yayınlanmaktadır. Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi Index CopernicusDRJI, Scientific Indexing Services, Rootindexing ve  ResearchBib dizinleri tarafından taranmaktadır. 

MAKALE ÇAĞRISI 

Kurucu ve İmtiyaz Sahibi

Doç. Dr. Kubilay ÖZYER

Editörler
Doç. Dr. Kubilay ÖZYER & Dr. Öğr. Üyesi Musa Said DÖVEN

Sekreterya

Dr. Öğr. Üyesi Ersin IRK

Yazışma Adresi

Doç Dr. Kubilay ÖZYER

Stratejik Yönetim Araştırmaları Dergisi

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Taşlıçiftlik Yerleşkesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü
60150 TOKAT

Telefon +90 356 2521616 – 2363
Faks +90 356 252 1673 

E-Posta/E-Mail:  kozyer@yahoo.com