Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 2, Sayfalar 27 - 32 2017-12-31

Comparison Of Tap Water With Bottled Natural Spring Water in Terms Of Some Quality Parameters in Erzurum

Banu Tuluk [1] , Figen Orhan [2]

76 79

Supplying healthy drinking water to meet the growing population needs is one of today’s priority issues. Drinking water requirement in cities is largely met by the network water obtained by the treatment of surface waters. Public’s interest to bottled water has increased due to the difficulties in access to drinkable water in recent years, desire of consume to healthy water, changes in consumers preferences in the last years.

In this study, some physical, chemical, and microbiological quality parameters of Erzurum tap water and bottled spring water which is sold in Erzurum market are examined according to the national and international standards, compared and obtained results are evaluated

It is evaluated that although tap water parametric values are generally higher than bottled water, both tap water and bottled water are safety and healthy water in terms of examined parameters.

tap water, bottled spring water, Erzurum province
 • Ogur R, Tekbaş OF. 2008. İçme ve kullanma sularının kullanımında dikkat edilecek hususlar. TAF Preventive Medicine Bulletin. 7 (3)
 • Demirci AS, Gumus T, Demırcı M. 2007. Damacana suların mikrobiyolojik kalitesi üzerine pompa temizliğinin etkisi. Tekirdağ Ziraat Fakültesi Dergisi. 4(3): 271-275.
 • Ikıkat Tumer E, Bırıncı A, Yıldırım C. 2011. Ambalajlı su tüketimini etkileyen faktörlerin belirlenmesi:Ankara ili Keçiören ilçesi örneği. Alınteri 21(B): 11-19.
 • Uzundumlu AS, Fakıoğlu O, Kokturk M, Temel T. 2016. Erzurum İlinde En Uygun İçme Suyu Tercihinin Belirlenmesi. Alınteri 30(B): 1-7.
 • Yılmaz M, Bolu F, Mayda AS, Poyraz B. 2017. Düzce’de Satılan Şişe Suları İle Musluk Sularının Ağır Metal Düzeylerinin İncelenmesi. Konuralp Tıp Dergisi 9(1): 24-29.
 • Bharadwaj ND, Uchharia DK, Jain R. 2016. Physical-Chemical Analysis of Drinking Water of Government Hospitals of Gwalior City. IRJET. 3(03): 1578-1582.
 • Koksal F, Samastı M. 2007. Istanbul’ da polikarbonat damacanalarda satılan içme sularının bakteriyolojik incelenmesi. Türk Mikrobiyol Cem Derg. 37(4): 221-224.
 • Süphandag SA, Uyguner CS, Bekbölet M. 2007. İstanbul’da tüketilen ticari ve şebeke bazlı içme sularının kimyasal ve spektroskopik profilleri. itü dergisi. 17(2): 23-35.
 • Oymakaydın OF. 2011. Aydın ilinde tüketilen şişelenmiş suların mikrobiyolojik kalitesi üzerine bir çalışma. Yüksek lisans tezi. Adnan menderes üniversitesi sağlık bilimler enstitüsü besin hijyeni anabilim dalı. 52 s.
 • WHO. 2011. Guidelines for drinking-water quality, 4th Edıtıon, World Health Organisation, Geneva.
 • Körbalta H. 2015. Türkiye’ de bölgesel ve kentsel düzeyde su yoksulluğunun ölçülebilmesi için bir yöntem önerisi. Doktora Tezi. Gazi üniversitesi fen bilimleri enstitüsü şehir ve bölge planlama anabilim dalı. 242 s.
 • Taşkın T. 2009. Osmanlı sakalarından modern sakalara: ticarileşen damacana sektörü. Memleket siyaset yönetim. 4(10): 76-92.
 • Rahmanian N, Ali SH, Homayoonfard M, Ali NJ, Rehan M, Sadef Y, Nizami AS. 2015. Analysis of Physiochemical Parameters to Evaluate the Drinking Water Quality in the State of Perak, Malaysia. Journal of Chemistry. Volume 2015, Article ID 716125, 10 p.
 • URL 1. www.suder.org.tr. Retrieved Sept. 28, 2017, from http://www.suder.org.tr/sektor.
 • URL 2. www. erzurum. bel.tr. Retrieved Oct. 23, 2017, from http://www.eski.gov.tr/wp-content/uploads/2017/pdfsu/23-10.pdf
 • URL 3. The United States Environmental Protection Agency. Retrieved June 15, 2017, from https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-06/documents/npwdr_ complete _table. pdf.
 • Council of the European Communities (1998) Council Directive 98/83/EC of 3 November 1998 on the quality of water intended for human consumption. Official Journal L 330.
 • Sağlık Bakanlığı. 2005. İnsani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmelik, Resmi Gazete 17/02/2005 tarih ve 25730 sayı.
 • Igboasoiyi AC, Iberi PA, Udoh EM. 2017. Qualıty evaluatıon of dıfferent brands of bottled water sold ın Uyo metropolıs. World journal of pharmacy and pharmaceutıcal scıences. 6(9): 1950-1962.
 • Kale VS. 2016. Consequence of temperature, ph, turbidity and dissolved oxygen water quality parameters. International Advanced Research Journal in Science, Engineering and Technology. 3(8): 186-190.
 • Haydar S, Arshad M, Aziz JA. 2009. Evaluation of drinking water quality in urban areas of pakistan: a case study of southern Lahore. Pak. J. Engg. & Appl. Sci. 5: 16-23.
 • URL 4. http://www.who.int/en/. Retrived Sept 23, 2017. from http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs391/en/
 • Koçak Ö, Güner A. 2009. Erzurum il merkezindeki içme ve kullanma sularının kimyasal, fiziksel ve mikrobiyolojik kalitesi. Atatürk Ünv Vet Bil Derg. 4 (1): 9-22.
 • Çetin Ö, Çolak H, Bingöl EB, Akhan M, Hampikyan H, Turgay Sİ. 2013. Bir içme suyu dolum tesisinde kullanılan geri dönüşümlü damacanalarda fiziksel kirlilikler ve mikrobiyolojik kalitenin incelenmesi. J. Fac. Vet. Med. istanbul Univ. 39 (1): 46-54.
 • Ogundana, A.K., Aladejana, J.A. (2014). Geophysical and Hydrochemical Evaluation of Springwater Potential and Quality within the Basement Complex of Southwestern Nigeria, The International Journal of Engineering and Science (IJES), 3(5): 45-55.
 • Glevitzky, M., Dumitrel G.A., Popa, M., Todoran, A. (2013). Study on the Quality of Spring Waters from Ocna Mures Area, Romania, Chemical Bulletin of “Politehnica” Univ. (Timisoara), 58(72): 1-5.
 • Key D. 2011. Qualıty of some sprıng waters ın Istanbul. İstanbul Yerbilimleri Dergisi, 24(2): 141-156.
 • Diduch M, Polkowska Z, Namie´snik J. 2011. Chemical quality of bottled waters: a review Journal of Food Science. 76(9): 178-196.
 • Ferrier C. 2001. Bottled water: understandıng a socıal phenomenon. Report commissioned by the World Wide Fund for Nature (WWF). 26 p.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ziraat
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Banu Tuluk (Sorumlu Yazar)

Yazar: Figen Orhan

Bibtex @araştırma makalesi { tabad398515, journal = {Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-027X}, address = {Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Limited}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {27 - 32}, doi = {}, title = {Comparison Of Tap Water With Bottled Natural Spring Water in Terms Of Some Quality Parameters in Erzurum}, key = {cite}, author = {Orhan, Figen and Tuluk, Banu} }
APA Tuluk, B , Orhan, F . (2017). Comparison Of Tap Water With Bottled Natural Spring Water in Terms Of Some Quality Parameters in Erzurum. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 10 (2), 27-32. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/tabad/issue/35729/398515
MLA Tuluk, B , Orhan, F . "Comparison Of Tap Water With Bottled Natural Spring Water in Terms Of Some Quality Parameters in Erzurum". Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 10 (2017): 27-32 <http://dergipark.gov.tr/tabad/issue/35729/398515>
Chicago Tuluk, B , Orhan, F . "Comparison Of Tap Water With Bottled Natural Spring Water in Terms Of Some Quality Parameters in Erzurum". Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 10 (2017): 27-32
RIS TY - JOUR T1 - Comparison Of Tap Water With Bottled Natural Spring Water in Terms Of Some Quality Parameters in Erzurum AU - Banu Tuluk , Figen Orhan Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 27 EP - 32 VL - 10 IS - 2 SN - -1308-027X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi Comparison Of Tap Water With Bottled Natural Spring Water in Terms Of Some Quality Parameters in Erzurum %A Banu Tuluk , Figen Orhan %T Comparison Of Tap Water With Bottled Natural Spring Water in Terms Of Some Quality Parameters in Erzurum %D 2017 %J Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi %P -1308-027X %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD Tuluk, Banu , Orhan, Figen . "Comparison Of Tap Water With Bottled Natural Spring Water in Terms Of Some Quality Parameters in Erzurum". Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 10 / 2 (Aralık 2017): 27-32.