Yıl 2017, Cilt 10, Sayı 2, Sayfalar 15 - 22 2017-12-31

Ökseotu (ViscumAlbum L.)’nun Sarıçam Odununun Bazı Mekanik Özelliklerine Etkisi

Hatice ULUSOY [1] , Nurgül AY [2] , Hüseyin PEKER [3]

102 106

Çalışmada sarıçam (PinusSylvestris L.) odununa arız olan Ökseotu (ViscumAlbum L.) ‘nun bazı mekanik özellikleri nasıl etkilediği araştırılmıştır. Bunun için örnekler Gümüşhane-Torul bölgesinden alınmış ve deneyler standartlara uygun olarak hazırlanmış örnekler üzerinde yapılmıştır. Sarıçam odunun bazı mekanik özellikleri; liflere paralel yönde basınç direnci, eğilme direnci, dinamik eğilme (şok) direnci, eğilmede elastiklik modülü, makaslama direnci ve Brinell-sertlik değerleri belirlenmiştir. Deney sonuçlarına göre; liflere paralel basınç direnci değeri (427.007 kp/cm2),ökseotlu örneklerde (352.179 kp/cm2); eğilme direnci (636.791 kp/cm2), ökseotlu örneklerde ( 491.225 kp/cm2); elastiklik modülü (78698 kp/cm2), ökseotlu örneklerde (34381 kp/cm2); dinamik eğilme direnci (0.716 kpm/cm2), ökseotlu örneklerde (0.434 kpm/cm2); makaslama direnci (46737 kp/c),ökseotlu örneklerde (42360 kp/ cm2); brinell-sertlik değerleri; sarıçam örneğinde liflere paralel sertlik değeri 3.338 kp/mm2, diğer örnek grubunda ise 3.268 kp/mm2 bulunmuş, sarıçam örneğinde teğet yönde sertlik değeri 1.772 kp/mm2, ökseotlu grupta ise bu değer 1.588 kp/mm2 Sarıçam örneğinde radyal yönde sertlik değeri 1.519 kp/ mm2, ökseotlu grupta ise 1.451 kp/ mm2 olarak belirlenmiştir.

Sarıçam odunu, Ökseotu, Mekanik özelikler, Mobilya
 • Berkel, A. 1972. Ağaç Malzemenin Korunması Ve Emprenve Teknolojisi. İ.Ü. Orman Fakültesi Yayın No:368, Cilt II., İstanbul.
 • Yüksel,B., Akbulut S., Keten,A.2005. Çam Ökseotu (Viscumalbum Ssp. Austriacum (Wiesb. Vollman)’nun Zararı Biyolojisi Ve Mücadelesi, Seri: A, Sayı: 2, Sayfa: 111-124
 • Anonim 2012. Türkiye Orman Varlığı. Orman İdaresi ve Planlama Daire Başkanlığı, Yayın No: 85, Ankara
 • Anonim 2006. Sürdürülebilir Orman Yönetimi Kriter ve Göstergeler 2006 Yılı Raporu. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Ankara
 • Kanat M, Alma MH, Sivrikaya F. 2010. The Effect of Viscum album L. On Annual Diameter Increment of Pinusnigra Arn. African Journal of Agricultural Research, 5(2):166-171
 • Çatal Y, Carus, S. 2011.Effect of Pine Mistletoe on Radial Growth of Crime an Pine (Pinusnigra) in Turkey. Journal of Environmental Biology, 32(3):263-270.
 • Eroğlu, M., Usta, M. 1993. Viscum albüm L.’unSançam Artımına Odunun Kimyasal Ve Morfolojik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması, Ulusal Orman Ürünleri Endüstrisi Kongresi, 6-9 Ekim , Trabzon, Bildiriler Kitabı, 116-122.
 • Yüksek,T. 2014. Sarıçam (PinusSylvestris L.) Gelişimi Üzerine Ökseotu’nun Etkisi, Artvin Coruh University Journal of Forestry Faculty Cilt: 15, Sayı:1, Sayfa: 64-72 Nisan.
 • Unger L. 1992.Dwarf Mistletoes. Forestry Canada, Forest Insectand Disease Survey, Forest Pest Leaflet, No: 44.
 • Eroğlu, M., Başkaya, Ş., 1995. Ökseotu (Viscumalbum L.)’nun Şiddetli Zararı Neden ve Sonuçları, Orman Mühendisliği Dergisi, Sayı 4, Yıl 32, 25-31.
 • Eroğlu, M., Usta, M., 1994. Viscum album L.’un Sarıçam Artımına Odunun Kimyasal ve Morfolojik Özelliklerine Etkisinin Araştırılması II. Ulusal Orman Ürünleri Endüstrisi Kongresi, Trabzon, 116-122.
 • TS 4176 1984.Odunun Fiziksel ve Mekaniksel Özelliklerinin Tayini İçin Homojen Meşcerelerden Numune Ağacı ve Laboratuvar Numunesi Alınması, I. Baskı, TSE Ankara, Eylül .
 • Malkoçoğlu, A.1994. Doğu Kayını (Fagus Orientalis Lipsky) Odununun Teknolojik Özellikleri, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Haziran.
 • Ay, N.1994. Duglas (Pseudotsuga Menziesii (Mirp.) Franc ) Odununun Anatomik, Fiziksel ve Mekanik Özellikleri, K.T.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Eylül, Trabzon.
 • TS 2470 1984. Odunda Fiziksel ve Mekaniksel Özelliklerinin Tayini İçin Homojen Meşcerelerden Numune Ağacı ve Laboratuvar Numunesi Alınması, I. Baskı, TSE Ankara, Eylül.
 • TS 2595, 1977. Odunun Liflere Paralel Doğrultuda Basınç Dayanımının Tayini, TSE, Ankara, Mart.
 • TS 2474. 1977. Odunun Statik Eğilme Dayanımının Tayini, TSE, Ankara.
 • TS 2478. 1978. Odunun Statik Eğilmede Elastikiyet Modülünün Tayini, TSE, Ankara, Kasım.
 • TS 2477. 1976. Odunun Çarpmada Eğilme Dayanımının Tayini, TSE, Ankara.
 • TS 3459. 1980.Odunda Liflere Paralel Doğrultuda Makaslama Dayanımının Tayini, TSE, Ankara
 • Örs, Y. 1986. Kurutma ve Buharlama Tekniği. K.T.Ü. Orman Fak., Ders Teksiri Serisi No: 15, K.T.Ü. Basımevi, Trabzon.
 • Örs, Y.1996. Odunun Mekanik Özellikleri, Basılmamış Ders Notları, K.T.Ü. Orman Fakültesi, Trabzon.
 • Bozkurt, A.Y., Göker, Y. 1987. Fiziksel ve Mekanik Ağaç Teknolojisi, İ.Ü. Orman Fak. Yayınları, No: 3445 / 388, İstanbul.
 • TS 2479. 1976. Odunun Statik Sertliğinin Tayini, TSE, Ankara, Kasım
 • Efe, H., Çağatay, K. 2011.Çeşitli Masif Ağaç Malzemelerin Bazı Fiziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi, Politeknik Dergisi, Cilt:14 Sayı: 1 s. 55-61.
 • Berkel, A.1970. Ağaç Malzeme Teknolojisi I, İ.Ü. Orman Fak. Yay. No: 1448, Orm. Fak. Yayın No: 147, Kutulmuş Matbaası, İstanbul.
 • Kobylinski, F., 1969. Macrostructure, Density and Main Mechanical Properties of ScotsnPine Wood, Prace Inst. Tech. Drewna, 163, 8-63.
 • Schultze- Dewitz, G., 1966. Beziehungen Zwischen der Elastzitat Und der Statischen Sawir Dynamischen Biegefestigkeit Von Kiefernholz Nach dem Angriff durch echte Holzzerstörende Pilze, Holz Roh und Wers, 24, 506-512.
 • Özçiftçi, A., ve Batan, F., 2009. Bor Yağının Ağaç Malzemenin Bazı Mekanik Özelliklerine Etkisi, Gazi Üniversitesi Politeknik Dergisi, Cilt: 12, Sayı:4, Sayfa:287-292.
 • Bal B , Bektaş İ, Kaymakçı A, Toros Sedirinde Genç Odun ve Olgun Odunun Bazı Fiziksel ve Mekanik Özellikleri, KSU Mühendislik Bilimleri Derg., 2012, 15(2).
 • N, Ay., ve Uncu, A. 2004. Murgul Bakır İşletmesi Bacalarından Çıkan SO2 Gazının Sarıçam Odununun Bazı Mekanik Özellikleri Üzerine Etkisi, Doğu Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Yayınları, Yayın No:21, Trabzon, S:119.
 • Joe, B., Dıckson R., 2006. Effective Non-Destructive Segregation Of Eucalyptus Grandis Logs According To Radial And Tangential Hardness, Australian forestry 69 (4): 248- 256.
Birincil Dil tr
Konular Mühendislik, Ziraat
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Hatice ULUSOY (Sorumlu Yazar)

Yazar: Nurgül AY

Yazar: Hüseyin PEKER

Bibtex @araştırma makalesi { tabad398517, journal = {Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-027X}, address = {Nobel Bilim ve Araştırma Merkezi Limited}, year = {2017}, volume = {10}, pages = {15 - 22}, doi = {}, title = {Ökseotu (ViscumAlbum L.)’nun Sarıçam Odununun Bazı Mekanik Özelliklerine Etkisi}, key = {cite}, author = {AY, Nurgül and PEKER, Hüseyin and ULUSOY, Hatice} }
APA ULUSOY, H , AY, N , PEKER, H . (2017). Ökseotu (ViscumAlbum L.)’nun Sarıçam Odununun Bazı Mekanik Özelliklerine Etkisi. Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi, 10 (2), 15-22. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/tabad/issue/35729/398517
MLA ULUSOY, H , AY, N , PEKER, H . "Ökseotu (ViscumAlbum L.)’nun Sarıçam Odununun Bazı Mekanik Özelliklerine Etkisi". Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 10 (2017): 15-22 <http://dergipark.gov.tr/tabad/issue/35729/398517>
Chicago ULUSOY, H , AY, N , PEKER, H . "Ökseotu (ViscumAlbum L.)’nun Sarıçam Odununun Bazı Mekanik Özelliklerine Etkisi". Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 10 (2017): 15-22
RIS TY - JOUR T1 - Ökseotu (ViscumAlbum L.)’nun Sarıçam Odununun Bazı Mekanik Özelliklerine Etkisi AU - Hatice ULUSOY , Nurgül AY , Hüseyin PEKER Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - DO - T2 - Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 15 EP - 22 VL - 10 IS - 2 SN - -1308-027X M3 - UR - Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi Ökseotu (ViscumAlbum L.)’nun Sarıçam Odununun Bazı Mekanik Özelliklerine Etkisi %A Hatice ULUSOY , Nurgül AY , Hüseyin PEKER %T Ökseotu (ViscumAlbum L.)’nun Sarıçam Odununun Bazı Mekanik Özelliklerine Etkisi %D 2017 %J Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi %P -1308-027X %V 10 %N 2 %R %U
ISNAD ULUSOY, Hatice , AY, Nurgül , PEKER, Hüseyin . "Ökseotu (ViscumAlbum L.)’nun Sarıçam Odununun Bazı Mekanik Özelliklerine Etkisi". Tarım Bilimleri Araştırma Dergisi 10 / 2 (Aralık 2017): 15-22.