http://dergipark.gov.tr/tader
  • Tefsir Araştırmaları Dergisi (TADER) Nisan ve Ekim aylarında yılda iki kez uluslararası, hakemli, akademik, süreli ve elektronik ortamda yayımlanan dergidir.
  • TADER'de tefsir, tefsir tarihi, Kuran ilimleri ve Kıraat gibi alanlarda özgün araştırma, değerlendirme (makale, kitap, bilimsel toplantı), inceleme, derleme, bildiri, röportaj ve edisyon kritik tarzı çalışmalar yayımlanır.


Tefsir Araştırmaları Dergisi (TADER ) Son Sayı
Cilt 1 - Sayı 2 TADER (EKİM 2017) - Eki 2017