http://dergipark.gov.tr/tader

Tefsir Araştırmaları Dergisi (TADER) Nisan ve Ekim aylarında yılda iki kez yayımlanan uluslararası, hakemli, akademik, süreli ve elektronik ortamda yayımlanan dergidir.

TADER'de tefsir, tefsir tarihi, Kuran ilimleri ve Kıraat gibi alanlarda özgün araştırma, değerlendirme (makale, kitap, bilimsel toplantı), inceleme, derleme, bildiri, röportaj ve edisyon kritik tarzı çalışmalar yayımlanır.


Tefsir Araştırmaları Dergisi (TADER ) Son Sayı
Cilt 1 - Sayı 2 TADER (EKİM 2017) - Eki 2017