Amaç

Uluslararası Tefsir Dergisi (TADER) Araştırmaları, Tefsir ve Kuran'ın tüm alanlarında makalelerin yayınlanmasını sağlayan açık erişim dergisidir. Uluslararası hakemli bir e-dergidir. TADER, yenilikçi bilimsel araştırmaları ve bilgi birikimini yayma amacına sahiptir. TADER araştırmacılara ve toplumlara önemli bir katkıda bulunmaktadır. TADER araştırma ve bilimsel gelişmeler arasında köprü kurmaktadır.

Kapsam

DERGİMİZ 30 NİSAN ve 30  EKİM tarihlerinde olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir. Dergimizde aşağıdaki alanlarda üretilen akademik makaleler yayınlanır. 

TEFSİR, TEFSİR TARİHİ, KURAN ARAŞTIRMALARI, KURAN TARİHİ, KIRAAT, BELAĞAT