Dergi Sahibi ve Editörü

Doç. Dr. Ali KARATAŞ

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Serdivan / SAKARYA

0543 4035486

Tel: +90 (264) 295 54 54 Fax: +90 (264) 295 50 32 

karatasali5@gmail.com

Alan Editörleri

Doç. Dr. Yunus Emre Gördük

Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

yunusemre.gorduk@gmail.com

05065429873

Doç. Dr. Gökhan Atmaca

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

gatmaca@sakarya.edu.tr

05056289979

Doç. Dr. Murat Kayacan

Muş Alparslan Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

dr.muratkayacan@gmail.com

05074592890

Doç. Dr. Halil Aldemir

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

aldemirhalil@gmail.com

05337789975

Doç. Dr. Nihat Uzun

Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

nuzunpng.pngktu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mürsel  Ethem

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

mürselahiska@gmail.com

05548998167

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Bahaeddin YÜKSEL

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, İslami İlimler Fakültesi

bahaeddinyuksel@ohu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Demir

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

abdillahdemir@hotmail.com

05392497718

Dr. Bayram Demircigil

bdemircigil@sakarya.edu.tr

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Araş. Görev. Esma KORUCU

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

ekorucu@cumhuriyet.edu.tr

Araş. Görev. Ersin KABAKCI

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

ersinkabakci@hitit.edu.tr

Yayın Kurulu

Prof. Dr. İsmail Çalışkan

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

icaliskan25@gmail.com

Prof. Dr. Mustafa Öztürk

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Mustafaozturk65@outlook.com

Doç. Dr. Mustafa Karagöz

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Doç. Dr. Ali KARATAŞ

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Doç. Dr. Ali KARATAŞ

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

karatasali5@gmail.com

Doç. Dr. Gökhan ATMACA

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

gatmaca@sakarya.edu.tr

Doç. Dr. Yunus EMRE GÖRDÜK

Balıkesir Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

yunusemre.gorduk@gmail.com

Doç. Dr. Halil Aldemir

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

aldemirhalil@gmail.com

Doç. Dr. Mustafa Şentürk

Trakya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

mustafasenturk75@hotmail.com

Öğretim Üyesi Dr. Abdullah Demir

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi

Araş. Görev. Elif Çiftçi

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

Araş. Görev. Emine Özbek Sert

Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

 eozbek@oau.edu.tr

Araş. Görev. Ömer Dinç

Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

omer_dinc25@hotmail.com

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Halis ALBAYRAK

Turkey / Ankara Univ.

albayrak@divinity.ankara.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet Nedim SERİNSU

serinsu@ankara.edu.tr

Turkey / Ankara Univ.

Prof. Dr. Hasan KESKİN

Turkey /  CUMHURIYET UNIV

keskin@cumhuriyet.edu.tr

Prof. Dr. Süleyman GEZER

Turkey / Hitit Üniv.

suleymangezer@hitit.edu.tr

Prof. Dr. Muammer ERBAŞ

muammer.erbas@deu.edu.tr

Turkey / Dokuz Eylül Üniv

Prof. Dr. Mevlud Dodic

Prof. Dr. Talip ÖZDEŞ
Turkey / Cumhuriyet Üniv.

tozdes@cumhuriyet.edu.tr 

Doç. Dr. Ömer BAŞKAN

Turkey / Abant İzzet Baysal

omerbaskan@ibu.edu.tr

Prof. Dr. Abdullah Saeed

Australia / Melbourne Üniversitesi

a.saeed@unimelb.edu.au

Prof. Dr. Emad ALSHARIFEEN

Doç. Dr. Sefer HASANOF

Sofya Yüksek İslam Enstitüsü

Doç. Dr. Saifullah Butto

Pakistan / Kaide Awam Üniversitesi

bhuttosaifullah@hotmail.com

Prof. Dr. Ahmed Muhammed Şerkâvi

Mısır / Ezher Üniversitesi

Dr. Ahmet Şükrü

Ürdün / Ürdün Üniversitesi

Dr. Omar Chabani

TEFSİR ARAŞTIRMALARI DERGİSİ