Dergimiz: TADER

  • Tefsir Araştırmaları Dergisi (TADER) Nisan ve Ekim aylarında yılda iki kez uluslararası, hakemli, akademik, süreli ve elektronik ortamda yayımlanan dergidir.
  • TADER'de tefsir, tefsir tarihi, Kuran ilimleri ve Kıraat gibi alanlarda özgün araştırma, değerlendirme (makale, kitap, bilimsel toplantı), inceleme, derleme, bildiri, röportaj ve edisyon kritik tarzı çalışmalar yayımlanır. 
  • Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur.

    Yayın ve Değerlendirme Ücreti

    TADER yazarlardan makale değerlendirme ve yayın süreci için herhangi bir ücret talep etmemektedir.

    Odak ve kapsam

    DERGİMİZ 30 NİSAN ve 30  EKİM tarihlerinde olmak üzere yılda iki kez yayımlanan hakemli akademik bir dergidir.

    Dergimizde aşağıdaki alanlarda üretilen akademik makaleler yayınlanır. 

TEFSİR, TEFSİR TARİHİ, KURAN ARAŞTIRMALARI, KURAN TARİHİ, KIRAAT, BELAĞAT