TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ 

JOURNAL OF FIELD CROPS CENTRAL RESEARCH INSTITUTE

 ISSN: 1302-4310        E-ISSN: 2146-8176

Dergide, Tarım Bilimleri; Tarla bitkileri (yetiştirme teknikleri, üretimi, fizyolojisi, ıslahı ve genetiği, gıda - gıda bilimi, teknolojisi, muhafazası, güvenliği, bitki koruma, ekonomi), Bitki biyoteknolojisi, Bitki genetik kaynakları ve biyolojik çeşitlilik, Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama ile ilgili konularda orijinal araştırmalara ve derlemelere yer verilir.

Makaleler DOI numarası ile yayınlanmaktadır.

TUBİTAK-ULAKBİM Yaşam Bilimleri Veri Tabanı tarafından taranmaktadır.

Tarandığı İndexler

Scientific Indexing Services (https://www.sindexs.org/JournalList.aspx)

Scientific Indexing Services ((http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/1302-4310)

Academic Resource Index (ResearchBib) (http://scinli.com/index.php/sub-directory) (http://scinli.com/index.php/submission-view/831)


Yayın Sahibi / Published by:

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adına Enstitü Müdürü / Director of Institute: İlhan SUBAŞI

Editör / Editor-in-Chief: 

Yayın Kurulu / Editorial Board:

Dr. Kadir AKAN                                          Dr. Asuman KAPLAN EVLİCE

Dr. Erol KARAKURT                                  Dr. Alaettin KEÇELİ

Akın ARAS                                                  Vildan ÖZEN KUZ                   


Yayın Türü / Type of Publication :    Yaygın Süreli Yayın / Widely Distributed Periodical  Yayın Dili / Language: Türkçe ve İngilizce / Turkish and English  Hakemli bir dergidir / Peer reviewed journal  Yılda iki kez yayınlanırPublished two times a year

İletişim Adresi / Publisher Address: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü  Şehit Cem Ersever Cad. No: 9-11  06170 Yenimahalle - Ankara

Tel: (+90312) 343 10 50  Belgegeçer / Fax: (+90312) 327 28 93  E-posta / E-mail: tarmdergi@gmail.com  Dergi Web Sayfası / Journal Home Page: http://www.tarlabitkileri.gov.tr/enstitu-yayinlari/dergi

Basım Yeri / Printed: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı İvedik Caddesi Bankacılar Sokak No:10 Yenimahalle - Ankara Tel: (+90312) 315 65 55 Belgegeçer / Fax: (+90312) 344 81 40

 


Son Sayı
Cilt 26 - Sayı 1 - Haz 2017