Yayın Sahibi

İlhan SUBAŞI

Baş Editör

Prof. Dr. Vahdettin ÇİFTÇİ

Editörler Kurulu

Dr. Reyhan BAHTİYARCA BAĞDAT

Dr. Oya AKIN

Dr. Emine Burcu TURGAY

Recep KODAŞ

Halil İbrahim Fırat KON           

Vildan ÖZEN KUZ    

Fatma Gül MARAŞ VANLIOĞLU

Danışma Kurulu


Editör Kurulu

Editör Kurulu

Dr. Reyhan BAHTİYARCA BAĞDAT

Turkey
tarmdergi@gmail.com
Konular: Tarım Bilimleri
Kurum: Tarla Bitkie\leri Merkez Arastirma Enstitüsü

Editör Kurulu

Editör Kurulu

Dr. Reyhan BAHTİYARCA BAĞDAT

Turkey
tarmdergi@gmail.com
Konular: Tarım Bilimleri
Kurum: Tarla Bitkie\leri Merkez Arastirma Enstitüsü

Editör Kurulu

Editör Kurulu

Dr. A.Oya AKIN

Turkey
oya_akin@hotmail.com
Konular: Mühendislik ve Temel Bilimler
Kurum: Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Ankara, Türkiye

Dr. Reyhan BAHTİYARCA BAĞDAT

Turkey
tarmdergi@gmail.com
Konular: Tarım Bilimleri
Kurum: Tarla Bitkie\leri Merkez Arastirma Enstitüsü

Yüksek Lisans Fatma Gül MARAŞ VANLIOĞLU

Turkey
fatmagul.maras@tarim.gov.tr
Konular: Mühendislik ve Temel Bilimler
Kurum: Tarım Bakanlığı

Yüksek Lisans recep KODAŞ

Turkey
recep.kodas@tarim.gov.tr
Konular: Mühendislik ve Temel Bilimler
Kurum: Tarım Bakanlığı