Yıl 2016, Cilt 25, Sayı ÖZEL SAYI-2, Sayfalar 18 - 23 2016-12-31

Çukurova Koşullarına Uygun GeliştirilenYerfıstığı (Arachis hypogaea L.) Genotiplerinin Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi
Investigation of Some Agricultural Properties of SomePeanut (Arachis hypogaeaL.) Genotypes in Çukurova Irrigated Conditions

Ayşe Nuran ÇİL [1] , Abdullah ÇİL [2] , Murat Reis AKKAYA [3] , Vakas ŞAHİN [4]

294 296

Bu araştırma Çukurova koşullarında yetiştirilebilecek uygun yerfıstığı genotipleriningeliştirilmesi, bazıtarımsal özelliklerin belirlenmesi ve verime etkisini araştırmak amacı ile 2014 yılında ana ürün yetiştirme döneminde Adana ve Osmaniye lokasyonlarında yürütülmüştür. Adana lokasyonu, Doğu AkdenizTarımsal Araştırma Enstitüsü Doğankent işletmesinde, Osmaniye lokasyonu iseYağ Bitkileri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü deneme alanında yürütülmüştür. Denemelerde araştırma materyali olarak Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü’nde yürütülen ıslah çalışmaları sonucu ümitvar görülen 8 çeşit adayı (ICGV-88365, 2012-609-1, 75/1073-B, M-44-A, ANT-1, ICGV-99085, ICGV-00391 ve 70/1145-1/03) ile 4 çeşit (ÇOM, NC-7, HALİS BEY ve SULTAN) olmak üzere toplam 12 adet Virginia tipi Yerfıstığı genotipi kullanılmıştır. Denemeler, Tesadüf Blokları deneme desenine göre, 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. Çalışmada, meyvesayısı/bitki(adet), meyveağırlığı/bitki (adet), kabuk iç oranı (%), yağ oranı (%), meyve verimi (kg/da) ve yağ verimi(kg/da) gibi özellikler incelenmiştir. Araştırmada dekara meyve verimleri 428.3 ile 252.5 kg/da arasında değişmiş olup en yüksek meyve verimi ANT-1 genotipinden elde edilmiş, en düşük meyve verimi ise M-44-A genotipinden elde edilmiştir. Yerfıstığı çeşitlerinin yağ içerikleri %50.9 ile 47.2 arasında değişmiş olup en yüksek yağ içeriği ICGV-88365 ve 70/1145-1/03 genotiplerinden ve en düşük yağ içeriği ise M-44-A genotipinden elde edilmiştir. Sonuç olarak, yağ verimi bakımından istatitiki açıdan aynı gruba giren ÇOM, ANT-1, 2012-609-1, 70/1145-1/03, ICGV-99085 ve HALİS BEY genotipleri Çukurova koşulları için önerilebilecek genotipler olduğu söylenebilir.

This research was carried out in order to determine appropriate types of peanut under the Eastern Mediterranean conditions in Adana and Osmaniye lokations in 2014. While Adana location was conducted in the Eastern Mediterranean Agricultural Research Institute research area, Osmaniye location was conducted in Oil Seed Research Institute research area. Both the experiments were established as a randomized complete block design with four replications. In the study were used eight peanut genotypes and as a control 4 registered varieties. In the study, fruit number per plant, fruit yield per plant, ratio of oil (%), internal rate (%), fruit yield (kg /da) and a Oil yield (kg/da) have been investigated as properties. Inresearch fruit yield per decare is changed between 428.3 and 252.5 kg / da, the highest yield of fruit obtained from ANT-1 genotype, and the lowest fruit yield was obtained from M-44-A genotype. The oil content of peanut varieties ranged from %47.2 to 50.9.The highest and the lowest oil contents were obtained from ICGV-88365 and 70 / 1145-1 / 03 respectively. As a result, in statistically into the same group in terms of oil yield Com, ANT-1, 2012-609-1, 70 / 1145-1 / 03, ICGV-99085 and Halis beygenotypes can be recommended for Cukurova conditions.

 • Anonim 2015. www.tuik.gov.tr. (UlaşımTarihi: 29.06.2015).
 • Arıoğlu H., İşler H.N., 1990. Çukurova bölgesinde ana ürün olarak yetisebilecek bazı Runner ve Virginia tipi yerfistigi (Arachis hypogaea L.) çesitleri üzerinde bir arastirma. Ç.Ü. ZiraatFakültesiDergisi, 5(3): 121-126.
 • Bhalerao P.D., Jadhad P.N., Deshmukh S.N., 1996. Yield and economics for improved groundnut genotypes as influenced by plant densities. P.K.V. Research Journal, 20(1): 15-17. Oilseed Research Unit, Punjabrao Krishi Fidyapeeth, Akola 444 104, Maharashtra, India.
 • Choudhury B., Zahıd M., Ghosh P., Samuı R.C., 1997. Effectof seed rate and rowspacing on confectionery groundnut in West Bengal, India.
 • Eren A., 2000. Yerfıstığı. DPT, 8. B.Y.K.P.,Sanayi Bitkileri Alt Komisyon Raporu, Ankara.
 • Irmak S., Çil A.N., Çil A., 2011. The Effects of microbial fertilizer applications on yield andsome yield elements of peanut in Çukurova region in Turkey. Research Journalof Pharmaceutical, Biological and Chemical Sciences, 2(1): 880-888.
 • İlisulu K.,1970. Fransa ve Almanya’dan getirilen kolza çeşitlerinin Ankara iklim ve toprak şartları altında adaptasyon durumları, tohum verimleri ve diğer bazı özelliklerinin tespiti. Ankara Üniv. Ziraat Fakültesi Yıllığı, 20(1): 132-157.
 • Kalra G.S.,Thorat S.T., Pawar A.B., 1986. Response of improved groundnut varietes to different spacings under irrigated condition. Field Crop Abst., Vol:39, No:3.
 • Kaushik M.K., Chaubey A.K., 2000. Response of rainy season bunch groundnut (Arachis hypogaeaL.) to row spacing and seed rate. Crop Res.,20(3): 407-410.
 • Kurt C., 2007.Ana ÜrünYerfıstığı Yetiştiriciliğinde Tek ve Çift Sıralı Ekim Yöntemlerine Göre DeğişenBitki Yoğunluğunun Verim ve Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi (Yüksek Lisans Tezi).Ç. Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü. Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı, Adana.
 • Muganlı A., Bölük A., 1983. Sulu Şartlarda Yerfıstığı Tarımında Uygun Ekim Aralık Ve Mesafenin Tespiti. Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Araştırma Setleri (1926-1982) Cilt: 1, Sayfa: 64
 • Muganlı A, Bölük A, Kayganacı C, İpkin B, 1984. Yerfıstığında Çeşit Geliştirme. Akdeniz Zir. Arş.Ens. Müd.Arş.Özet. (1979-1985) Yayın No: S.2, Antalya.
 • Önceler İ., Arıoğlu H., 2004. Ana Ürün Yerfıstığı Yetiştiriciliğinde, Farklı İçerikli Gübre Uygulamalarının, Verim Ve Bazı Tarımsal Özelliklere Etkisi. Türkiye Vı. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya (Araştırma Sunusu Cilt I, Sayfa 569-574)
 • Patra A.K., Trıpathy S.K., Samuı R.C., 1998. Effectof sowingdate, ırrigation and spacing on yield components and yield of summer groundnut. Annals of Agricultural Research, 19 (4) 407-410 Department of Agronomy, Bidhan Chandra Krishi Viswavidyalaya Mohanpus, West Bengal-741252, India.
 • Sas Institute, 1997. SAS/STAT Software: Changes And Enhancements Through Release 6.12. SAS Inst., Cary, NC.
 • Sorensen R., Sternitzke D., Lamb M., 2005. Row orientation and seeding rate on yield, grade, and disease incidence of peanut with subsurface drip irrigation. Peanut Science Abst. Vol:28.
Konular Fen
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ayşe Nuran ÇİL
Kurum: ADANA DOĞU AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Abdullah ÇİL
Kurum: ADANA DOĞU AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Murat Reis AKKAYA
Kurum: ADANA DOĞU AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Vakas ŞAHİN
Kurum: ADANA DOĞU AKDENİZ TARIMSAL ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { tarbitderg281607, journal = {Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-4310}, eissn = {2146-8176}, address = {Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2016}, volume = {25}, pages = {18 - 23}, doi = {10.21566/tarbitderg.281607}, title = {Çukurova Koşullarına Uygun GeliştirilenYerfıstığı (Arachis hypogaea L.) Genotiplerinin Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {ŞAHİN, Vakas and AKKAYA, Murat Reis and ÇİL, Ayşe Nuran and ÇİL, Abdullah} }
APA ÇİL, A , ÇİL, A , AKKAYA, M , ŞAHİN, V . (2016). Çukurova Koşullarına Uygun GeliştirilenYerfıstığı (Arachis hypogaea L.) Genotiplerinin Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25 (ÖZEL SAYI-2), 18-23. DOI: 10.21566/tarbitderg.281607
MLA ÇİL, A , ÇİL, A , AKKAYA, M , ŞAHİN, V . "Çukurova Koşullarına Uygun GeliştirilenYerfıstığı (Arachis hypogaea L.) Genotiplerinin Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 25 (2016): 18-23 <http://dergipark.gov.tr/tarbitderg/issue/26737/281607>
Chicago ÇİL, A , ÇİL, A , AKKAYA, M , ŞAHİN, V . "Çukurova Koşullarına Uygun GeliştirilenYerfıstığı (Arachis hypogaea L.) Genotiplerinin Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 25 (2016): 18-23
RIS TY - JOUR T1 - Çukurova Koşullarına Uygun GeliştirilenYerfıstığı (Arachis hypogaea L.) Genotiplerinin Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi AU - Ayşe Nuran ÇİL , Abdullah ÇİL , Murat Reis AKKAYA , Vakas ŞAHİN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.21566/tarbitderg.281607 DO - 10.21566/tarbitderg.281607 T2 - Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 18 EP - 23 VL - 25 IS - ÖZEL SAYI-2 SN - 1302-4310-2146-8176 M3 - doi: 10.21566/tarbitderg.281607 UR - http://dx.doi.org/10.21566/tarbitderg.281607 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Çukurova Koşullarına Uygun GeliştirilenYerfıstığı (Arachis hypogaea L.) Genotiplerinin Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi %A Ayşe Nuran ÇİL , Abdullah ÇİL , Murat Reis AKKAYA , Vakas ŞAHİN %T Çukurova Koşullarına Uygun GeliştirilenYerfıstığı (Arachis hypogaea L.) Genotiplerinin Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi %D 2016 %J Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi %P 1302-4310-2146-8176 %V 25 %N ÖZEL SAYI-2 %R doi: 10.21566/tarbitderg.281607 %U 10.21566/tarbitderg.281607
ISNAD ÇİL, Ayşe Nuran , ÇİL, Abdullah , AKKAYA, Murat Reis , ŞAHİN, Vakas . "Çukurova Koşullarına Uygun GeliştirilenYerfıstığı (Arachis hypogaea L.) Genotiplerinin Bazı Tarımsal Özelliklerinin Belirlenmesi". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 25 / ÖZEL SAYI-2 (Aralık 2017): 18-23. http://dx.doi.org/10.21566/tarbitderg.281607