Yıl 2016, Cilt 25, Sayı ÖZEL SAYI-2, Sayfalar 188 - 194 2016-12-31

Balarılarının (Apis mellifera L.) Bitki Tercihinde İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) ve Fazelya (Phacelia tanacetifolia B.)’nın Yeri

Ahmet KUVANCI [1] , Metin DEVECİ [2] , Fatih ALAY [3] , Necda ÇANKAYA [4] , Mustafa AVCI [5]

312 455

Bu araştırma, 2014 yılında Samsun İlinde bulunan Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü deneme alanında yapılmıştır. Çalışmada her biri 100 m² olan 2 ayrı parsele, fazelya (arı otu), İskenderiye üçgülü bitkilerinin çiçeklenmeleri aynı döneme gelecek şekilde planlanarak, ekimleri yapılmıştır. Deneme parsellerinin yanına çiçeklenme öncesi 6 adet arı kolonisi yerleştirilmiştir. Arı ziyaretleri ile ilgili sayımlar bitkilerdeki çiçeklenme dönemlerinde her gün 1 m² alan üzerinden 09:00, 12:00 ve 15:00 saatlerinde olmak üzere üç farklı zamanda 5 dakika süre ile eşzamanlı olarak yapılmıştır. Bitkideki çiçeklenme süresince kovanlara her gün polen tuzakları takılarak, günlük polen sayımları yapılmıştır. Bal arıları 5 dakikalık süre içerisinde, ortalama olarak fazelya bitkisine 72.74, İskenderiye üçgülüne ise 53.90 adet/m2 ziyaret gerçekleştirmiştir. Bal arılarının bitkilerdeki 30 gün süren çiçeklenme dönemi içerisinde en yüksek ziyaret 165.72 adet/m2 ile 11. günde olmuştur. Çiçeklenmenin ilk ve son 3 günü en düşük ziyaretler gerçekleşmiştir. 09:00, 12:00 ve 15:00 saatlerinde ziyaret ortalamaları sırasıyla, 56.24, 71.93, 61.80 adet/m2 olarak gerçekleşmiştir. Araştırmadaki kolonilerden elde edilen ve rastgele seçilen 200 polen paleti içerisinden 6.87 adet fazelya, 2.91 adet iskenderiye üçgülü polen paleti belirlenmiştir. Metrekarede ortalama olarak İskenderiye üçgülünde 33600, fazelyada 9500 adet çiçek belirlenmiştir. Bu çalışmayla arıcılık adına özel bitki olan fazelya kadar olmasa da İskenderiye üçgülünün arıcılık için çok önemli bitki olduğu ortaya çıkmaktadır.

: Balarısı, İskenderiye üçgülü, fazelya
 • Bakoğlu A. ve Kutlu M., 2006. Bingöl sulu şartlarında yetişen arı otuna uygulanan değişik sıra aralığının bazı tarımsal özelliklere ve arı merası olarak kullanılmasına etkisi üzerine bir araştırma Uludağ Arıcılık Dergisi 2(1):11. Bursa.
 • Crane E., 1975. Honey: A Comprehensive Survey, Heinemann, London.
 • Crane E., Walker P. and Day R., 1984. Directory of Important World Honey Sources. IBRA, London.
 • Elçi Ş., 2005. Baklagil ve Buğdaygil Yem Bitkileri. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Yayınları, 195-196 s, Ankara.
 • Free J.B., 1992. Insect Pollination of Crops. Academic Press, Harcourt. Jovanovich Publishers.
 • Genç F., 2003.. Arıcılığın Temel Esasları. Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, 338 s Erzurum.
 • Gılbert L., 2003. What We Know About its Suitability as an insectary Plant And Cover in the Mid- Atlantic Region. Small Farm Success Project, Sustainable.
 • Kumova U., Sağlamtimur T. ve Korkmaz A., 2001. Fazelya (Phacelia tanacetifolia bentham) çeşitlerinde bal arısının (Apis mellifera L.) tarlacılık tercihinin araştırılması. Mellifera, 1(1):27-32.
 • Kuvancı A. ve Deveci M., 2010. The plant of phacelia (Phacelia tanacetifolia Bentham) sainfoin (Onobrychis sativa L.) alfalfa (Medicago sativa L.) evaluation with respect to honey bee preference. 2’nd International Mugla Beekeeping&Pine Honey Congress 05-08 October 2010 Muğla-Turkey .
 • Korkmaz A. ve Kumova U., 1998. Çukurova Bölgesi koşullarında yetiştirilen fazelya bitkisinin balarısı kolonilerinin populasyon gelişimine, nektar ve polen toplama etkinliğine olan etkilerinin araştırılması,. Ç. Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi 13(2):121-130.
 • Kızılşimşek M. ve Ateş F., 2004. Kahramanmaraş şartlarında fazelyanın değişik ekim zamanlarındaki çiçeklenme seyri ve arı merası olarak değerlendirilmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Dergisi, 7(1).
 • Özyiğit Y. ve Bilgen M., 2003. Arı bitkisi olarak değerlendirilebilecek bazı baklagil yem bitkilerinde farklı bicim dönemlerinin verim ve tarımsal özellikler üzerine etkisi. Türkiye 5. Tarla Bitkileri Kongresi Poster Bildirisi, Diyarbakır.
 • Sawyer R., 1988. Honey Identification. Cardiff Academic Press, Wales, UK., 115 p
 • Sorkun K., 2010. Türkiye ballı bitkileri ve bal çeşitleri. Türkiye-İsrail 1. Arıcılık Konferansı, 21-25 Şubat 2010, s:47, Antalya
 • Sorkun K., 2008. Türkiye’nin Nektarlı Bitkileri, Polenleri ve Balları (1st ed., p. 341). Ankara: Palm Yayıncılık.
 • Sönmez R. ve Altan Ö., 1992. Teknik Arıcılık. Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yay. No:499, S.246. İzmir.
 • Tansı V., Sağlamtımur T., Kumova U. and Kızılşimşek M., 1995. Observation on Phacelia tanacetifolia Bentham as a Food Plant Honey Bees in Sourthen Turkey.
 • Williams I. and Christian D.C., 1991. Observations on Phacelia tanacetifolia Bentham (Hydrophyllaceae) as a food plant for honey bees and bombus bees. J. of Apic. Research, 30(1): 3-12.
Konular Fen
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ahmet KUVANCI
Kurum: Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Ordu, Türkiye
Ülke: Turkey


Yazar: Metin DEVECİ
Kurum: ORDU ÜNİVERSİTESİ, ZİRAAT FAKÜLTESİ, TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Yazar: Fatih ALAY
Kurum: Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Samsun, Türkiye
Ülke: Turkey


Yazar: Necda ÇANKAYA
Kurum: Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Samsun, Türkiye
Ülke: Turkey


Yazar: Mustafa AVCI
Kurum: NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ, TARIM BİLİMLERİ VE TEKNOLOJİLERİ FAKÜLTESİ, BİTKİSEL ÜRETİM VE TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { tarbitderg281893, journal = {Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-4310}, eissn = {2146-8176}, address = {Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2016}, volume = {25}, pages = {188 - 194}, doi = {10.21566/tarbitderg.281893}, title = {Balarılarının (Apis mellifera L.) Bitki Tercihinde İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) ve Fazelya (Phacelia tanacetifolia B.)’nın Yeri}, key = {cite}, author = {ÇANKAYA, Necda and AVCI, Mustafa and DEVECİ, Metin and ALAY, Fatih and KUVANCI, Ahmet} }
APA KUVANCI, A , DEVECİ, M , ALAY, F , ÇANKAYA, N , AVCI, M . (2016). Balarılarının (Apis mellifera L.) Bitki Tercihinde İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) ve Fazelya (Phacelia tanacetifolia B.)’nın Yeri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25 (ÖZEL SAYI-2), 188-194. DOI: 10.21566/tarbitderg.281893
MLA KUVANCI, A , DEVECİ, M , ALAY, F , ÇANKAYA, N , AVCI, M . "Balarılarının (Apis mellifera L.) Bitki Tercihinde İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) ve Fazelya (Phacelia tanacetifolia B.)’nın Yeri". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 25 (2016): 188-194 <http://dergipark.gov.tr/tarbitderg/issue/26737/281893>
Chicago KUVANCI, A , DEVECİ, M , ALAY, F , ÇANKAYA, N , AVCI, M . "Balarılarının (Apis mellifera L.) Bitki Tercihinde İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) ve Fazelya (Phacelia tanacetifolia B.)’nın Yeri". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 25 (2016): 188-194
RIS TY - JOUR T1 - Balarılarının (Apis mellifera L.) Bitki Tercihinde İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) ve Fazelya (Phacelia tanacetifolia B.)’nın Yeri AU - Ahmet KUVANCI , Metin DEVECİ , Fatih ALAY , Necda ÇANKAYA , Mustafa AVCI Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.21566/tarbitderg.281893 DO - 10.21566/tarbitderg.281893 T2 - Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 188 EP - 194 VL - 25 IS - ÖZEL SAYI-2 SN - 1302-4310-2146-8176 M3 - doi: 10.21566/tarbitderg.281893 UR - http://dx.doi.org/10.21566/tarbitderg.281893 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Balarılarının (Apis mellifera L.) Bitki Tercihinde İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) ve Fazelya (Phacelia tanacetifolia B.)’nın Yeri %A Ahmet KUVANCI , Metin DEVECİ , Fatih ALAY , Necda ÇANKAYA , Mustafa AVCI %T Balarılarının (Apis mellifera L.) Bitki Tercihinde İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) ve Fazelya (Phacelia tanacetifolia B.)’nın Yeri %D 2016 %J Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi %P 1302-4310-2146-8176 %V 25 %N ÖZEL SAYI-2 %R doi: 10.21566/tarbitderg.281893 %U 10.21566/tarbitderg.281893
ISNAD KUVANCI, Ahmet , DEVECİ, Metin , ALAY, Fatih , ÇANKAYA, Necda , AVCI, Mustafa . "Balarılarının (Apis mellifera L.) Bitki Tercihinde İskenderiye Üçgülü (Trifolium alexandrinum L.) ve Fazelya (Phacelia tanacetifolia B.)’nın Yeri". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 25 / ÖZEL SAYI-2 (Aralık 2017): 188-194. http://dx.doi.org/10.21566/tarbitderg.281893