Yıl 2016, Cilt 25, Sayı ÖZEL SAYI-2, Sayfalar 200 - 205 2016-12-31

Determination of Important Characteristics of Crested Wheatgrass (Agropyron cristatum (L.) Gaertn.) Populations Collected from Natural Areas for Breeding Purposes in Eskişehir
Eskişehir’de Doğal Alanlardan Toplanan Otlak Ayrığında (Agropyron cristatum L. Gaertn.) Islah Yönünden Önem Taşıyan Özelliklerin Belirlenmesi

İlker ERDOĞDU [1] , A. Kadir ATALAY [2] , A. Levent SEVER [3]

266 277

The aim of the research conducted between 2010-2012 in Eskişehir is obtaining material and information for breeding of new varieties which can be used in rangeland improvement activities in Central Anatolia and alike regions. Some of the collected seeds were send with passport information to the Gene Banks in Ankara and İzmir. The rest of the seeds were grown in greenhouse and then transfered into field. In 2012, 38 populations were identified observing and measuring some characteristics. Then, mean and standart error values of the obtained data were determined. The mean values of the populations in main stem length, main stem thickness, flag leaf length, flag leaf width, internode length, number of nodes,  growth pattern, winter resistance and tillering capacity were changed between 38.5-68.4 cm, 1.1-3.0 mm, 3.9-9.6 cm, 2.2-5.1 mm, 7.8-18 cm, 2.9-4.2, 6.2-8.8, 5.1-8.0, and 5.2-8.0, respectively. According to the correlation analysis to determine relationships between the characteristics, there were positively correlations between tillering capacity and main stem thickness (r=0.472**), tillering capacity and flag leaf length (r = 0.456**) and tillering capacity and flag leaf width (r = 0.453**). A negative correlation between winter resistance and flag leaf width (r = 0.379**) was also remarkable.  

2010-2012 arasında Eskişehir’de yürütülen araştırmanın amacı, Orta Anadolu ve benzeri ekolojilerde yürütülen mera ıslah çalışmalarında kullanılabilecek yeni çeşitlerin geliştirilmesi çalışmalarına materyal ve bilgi üretmektir. Çalışmada toplanan tohumların bir kısmı durak bilgileri ile birlikte Ankara ve İzmir’deki Gen Bankalarına gönderilmiş, kalan kısmı serada fide haline getirildikten sonra araziye aktarılmıştır. 2012 yılında toplam 38 populasyon gözlem ve ölçümlere tabi tutularak, bir anlamda karakterize edilmişlerdir. Daha sonra verilerin ortalama ve standart hata değerleri saptanmıştır. Populasyon ortalama değerleri ana sap uzunluğunda 38.5-68.4 cm, ana sap kalınlığında 1.1-3.0 mm, bayrak yaprak boyu 3.9-9.6 cm, bayrak yaprak eni 2.2-5.1 mm, ana saptaki boğum arası uzunluğu 7.8-18 cm, ana saptaki boğum sayısı 2.9-4.2 adet, büyüme şekli 6.2-8.8, kışa dayanıklılık 5.1-8.0 ve kardeşlenme potansiyeli 5.2-8.0 arasında değişmiştir. Özellikler arasındaki ilişkileri belirlemek amacıyla yapılan korelasyon analizi sonucuna göre, ana sap kalınlığı, bayrak yaprak eni ve bayrak yaprak boyu ile kardeşlenme potansiyeli arasındaki olumlu ilişkiler (r=0.472**, r = 0.456** ve r = 0.453**) ve bayrak yaprak eni ile kışa dayanıklılık arasındaki negatif ilişki (r = 0.379**) dikkat çekmiştir. 

  • Açıkgöz E., 1982. Adi otlak ayrığında (Agropyron cristatum L.) bazı morfolojik ve tarımsal özellikleri ile çiçek biyolojisi üzerinde araştırmalar. Ankara Üniv. Zir. Fak. Yay. No:802, Ankara, 62 s.
  • Alan N., 1986. Bitki Genetik Kaynakları El Kitabı, Ege Bölge Zir. Ar. Ens. Yayınları, No: 70.
  • Anonim 2001. Tarımsal değerleri ölçme denemeleri teknik talimatı, buğdaygil yembitkileri. TC. Tar. ve Köy. Bak. Kor. ve Kont. Gen. Müd. Toh. Tes. Ve Sertifikasyon Mer. Müd.
  • Karakurt E. ve Ekiz H., 2000. Bazı buğdaygil yem bitkilerinde kuru ot verimi ile bazı verim komponentleri arasındaki ilişkilerin path analizi ile değerlendirilmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, Cilt 9, Sayı 1-2.
  • Kavuncu O., Çiftçi Y.C. ve Tekeli A.S., 1985. Mürdümük (Lathyrus sativus L.) ekotiplerinde verimle çeşitli verim öğeleri arasındaki sebep-sonuç ilişkilerinin path analizi ile araştırılması. Doğa Bilimleri Dergisi, D2.9.2.
  • Oral N. ve Açıkgöz E., 2002. Çim Alanlar İçin Tohum Karışımları. TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bursa Şubesi Başkanlığı Yayınları: 1. Bursa.
  • Serin Y., Gökkuş A., Tan M., Koç A. ve Çomaklı B., 1998. Sun’i çayır tesisinde kullanılabilecek uygun yem bitkileri ve karışımlarının belirlenmesi. Turk. Jour. of Agr. and Forest., 22: 13-20.
  • Tekeli S., 1982. Farklı biçim yüksekliklerinin kılçıksız brom (Bromus inermis Leyss.) ve mavi ayrık (Agropyron intermedium (Host) Beauv.)’ta kök ve toprak üstü organlarının gelişmeleri üzerine etkileri. Ankara Üniv. Zir. Fak., Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı Bölümü, Ankara
Konular Fen
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: İlker ERDOĞDU
Kurum: Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye
Ülke: Turkey


Yazar: A. Kadir ATALAY
Kurum: Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye
Ülke: Turkey


Yazar: A. Levent SEVER
Kurum: Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { tarbitderg281896, journal = {Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-4310}, eissn = {2146-8176}, address = {Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2016}, volume = {25}, pages = {200 - 205}, doi = {10.21566/tarbitderg.281896}, title = {Eskişehir’de Doğal Alanlardan Toplanan Otlak Ayrığında (Agropyron cristatum L. Gaertn.) Islah Yönünden Önem Taşıyan Özelliklerin Belirlenmesi}, key = {cite}, author = {ERDOĞDU, İlker and SEVER, A. Levent and ATALAY, A. Kadir} }
APA ERDOĞDU, İ , ATALAY, A , SEVER, A . (2016). Eskişehir’de Doğal Alanlardan Toplanan Otlak Ayrığında (Agropyron cristatum L. Gaertn.) Islah Yönünden Önem Taşıyan Özelliklerin Belirlenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25 (ÖZEL SAYI-2), 200-205. DOI: 10.21566/tarbitderg.281896
MLA ERDOĞDU, İ , ATALAY, A , SEVER, A . "Eskişehir’de Doğal Alanlardan Toplanan Otlak Ayrığında (Agropyron cristatum L. Gaertn.) Islah Yönünden Önem Taşıyan Özelliklerin Belirlenmesi". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 25 (2016): 200-205 <http://dergipark.gov.tr/tarbitderg/issue/26737/281896>
Chicago ERDOĞDU, İ , ATALAY, A , SEVER, A . "Eskişehir’de Doğal Alanlardan Toplanan Otlak Ayrığında (Agropyron cristatum L. Gaertn.) Islah Yönünden Önem Taşıyan Özelliklerin Belirlenmesi". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 25 (2016): 200-205
RIS TY - JOUR T1 - Eskişehir’de Doğal Alanlardan Toplanan Otlak Ayrığında (Agropyron cristatum L. Gaertn.) Islah Yönünden Önem Taşıyan Özelliklerin Belirlenmesi AU - İlker ERDOĞDU , A. Kadir ATALAY , A. Levent SEVER Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.21566/tarbitderg.281896 DO - 10.21566/tarbitderg.281896 T2 - Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 200 EP - 205 VL - 25 IS - ÖZEL SAYI-2 SN - 1302-4310-2146-8176 M3 - doi: 10.21566/tarbitderg.281896 UR - http://dx.doi.org/10.21566/tarbitderg.281896 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Eskişehir’de Doğal Alanlardan Toplanan Otlak Ayrığında (Agropyron cristatum L. Gaertn.) Islah Yönünden Önem Taşıyan Özelliklerin Belirlenmesi %A İlker ERDOĞDU , A. Kadir ATALAY , A. Levent SEVER %T Eskişehir’de Doğal Alanlardan Toplanan Otlak Ayrığında (Agropyron cristatum L. Gaertn.) Islah Yönünden Önem Taşıyan Özelliklerin Belirlenmesi %D 2016 %J Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi %P 1302-4310-2146-8176 %V 25 %N ÖZEL SAYI-2 %R doi: 10.21566/tarbitderg.281896 %U 10.21566/tarbitderg.281896
ISNAD ERDOĞDU, İlker , ATALAY, A. Kadir , SEVER, A. Levent . "Eskişehir’de Doğal Alanlardan Toplanan Otlak Ayrığında (Agropyron cristatum L. Gaertn.) Islah Yönünden Önem Taşıyan Özelliklerin Belirlenmesi". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 25 / ÖZEL SAYI-2 (Aralık 2017): 200-205. http://dx.doi.org/10.21566/tarbitderg.281896