Yıl 2016, Cilt 25, Sayı ÖZEL SAYI-2, Sayfalar 230 - 234 2016-12-31

Forage and Seed Yields of Hungarian Vetch Lines and Varieties under Eskişehir Ecological Conditions
Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri

İlker ERDOĞDU [1] , A. Levent SEVER [2] , A. Kadir ATALAY [3]

236 416

Cultivation of Hungarian vetch (Vicia pannonica Crantz.), which is one of the most important winter forage legumes has increased in Central Anatolia Region in recent years. Aim of this study, conducted in 2012-2013 and 2013-2014 growing seasons in center trial field of Transitional Zone Agricultural Research Institute, was to determine fresh hay yield, hay yield and seed yield of the lines developed by the Institute and some varieties (Tarm Beyazı, Ege Beyazı ve Budak) under Eskişehir conditions. The experiments were established according to randomized complete block design with 4 replications (25 lines and varieties in 2012 and 20 lines and varieties in 2013). In terms of seed yield, best results were obtained from the lines 3, 2, 1, 16, 6 and 7 with 98, 95, 94, 89, 70 ve 65 kg da -1, respectively in 2013. These lines gave higher values in seed yield than the control varieties Budak, Ege Beyazı ve Tarm Beyazı. According to 2014 results, Line 6 came forward in fresh hay yield and hay yield with 2333 kg da -1 and 633 kg da -1, in order. The highest seed yield was obtained from Line 3 with 238 kg da -1. 

Önemli kışlık baklagil yem bitkilerinden olan Macar fiğinin (Vicia pannonica Crantz.) yetiştiriciliği Orta Anadolu Bölgesinde son yıllarda artış göstermiştir. Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü merkez tarlasında, 2012-2013 ve 2013-2014 yetiştirme dönemlerinde yürütülen bu çalışmanın amacı Eskişehir koşullarında Enstitü tarafından geliştirilen Macar fiği hatları ile ve bazı çeşitlerin (Tarm Beyazı, Ege Beyazı ve Budak) yaş ot verimi, kuru ot verimi ve tane verimi değerlerinin belirlenmesi olmuştur. Denemeler 2013 yılında 25, 2014 yılında ise 20 hat ve standart çeşitle tesadüf blokları deneme desenine göre 4 tekerrürlü olarak kurulmuştur. 2013 yılı deneme sonuçlarına göre, yaş ve kuru ot verimi bakımından ortalamalar arasındaki farklılıklar önemsiz bulunmuştur. Tane verimi bakımından 98, 95, 94, 89, 70 ve 65 kg/da ile sırasıyla 3, 2, 1, 16, 6 ve 7 no’lu hatlardan en yüksek değerler elde edilmiştir. Bu hatlarda, standart olarak denenen Budak, Ege Beyazı ve Tarm Beyazına göre daha yüksek tane verimi belirlenmiştir. 2014 sonuçlarına göre ise 2333 kg/da yaş ot verimi ve 633 kg/da kuru ot verimi ile 6 no’lu hat öne çıkmıştır. 2014 yılında tane veriminde en yüksek değer 238 kg/da ile 3 no’lu hattan elde edilmiştir.

  • Açıkgöz E., 2001. Yem Bitkileri. Uludağ Üniversitesi Güçlendirme Vakfı, 182. Vipaş AŞ Yayın No: 58.
  • Akyıldız A.R., 1983. Yemler Bilgisi ve Teknolojisi. Ankara Ünİ. Ziraat Fak. Yayın No: 868. Ankara.
  • Albayrak S., Türk M. and Yüksel O., 2011. Effect of row spacing and seeding rate on hungarian vetch yield and quality. Turkish Journal of Field Crops, 16(1): 54-58.
  • Balabanlı C., 2009. Macar fiği (Vicia pannonica Crantz.) Yem Bitkileri. Baklagil Yem Bitkileri. Tar. ve Köy İş. Bak. Yay, TÜGEM, Cilt 2. s. 417-420.
  • Kendir H., 1999. Determination of Some Yield Components of Winter Vetch Species (Vicia spp.) Grown in Ankara Conditions. Journal of Agr. Sci., 5(2): p. 85-91.
  • Nizam İ., Çubuk M. and Moralar E., 2011. Genotype x environment interaction and stability analysis of some hungarian vetch (Vicia pannonica Crantz.) genotypes. African Journal of Agricultural Research, 6(28): 6119-6125.
  • Sayar M.S., Karahan H., Hani Y., Başbağ M., 2012. Kızıltepe ekolojik koşullarında bazı macar fiği genotiplerinin ot verimi, ot verimini etkileyen özellikler ile özellikler arası ilişkilerin belirlenmesi. Tarım Bil. Araş. Der. 5(2): 126-130.
  • Şahin-Demirbağ N., Kendir H., Khawar K.M. and Aasim M., 2014. In vitro plant regeneration from hungarian vetch (Vicia pannonica Crantz) using cotyledonary node explants. Biotechnology & Biotechnological Equipmen.
Konular Fen
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: İlker ERDOĞDU
Kurum: Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye
Ülke: Turkey


Yazar: A. Levent SEVER
Kurum: Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye
Ülke: Turkey


Yazar: A. Kadir ATALAY
Kurum: Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Eskişehir, Türkiye
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { tarbitderg282432, journal = {Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-4310}, eissn = {2146-8176}, address = {Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2016}, volume = {25}, pages = {230 - 234}, doi = {10.21566/tarbitderg.282432}, title = {Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri}, key = {cite}, author = {ERDOĞDU, İlker and SEVER, A. Levent and ATALAY, A. Kadir} }
APA ERDOĞDU, İ , SEVER, A , ATALAY, A . (2016). Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25 (ÖZEL SAYI-2), 230-234. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/tarbitderg/issue/26737/282432
MLA ERDOĞDU, İ , SEVER, A , ATALAY, A . "Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 25 (2016): 230-234 <http://dergipark.gov.tr/tarbitderg/issue/26737/282432>
Chicago ERDOĞDU, İ , SEVER, A , ATALAY, A . "Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 25 (2016): 230-234
RIS TY - JOUR T1 - Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri AU - İlker ERDOĞDU , A. Levent SEVER , A. Kadir ATALAY Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 230 EP - 234 VL - 25 IS - ÖZEL SAYI-2 SN - 1302-4310-2146-8176 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri %A İlker ERDOĞDU , A. Levent SEVER , A. Kadir ATALAY %T Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri %D 2016 %J Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi %P 1302-4310-2146-8176 %V 25 %N ÖZEL SAYI-2 %R %U
ISNAD ERDOĞDU, İlker , SEVER, A. Levent , ATALAY, A. Kadir . "Eskişehir Koşullarında Macar Fiği (Vicia pannonica Crantz.) Hat ve Çeşitlerinde Yem ve Tohum Verimleri". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 25 / ÖZEL SAYI-2 (Aralık 2017): 230-234.