Yıl 2016, Cilt 25, Sayı ÖZEL SAYI-2, Sayfalar 265 - 271 2016-12-31

Azotun Silaj Verimine ve Silaj Kalitesine Etkisi
Effects of Nitrogen on Silage Yield and Quality

Ali KOÇ [1] , Murat ÇALIŞKAN [2]

244 660

Bu araştırma Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Aksu Tarla Bitkileri Biriminde 2012 yılında yürütülmüştür, Çalışmada materyal olarak BATEM 7252 (SİDE), BATEM 7255 (ŞAFAK) ve BATEM 5455 (BURAK) silajlık mısır çeşitleri kullanılmıştır. Dekara silaj verimi, silajdan alınan örneklerde silaj kalite kriterlerinden ADF(Asit çözünmeyen deterjan lifi), ADL (Asit deterjan çözünmeyen lignin) ve NDF (Nötral Çözünmeyen Deterjan Lifi), ham protein, ham yağ, ham selüloz, pH, Flieg puanı, silajda kül, silajda kuru madde ve toprak özelliklerine bakılmıştır. Kontrol parsellerinde BURAK, SİDE, ŞAFAK çeşitlerinde ortalama verimler sırasıyla Burak çeşidinde 5281 kg/da, Side de 5193 kg/da ve Şafak çeşidinde 5226 kg/da olmuştur, 28 kg/da azot uygulamasında verimler ise sırasıyla 8348, 8114 ve 8583 kg/da olarak belirlenmiştir, En yüksek azot uygulamasında (35 kg/da) verimlerde azalmalar görülmüştür. Silaj kalite değerlerinde olan N (azot) miktarına bağlı olarak ADF, ADL, NDF, pH, fiziksel özellikler, silajda kül oranlarının düştüğü, ham protein azot miktarının artışına paralel olarak yükseldiği maksimum nokta oluşturduğu silajda azotun yağ oranına etki etmediği görüldü, Silajda kuru madde oranının azot miktarına bağlı olarak düştüğü görüldü. Yukarda yapılan analizlerde silaj kalitesini arttırdığı ve hayvan sindirimini kolaylaştırarak sindirilemeyerek atılan maddeyi azalttığı tespit edildi.

This research was conducted West Mediterranean Agricultural Research Institute in 2012 in Aksu Agronomy Department. BATEM 7252 as the study material (in SI), BATEM 7255 (DAWN) and BATEM 5455 (Burak) silage corn varieties are used. Dekar silage yield, the silage quality criteria in samples taken from the silage ADF (acid insoluble detergent fiber), ADL (acid detergent insoluble lignin) and NDF (neutral insoluble detergent fiber), crude protein, crude fat, crude fiber, pH, Flieger points, ash silage, it was examined in the silage dry matter and soil characteristics. Burak control plots, SIDE, respectively, the average yield varieties John DAWN kind 5281kg / ha, Side at 5193 kg / 5226 and the dawn sort kg/ha, respectively. 28 kg/ha of nitrogen application on the yield, respectively, 8348, 8114 and 8583kg/ it is determined. The highest nitrogen application (35 kg / N) in yield reductions were seen. N. in silage quality value (nitrogen), depending on the amount of ADF, ADL, NDF, pH, Flieger points and decreased ash content in the silage crude protein silage formed increases the maximum point in parallel to increase the amount of nitrogen was observed to affect the fat content of nitrogen. Of dry matter content in silage showed a decrease depending on the amount of nitrogen. To increase the quality of silage made in the analysis above and the animals were found to reduce the discarded items by facilitating the digestion.

 • AOAC, 1990, Official Method of Analysis. Association of Official Analytical Chemists. pp.66- 88. 15th. Edition. Washington, Dc. USA.
 • Anonim 2006. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Antalya İl müdürlüğü
 • Anonim 2006. DMİ Antalya Bölge Müdürlüğü
 • Çokkızgın A., 2001. Kahramanmaraş koşullarında farklı azot dozları ile sıra üzeri ekim mesafelerinin ıı. ürün mısır (zea mays l.) bitkisinde verim, verim unsurları ve fizyolojik özelliklere etkisi. Türkiye 4. Tarla Bitkileri Kongresi, 17-21 Eylül 2001, Tekirdağ, 215-219.
 • Koç N., Uzuner Z. ve Kılıç A., 1999. İkinci Ürün Mısırda (Ant-Bey) En Uygun Azot Dozu ve Sıklığının Belirlenmesi. Tarım ve Köyişleri Bakanılığı Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü Akdeniz Tarımal Araştırma Enstitüsü Yayın No:19 Antalya
 • Saruhan V. ve Şireli H.D., 2005. Mısır (Zea mays L.) bitkisinin farklı azot dozları ve bitki sıklığının koçan, sap ve yaprak verimlerine etkisi. H.Ü. Ziraat Fak. Dergisi, 2005, 9(2):45-53. Şanlıurfa
 • Şahar A.K., Zorer Ş., Çelebi R. ve Çelen A.E., 2005. Farklı azotlu gübre form ve dozlarının mısırın (zea mays l.) sılaj verimi üzerine etkisi.Türkiye VI. Tarla Bitkileri Kongresi, 5-9 Eylül 2005, Antalya (Araştırma Sunusu Cilt II, Sayfa 1001-1004)
 • Toprak-Su 1970. Antalya Havzası Toprakları, havza No: 9. Köyişleri Bakanlığı Yayınları: 145, Toprak-Su Genel Müdürlüğü Yayınları: 235, Ankara.
 • Uslu Ö.S. ve Karaaltın S., 1999. Farklı azot dozlarının kahramanmaraş şartlarında ikinci ürün olarak yetiştirilen mısır (zea mays l.) bitkisinde 1. fizyolojik özellikler ve verime etkisi. Türkiye 3. Tarla Bitkileri Kongresi, Poster Bildiri, Cilt I, Genel veTahıllar, 15-18 Kasım 1999, Adana, 434-439.
 • UTTA 1996. Antalya Büyükşehir Belediyesi Nazım Imar Planı-1/5000 Araştırma-Açıklama Raporu. UTTA Planlama, Projelendirme ve Danışmanlık Ltd. Şti., Ankara.
 • Yurtsever N., 1984. Deneysel istatistik metotları. Köy Hizmetleri Toprak Gübre Araştırma Enstitüsü yayınları. Yayın no. 121. Teknik yayın no. 56, Ankara.
Konular Fen
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Ali KOÇ
Kurum: Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya, Türkiye
Ülke: Turkey


Yazar: Murat ÇALIŞKAN
Kurum: Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Antalya, Türkiye
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { tarbitderg282818, journal = {Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-4310}, eissn = {2146-8176}, address = {Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2016}, volume = {25}, pages = {265 - 271}, doi = {10.21566/tarbitderg.282818}, title = {Azotun Silaj Verimine ve Silaj Kalitesine Etkisi}, key = {cite}, author = {ÇALIŞKAN, Murat and KOÇ, Ali} }
APA KOÇ, A , ÇALIŞKAN, M . (2016). Azotun Silaj Verimine ve Silaj Kalitesine Etkisi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25 (ÖZEL SAYI-2), 265-271. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/tarbitderg/issue/26737/282818
MLA KOÇ, A , ÇALIŞKAN, M . "Azotun Silaj Verimine ve Silaj Kalitesine Etkisi". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 25 (2016): 265-271 <http://dergipark.gov.tr/tarbitderg/issue/26737/282818>
Chicago KOÇ, A , ÇALIŞKAN, M . "Azotun Silaj Verimine ve Silaj Kalitesine Etkisi". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 25 (2016): 265-271
RIS TY - JOUR T1 - Azotun Silaj Verimine ve Silaj Kalitesine Etkisi AU - Ali KOÇ , Murat ÇALIŞKAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 265 EP - 271 VL - 25 IS - ÖZEL SAYI-2 SN - 1302-4310-2146-8176 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi Azotun Silaj Verimine ve Silaj Kalitesine Etkisi %A Ali KOÇ , Murat ÇALIŞKAN %T Azotun Silaj Verimine ve Silaj Kalitesine Etkisi %D 2016 %J Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi %P 1302-4310-2146-8176 %V 25 %N ÖZEL SAYI-2 %R %U
ISNAD KOÇ, Ali , ÇALIŞKAN, Murat . "Azotun Silaj Verimine ve Silaj Kalitesine Etkisi". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 25 / ÖZEL SAYI-2 (Aralık 2017): 265-271.