Yıl 2016, Cilt 25, Sayı ÖZEL SAYI-2, Sayfalar 328 - 333 2016-12-31

The Developments Occured in Turkey Sugar Industry After Sugar Law Numbered as 4634
4634 Sayılı Şeker Kanunu Sonrasında Türkiye Şeker Sanayinde Meydana Gelen Gelişmeler

Fatma TOSUN [1] , Selda ARSLAN [2]

433 955

Turkey’s sugar policy based on to supply domestic demand firstly with domestic production. New  regulations were made according to this aim with numbered  4634 Sugar Law which come into force in 2001.The aim of this law is to supply domestic demand with domestic production and as required for export to pricing sugar regime in Turkey with the principles and procedures in sugar production and to regulate marketing conditions and methods.The basic aim of this research is to introduce the innovations of the Sugar Law numbered as 4634 and to examine the effects of this innovations on sugar production.The constitution of sugar institution and board is inside of innovations of the law. A step was taken with this law, for constituting free market conditions for areas like sugar beet planting field, pricing and trading. To pave the way of customizing the sugar factories is the must important innovations of the main ones. For the reason that the quota regulations that are come from the law include especially directly the isoglucose which is accepted as the alternative of sugar, the production of this crop should be observed closed.

Türkiye’nin şeker politikası; yurt içi talebin öncelikle yurt içi üretimle sağlanması temeline dayanmaktadır. 2001 yılında yürürlüğe giren 4634 sayılı Şeker Kanunu ile bu amaç doğrultusunda yeni düzenlemeler yapılmıştır. Kanunun amacı, yurt içi talebin yurt içi üretimle karşılanmasına ve gerektiğinde ihracata yönelik olarak Türkiye’de şeker rejiminin şeker üretimindeki usul ve esasları ile fiyatlandırma, pazarlama şart ve yöntemlerini düzenlemektir. Bu araştırmanın temel amacı; 4634 sayılı Şeker Kanunu’nun getirdiği yenilikleri ortaya koymak ve bu yeniliklerin şeker üretimine etkilerinin irdelenmesidir. Şeker Kurumu ve kurulunun oluşturulması kanunun getirdiği yenilikler arasındadır. Bu kanun ile şeker pancarı ekim sahaları, fiyatlandırması ve ticareti gibi alanlarda serbest piyasa şartlarının oluşması için adım atılmıştır. Yapılan belli başlı değişikliklerden en önemlisi şeker fabrikalarının özelleştirilmesinin önünün açılmış olmasıdır. Kanun ile getirilen kota düzenlemelerinin, özellikle doğrudan şeker alternatifi olarak kabul edilen izoglikozu kapsaması nedeniyle bu ürünün üretiminin yakından izlenmesi gerekmektedir
  • Gaytancıoğlu O., Konyalı S., 2002.Yeni Şeker Kanununun Türkiye Sanayine Etkilerinin İncelenmesi. Türkiye V. Tarım Ekonomi Kongresi 18-20 Eylül 2002. Erzurum.
  • Erdal H., 2005. Türkiye Şeker Sanayinin Yapısı ve 4634 Sayılı Şeker Kanunun Değerlendirilmesi. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Bilimleri Doktora Tezi. Ankara.
  • Anonim 2013. T.Ş.F.A.Ş. 2013 Sektör Raporu. Ankara.
  • Anonim 2014.T.C. Şeker Kurumu 2014 Faaliyet Raporu. Ankara.
  • Tuik 2014. www.tuik.gov.tr. (Ulaşım tarihi:01.07.2015).
Konular Fen
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Fatma TOSUN
Kurum: Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü, Ankara, Türkiye
Ülke: Turkey


Yazar: Selda ARSLAN
Kurum: Tarımsal Ekonomi ve Politika Geliştirme Enstitüsü, Ankara, Türkiye
Ülke: Turkey


Bibtex @derleme { tarbitderg282861, journal = {Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi}, issn = {1302-4310}, eissn = {2146-8176}, address = {Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü}, year = {2016}, volume = {25}, pages = {328 - 333}, doi = {10.21566/tarbitderg.282861}, title = {4634 Sayılı Şeker Kanunu Sonrasında Türkiye Şeker Sanayinde Meydana Gelen Gelişmeler}, key = {cite}, author = {ARSLAN, Selda and TOSUN, Fatma} }
APA TOSUN, F , ARSLAN, S . (2016). 4634 Sayılı Şeker Kanunu Sonrasında Türkiye Şeker Sanayinde Meydana Gelen Gelişmeler. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 25 (ÖZEL SAYI-2), 328-333. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/tarbitderg/issue/26737/282861
MLA TOSUN, F , ARSLAN, S . "4634 Sayılı Şeker Kanunu Sonrasında Türkiye Şeker Sanayinde Meydana Gelen Gelişmeler". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 25 (2016): 328-333 <http://dergipark.gov.tr/tarbitderg/issue/26737/282861>
Chicago TOSUN, F , ARSLAN, S . "4634 Sayılı Şeker Kanunu Sonrasında Türkiye Şeker Sanayinde Meydana Gelen Gelişmeler". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 25 (2016): 328-333
RIS TY - JOUR T1 - 4634 Sayılı Şeker Kanunu Sonrasında Türkiye Şeker Sanayinde Meydana Gelen Gelişmeler AU - Fatma TOSUN , Selda ARSLAN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 328 EP - 333 VL - 25 IS - ÖZEL SAYI-2 SN - 1302-4310-2146-8176 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 4634 Sayılı Şeker Kanunu Sonrasında Türkiye Şeker Sanayinde Meydana Gelen Gelişmeler %A Fatma TOSUN , Selda ARSLAN %T 4634 Sayılı Şeker Kanunu Sonrasında Türkiye Şeker Sanayinde Meydana Gelen Gelişmeler %D 2016 %J Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi %P 1302-4310-2146-8176 %V 25 %N ÖZEL SAYI-2 %R %U
ISNAD TOSUN, Fatma , ARSLAN, Selda . "4634 Sayılı Şeker Kanunu Sonrasında Türkiye Şeker Sanayinde Meydana Gelen Gelişmeler". Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi 25 / ÖZEL SAYI-2 (Aralık 2017): 328-333.