Hakkında

Dergide, Tarım Bilimleri; Tarla bitkileri (yetiştirme teknikleri, üretimi, fizyolojisi, ıslahı ve genetiği, gıda - gıda bilimi, teknolojisi, muhafazası, güvenliği, bitki koruma, ekonomi), Bitki biyoteknolojisi, Bitki genetik kaynakları ve biyolojik çeşitlilik, Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama ile ilgili konularda orijinal araştırmalara ve derlemelere yer verilir.


 

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

 

JOURNAL OF FIELD CROPS CENTRAL RESEARCH INSTITUTE

 

ISSN: 1302-4310        E-ISSN: 2146-8176

 

 Yayın Sahibinin Adı / Published by

 

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Adına

 

Enstitü Müdürü / Director of Institute: Dr. Mevlüt ŞAHİN

 

Editör / Editor-in-Chief: Dr. Aydan OTTEKİN

 

Yayın Kurulu / Editorial Board:

 

Aliye PEHLİVAN

 

Dr. Kadir AKAN

 

Asuman KAPLAN EVLİCE

Yayın Türü / Type of Publication :   Yaygın Süreli Yayın / Widely Distributed Periodical

 

Yayın Dili / Language: Türkçe ve İngilizce / Turkish and English

 

Hakemli bir dergidir / Peer reviewed journal

 

Yılda iki kez yayınlanır /  Published two times a year

 

İletişim Adresi / Publisher Address: Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

 

Şehit Cem Ersever Cad. No: 9-11  06170 Yenimahalle - Ankara

 

Tel: (+90312) 343 10 50  Belgegeçer / Fax: (+90312) 327 28 93

 

E-posta / E-mail: tarmdergi@gmail.com

 

Dergi Web Sayfası / Journal Home Page: http://www.tarlabitkileri.gov.tr/enstitu-yayinlari/dergi

 

Basım Yeri / Printed: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

 

Eğitim Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığı İvedik Caddesi Bankacılar Sokak No:10 Yenimahalle - Ankara

 

Tel: (+90312) 315 65 55 Belgegeçer / Fax: (+90312) 344 81 40


Yayımlanması için gönderilen eser, yayın ilkeleri doğrultusunda Dergi Yayın Kurulu tarafından ön incelemeye alınır. Dergi Yayın Kurulu, dergide yayınlanabilecek nitelikte bulmadığı makaleleri hakemlere göndermeden yazara/yazarlara iade kararı verme hakkına sahiptir. Ayrıca yazım kurallarına uymayan veya anlatım dili yetersiz olan makaleler, düzeltilmek üzere yazara/yazarlara iade edilir.

 

 Ön değerlendirmede şu hususlar incelenir.

  

- Makalenin derginin politikasına ve yazım kurallarına uygun olup olmadığı kontrol edilir.

- Makalede, başka kaynaklardan aynen alınmış paragraf ve cümleler varsa makale değerlendirmeye alınmaz ve başvuru yazar/yazarlara iade edilir.

- Makalede istatistik değerlendirmenin olması istenir. Eksik ya da yanlış değerlendirmeler yapılmışsa düzeltilmesi için yazara uyarıda bulunulur.

- Makalenin, iletişim bilgileri içermeyen, word ve pdf dosyaları, Web sayfamızdan temin edebileceğiniz ıslak imzalı Makale Gönderme ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesi ile Makale Kontrol Listesi, İletişim bilgilerini içeren word dosyası ve gerekli, ise etik kurul raporunun sisteme yüklenmiş olması gerekir.

  

Ön değerlendirmeyi geçen makalelere Editör ve Yayın Kurulu tarafından  en az konu  üzerinde çalışma yürüten veya deneyimi olan 2 hakem atanır. Eserin, dergide yayınlanıp yayınlanmayacağına en az iki hakemin görüşünü aldıktan sonra karar verir.  İki hakem görüşünün farklı olduğu durumlarda, üçüncü bir hakemin görüşü alınır ve karar oy çokluğu ile verilir.

  

Hakem değerlendirmesinden geçen makalelere ait düzeltmeler, düzeltmeler listesiyle birlikte en fazla 30 gün içerisinde sisteme yüklenerek gönderilmelidir. Bu süreden sonraki gönderimler kabul edilmez. Yayın Kurulu, hakem raporlarını ve/veya istenilen düzeltmelerin yeterli olup olmamasını dikkate alarak makalenin yayımlanıp yayımlanmamasına karar verir.

  

Makalede isimleri yer alan tüm yazarlar, yayım haklarını Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisine verdiklerine dair Makale Gönderme ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesini imzalamalıdır. Makalenin yayımlanması kabul edildikten sonra makale metninde, yazarlarında ve yazarların sıralamasında değişiklik yapılamaz.

Başvuru sürecinde yazar/yazarlar başvurularının aşağıdaki listedeki tüm maddelere uyduğunu kontrol etmelidirler. Rehbere uymayan başvurular yazara/yazarlara iade edilecektir.

  1. Gönderilen yazı daha önceden yayınlanmamış, ya da başka bir dergiye değerlendirilmek üzere sunulmamıştır. (Yazara Öneriler bölümünde bir açıklama sunulmuştur)
  2. Yazı dosyası Microsoft Word, RTF, veya WordPerfect doküman dosya biçimindedir.
  3. Mümkünse, kaynakların açık erişimi olan internet adreslerine bağlantı verilmelidir. Tüm web bağlantıları, tıklamaya hazır biçimdedir ve adresin başında http:// mutlaka bulunmaktadır. (Örnek: http://www.tarlabitkileri.gov.tr)
  4. Eser bütün bölümler iki sütun halinde ve sütunlar arasında 0.5 cm boşluk bırakılarak, tek satırlı, 10 fontlu arial yaz tipi, altı çizilme yerine italik olarak vurgulanmış (URL adresleri dışında) ve tüm şekil, resim ve tablolar eser sonunda değil de makale içinde uygun alanlara yerleştirilmiştir. Baskı için, resimlerin kaliteli kopyalarını ek dosya olarak gönderiniz. Gönderilen dosyanın boyutu kapasitenin üzerinde ise sistem tarafından kabul edilmeyebilir.. Böyle durumlarda eser bölünüp, diğer bölümleri ek dosya olarak tek, tek gönderebilirsiniz.
  5. Stil ve kitaplık uygulamaları için gereksinimler, Dergi hakkında bölümündeki Yazarlara Notlar, sayfasında görülebilir.
  6. Eserin hakem değerlendirmesi yazarlardan bağımsız değerlendirme sağlanması için yapmanız gerekenleri görmek için burayı tıklatınız) Yardım sayfasındaki önerilere tam olarak uyunuz.

Dergiye makale başvurusunda bulunmayı planlıyorsanız Dergi Hakkında bağlantısından dergi yayın politikaları ve Yazarlara bilgiler kısımlarının incelenemsi tavsiye edilir. Eser sahibi/sahipleri makale göndermeden önce register kayıt işlemini gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Bu işlem kolaylıkla Siteye Giriş bağlantısından 5 basamakta yapılabilmektedir.

 ISSN: 1302-4310

 Okuyuculara yayın bildirimi servisine kayıt olmaları önerilmektedir. Dergi ana sayfasının üst kısmında bulunmakta olan Kayıt Ol bağlantısından bu uygulama  gerçekleştirilebilecektir. Yapılan kayıtla yeni sayı yayınlandığında İçindekiler sayfası e-posta aracılığı ile okuyucuya iletilecektir. Eser sahibi/sahiplerinin kimlik bilgileri ve e-posta adresleri hiç bir şekilde başka amaçlar için kullanılmayacaktır. Derginin güvenlik kurallarına bakınız.

 ISSN: 1302-4310

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

 

 

 

YAZIM KURALLARI

 

 

 

 

 

 

 

1. Dergide, Tarım Bilimleri; Tarla bitkileri (yetiştirme teknikleri, üretimi, fizyolojisi, ıslahı ve genetiği, gıda - gıda bilimi, teknolojisi, muhafazası, güvenliği, bitki koruma, ekonomi), Bitki biyoteknolojisi, Bitki genetik kaynakları ve biyolojik çeşitlilik, Coğrafi bilgi sistemleri ve uzaktan algılama ile ilgili konularda orijinal araştırmalara ve derlemelere yer verilir.

 

 

 

2. Dergi haziran ve aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanır.

 

 

 

3. Dergide yayınlanacak eserler Türkçe ve İngilizce olarak yazılabilir.

 

 

 

4. Dergi Yayın Kurulu dergiye gelen makalenin konusu ile ilgili en az iki hakemin görüşünü aldıktan sonra dergide yayınlanıp yayınlanmayacağına karar verir. İki hakem görüşü farklı olduğu takdirde, üçüncü bir hakemin görüşü alınır.

 

 

 

5. Dergide yayınlanacak makalenin daha önce hiçbir yayın organında yayınlanmamış ve yayın hakkının verilmemiş olması gerekir. Buna ilişkin yazılı belge makale ile gönderilmelidir.

 

 

 

6. Araştırıma makalesinde Doktora ve Yüksek Lisans tezinin tamamı veya bir kısmı verilecekse başvuru sırasında bu durum mutlaka belirtilmelidir.

 

 

 

7. Sonuçlarının üzerinde 10 yıldan fazla süre geçmiş araştırmalar yayınlanmaz.

 

 

 

8. Dergide yayınlanacak makalelerin bilimsel verilerinden, sonuçlarından ve etik kurallara uygun olup olmadığından yazarlar sorumludur.

 

 

 

9. Yayınlanmasına karar verilen makaleler üzerinde ekleme ve çıkarma yapılamaz.

 

 

 

10. Yayın süreci tamamlanan makaleler geliş tarihi esas alınarak basılır.

 

 

 

11. Yayınlanan makalelere telif ücreti ödenmez. Makaledeki sorumlu yazara basılı dergiden 1 adet gönderilir.

 

 

 

12. Yazar, makalenin ne türde bir (araştırma, derleme vb.) eser olduğunu belirtmelidir.

 

 

 

13. Makale, A4 boyutundaki kâğıdın tek yüzüne, sağ-sol ve alt-üst marjin boşlukları3 cmolacak şekilde, 10 punto ve Arial yazı karakteri kullanılarak Microsoft Word programında yazılmalıdır. Paragraflar0.5 cmiçeriden başlamalıdır.

 

 

 

14. Makale dispozisyonu Başlık, Yazar(lar), Yazar adres(ler)i, Öz, Anahtar Kelimeler, İngilizce Başlık, Abstract, Keywords, Giriş, Materyal ve Yöntem, Bulgular ve Tartışma, Sonuç, Teşekkür (gerekli ise) ve Kaynaklardan oluşmaktadır. Bölüm başlıkları koyu (Bold) yazılmalıdır. Derlemeler bunun dışında tutulabilir.

 

 

 

15. Başlık, kısa, makalenin içeriğini tam olarak yansıtacak şekilde Bold ve 13 punto ile ilk harfleri büyük olacak şekilde yazılmalıdır.

 

 

 

16. Yazar(lar) isimleri başlıktan sonra 11 punto ile yazılmalı, unvan kullanılmamalı, yazar adresleri yazar isimlerinin altına 10 punto ile yazılmalı ve sorumlu yazar e-mail adresi belirtilmelidir. Metin 10 punto ve 1 satır aralığı ile yazılmalıdır. Sayfa numarası verilmemelidir.

 

 

 

17. Öz, 200 kelimeyi aşmayacak, çalışmanın amacını ve sonucunu içerecek şekilde 9 punto, düz ve tek sütun olarak hazırlanmalıdır. Anahtar Kelimeler Öz ve Abstract’ın hemen altında, en fazla 5 adet olarak verilmelidir.

 

 

 

18. Öz ve Abstract bölümlerinden sonraki bütün bölümler iki sütun halinde ve sütunlar arasında 0.5 cm boşluk bırakılarak hazırlanmalı, şekil ve çizelgeler dahil 15 sayfayı geçmemelidir.

 

 

 

19. Şekil, grafik, fotoğraf ve benzerleri “Şekil”, sayısal değerler ise “Çizelge” olarak belirtilmeli ve metin içerisine yerleştirilmelidir. Şekil ve çizelgelerin eni 15 cm’yi geçmemeli, sayfanın başına veya sonuna yerleştirilmeli ve metin içerisinde ardışık numaralandırılmalıdır. Çizelge içerikleri en az 8 punto olmalı ve ondalıklı rakamlarda nokta “.” kullanılmalıdır. Çizelge başlıkları çizelgenin üstünde, şekil başlıkları ise şeklin altında yer almalı ve en az 9 punto ile normal tümce düzeninde yazılmalıdır. Şekil, grafik, fotoğraf ve benzerleri ile ilgili verilen alt bilgiler en az 7 punto ile normal tümce düzeninde yazılmalıdır. Çizelge ve şekillerin İngilizce başlıkları, Türkçe başlığın hemen altına italik olarak yazılmalıdır. Fotoğraflar siyah-beyaz renkte ve en az 300 dpi kalitede olmalıdır. Metin içerisinde yer alan fotoğraflar tek bir sayfada yer almalı ya/yada birbirini takip eden sayfalarda yer almamalıdır. Metin içerisindeki ölçü birimlerinde uluslararası standart birimler (SI) kullanılmalı, yapılacak diğer kısaltmalarda ulusal ve/veya uluslararası kısaltmalar esas alınmalıdır. Cins ve tür isimleri italik olarak yazılmalıdır.

 

 

 

20. Kaynaklar, Makale de yapılan atıflar ve kaynakların “Kaynaklar” kısmında verilmesinden, yanlış atıf ve kaynak gösteriminden yazar/yazarlar sorumludur. Makale içerinde yapılan tüm atıflar ve kaynaklar yazarların soyadlarına dikkate alınarak aşağıdaki örneklere uygun olarak alfabetik sıra ile ve makalenin yazıldığı orijinal dilde verilmelidir. Kaynağın sonuna nokta (.) işareti konulmamalıdır. Makale de atıf yapılan dergi /dergilerin isimleri kısaltma yapılmadan tam adı ile yazılmalıdır. Yararlanılan kaynaklar makalenin en sonunda Kaynaklar başlığı altında 9 punto ve çift sütun halinde verilmelidir. Kaynaklar kısmında asılı girinti1 cmolmalıdır.

 

 

 

Makalede yararlanılan Türkçe kaynaklara ilişkin atıf metin içinde “Yazarın soyadı yıl” ( 1 yazar için (Ottekin 2012), 2 yazar için (Ottekin ve Pehlivan 2012), Üç ya da daha fazla yazar için (Ottekin ve ark. 2012) yöntemine göre yapılmalıdır. Yazar/yazarlara atıf yapılacaksa sadece yayının yılı parantez içine alınarak, Ottekin (2012), 2 yazar için Ottekin ve Pehlivan (2012), Üç ya da daha fazla yazar için Ottekin ve ark. (2012) şeklinde verilmelidir. Makalede yararlanılan Türkçe dışındaki kaynaklara ilişkin atıf metin içinde “Yazarın soyadı yıl”( 1 yazar için (Park 2012), 2 yazar için (Park and Rouse 2012), Üç ya da daha fazla yazar için (Park et al. 2012)) yöntemine göre yapılmalıdır. Aynı yazar/yazarlara aynı yıl içinde birden fazla yayını ilişkin atıf metin içinde varsa, yıldan sonra küçük harfler verilmelidir ((Kaya ve Kaya 2012a), (Kaya ve Kaya 2012b)). Aynı yazara ait birden fazla makaleye metin içinde atıf yapılacaksa yıldan sonra noktalı virgül (;) işareti ile ayırt edilmelidir. Örnek: (Ottekin 2002; 2010; 2012). Metin içerisinde aynı bilgi grubuna birden fazla atıf yapılması gerekli ise atıflar arasında noktalı virgül (;) kullanılmalıdır (Ottekin ve Pehlivan 2011; Ottekin ve ark. 2012; Park et al. 2012). Tercih edilmemekle birlikte mutlaka bilginin kaynağı belirli bir sayfadan ya da sayfalardan alındığı belirtilmek istenirse (Ottekin ve Pehlivan 2012, s 103-133; Kaya  2011, s 34) biçiminde gösterilmelidir.

 

 

 

 

 

 

 

Kaynak Listesi

 

 

 

Dergiden alınmış ise;

 

 

 

Ottekin A., 2008. Maltlık arpa hatlarında fenolojik, morfolojik ve tarımsal özelliklerin incelenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 16(1-2):31-38

 

 

 

Ünal S. ve Fırıncıoğlu, H.K., 2010. Korunga hat ve populasyonlarında fenolojik, morfolojik ve tarımsal özelliklerin incelenmesi. Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi, 8(2):681-701

 

 

 

McNeal F.H., Konzak C.F., Smith E.P., Tate W.S. and Russell T.S., 1971. A uniform system for recording and processing cereal research data. Plant Pathology 34(4):121-142

 

 

 

Kitaptan alınmış ise;

 

 

 

Düzgüneş O., Kesici T., Kavuncu O. ve Gürbüz F., 1987. Araştırma ve Deneme Metodları (İstatistik Metodları II). Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları:1021. 295 s, Ankara

 

 

 

Park R., 1970. Physical Properties of Plant Materials. Plant and Animal Science Publishers, Sindey

 

 

 

Kitaptan bir bölüm alınmış ise;

 

 

 

Dönmez E. 2008. Buğday Yetiştiriciliği. (Ed: S. Yazar), Seleksiyon ıslahı, TARM Ofset, Ankara, s. 14-45

 

 

 

Yazarı Belirtilmeyen Kurum Yayınlarından alınmış ise :

 

 

 

Anonim, 2006. Tarım İstatistikleri Özeti 1987-2006. T.C. Başbakanlık Türkiye İstatistik Kurumu

 

 

 

İnternetten ortamından alınmış ise;

 

 

 

Anonim, 2010. http://tarlabitkileri.gov.tr (Erişim tarihi: 19.01.2013)

 

 

 

Tezden alınmış ise;

 

 

 

Mert Z. 2005., Türkiye’de tescilli arpa çeşitlerinin Rhynchosporium yaprak lekesi hastalığına karşı reaksiyonlarının belirlenmesi. Yüksek lisans tezi, Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (Basılmamış), Ankara

 

 

 

Düşünceli F., 1995. Influence of environmental conditions on populations of Thanatephorus cucumeris Frank Donk and their control by seed treatments on maize and cotton. PhD Thesis, Oxford University (Unpublished), UK

 

 

 

Kongre/Sempozyum Kitabından alınmış ise;

 

 

 

Çetin L., Düşünceli F. ve Albustan S., 2001. Ankara ili Haymana ve Polatlı ilçeleri buğday hastalılarının belirlenmesi üzerine bir araştırma. Türkiye II. Bitki Koruma Kongresi. Bildiriler (I): 3-6 Ekim, Ankara, s. 324-328

 

 

 

Zencirci  N., and Hayes P.M., 1990. Effect of scald (R. secalis) on yield and yield components of twelve barley (H.vulgare) genotypes. Proceedings of the 7th International Congress on Plant Protection, 06–13 May, İzmir, Turkey, pp. 175–179

 

 

 

Dergi iletişim adresi:

 

 

 

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi

 

 

 

Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü, Şehit Cem Ersever Cad. No: 9-11 06170 Yenimahalle Ankara

 

 

E-posta: tarmdergi@gmail.com

 

Kütüphanelere ve Kitaplıklara, bu açık erişimli dergiyi elektronik dergileri içine almaları önerilir.Açık Dergi Sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgi Public Knowledge Project. Bağlantısından elde edilebilir.

ISSN: 1302-4310

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

 

Dergi sitesindeki isimler ve elektronik posta adresleri bu derginin belirtilen amaçları doğrultusunda kullanılacak olup diğer amaçlar veya başka bir bölüm için kullanılmayacaktır.

 

TARLA BİTKİLERİ MERKEZ ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ DERGİSİ

 

 

 

Yayın Kurulu Başkanlığına

 

 

 

Yayınlanmak üzere sunduğumuz …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………… isimli makalenin …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… tarafından hazırlandığını ve orijinal olduğunu; başka hiçbir dergiye yayınlanmak üzere verilmediğini; daha önce yayınlanmadığını, makalede yer alan bütün yazarlar tarafından görüldüğünü ve sonuçlarının onaylandığını bildirmiş(ler)tir. Makale ile ilgili bütün yayın hakları Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Dergisi yayın kuruluna devredilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

Tarih:

 

 

 

Sorumlu Yazar Adı-Soyadı:

 

 

 

Adresi:

 

 

 

 

 

 

 

e-mail:

 

 

 

Telefon: