Tarım Ekonomisi Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1303-0183 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1992 | Yayıncı Tarım Ekonomisi Derneği | http://journal.tarekoder.org

Tarım Ekonomisi Dergisi

Turkish Journal of Agricultural Economics

Tarım Ekonomisi Derneği tarafından 1992 yılından beri hakemli olarak düzenli bir şekilde yayınlanmakta olup, uluslararası EBSCO Business Source Complete ve ulusal TÜBİTAK sosyal bilimler veri tabanlarında taranmaktadır. Dergimiz ülkemiz tarımıyla ilgili olarak tarım ekonomisini ilgilendiren üretim ekonomisi, işletme, pazarlama, politika, uluslararası ticaret, yayım, kantitatif metotlar vb konularda yayın kabul etmektedir.

Yazarların Dikkatine
 1. Tarım Ekonomisi Dergisi, Tarım Ekonomisi Derneği?nin hakemli bilimsel yayın organıdır.
 2. Dergi altı ayda bir olmak üzere altıncı ve on ikinci aylarda çıkar, iki sayıda bir cilt tamamlanır.
 3. Dergide öncelikli olarak araştırmalar ve orijinal nitelikli derlemeler yayınlanabilir.
 4. Bir yazının hakem değerlendirilmesine alınabilmesi ve yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye gönderilmemiş olması ve Yayın Kurulu tarafından yayına uygun görülmesi gereklidir. Sempozyum ve kongrelerde sunulmuş ancak kongre kitabında basılmamış bildiriler değerlendirmeye alınabilir. Yayın Kurulu makalenin konusu ile ilgili iki hakemin (gerektiğinde üçüncü bir hakemin) değerlendirmesini aldıktan sonra yayınlama veya yayınlamama hakkına sahiptir. Gönderilen tüm yazılar yayınlansın ya da yayınlanmasın iade edilmez.
 5. Yayınlanan yazılardaki bilimsel içerikler, sonuçlar, yazının etik kurallara uygun olup olmadığının sorumluluğu yazarlara aittir. Tarım Ekonomisi Derneği, editör ve yayın kurulu yayınlanan bilgilerden sorumlu değildir.
 6. Dergide Türkçe ve İngilizce makaleler yayınlanır. Derginin uluslararası tanınırlığının sağlanabilmesi için Türkçe makalelerin sonunda en az iki en fazla üç sayfalık İngilizce “Genişletilmiş Özet – Extended Summary” yazılması tavsiye edilir.
 7. Makale ile beraber yayın haklarının Tarım Ekonomisi Dergisi Derneğine verildiğini, makalenin orijinal olduğunu, kongre bildirimi (sadece sunum) dışında herhangi bir yerde yayınlanmadığını (Türkçe veya İngilizce) aynı anda başka bir dergiye değerlendirilmek üzere gönderilmediğini, makalenin dergi yazım kurallarına aynen uyularak hazırlanmış olduğunu bildiren bir yazı gönderilmelidir.

Dergi İletişim ve adres telefonları

Tarım Ekonomisi Derneği
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü
35040 Bornova İZMİR

Tel: 0 232 3881862
Faks: 0 232 3881862
                                                                                                                                                        Editör


Tarım Ekonomisi Dergisi

ISSN 1303-0183 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1992 | Yayıncı Tarım Ekonomisi Derneği | http://journal.tarekoder.org
Kapak Resmi

27.687

36.437

Tarım Ekonomisi Dergisi

Turkish Journal of Agricultural Economics

Tarım Ekonomisi Derneği tarafından 1992 yılından beri hakemli olarak düzenli bir şekilde yayınlanmakta olup, uluslararası EBSCO Business Source Complete ve ulusal TÜBİTAK sosyal bilimler veri tabanlarında taranmaktadır. Dergimiz ülkemiz tarımıyla ilgili olarak tarım ekonomisini ilgilendiren üretim ekonomisi, işletme, pazarlama, politika, uluslararası ticaret, yayım, kantitatif metotlar vb konularda yayın kabul etmektedir.

Yazarların Dikkatine
 1. Tarım Ekonomisi Dergisi, Tarım Ekonomisi Derneği?nin hakemli bilimsel yayın organıdır.
 2. Dergi altı ayda bir olmak üzere altıncı ve on ikinci aylarda çıkar, iki sayıda bir cilt tamamlanır.
 3. Dergide öncelikli olarak araştırmalar ve orijinal nitelikli derlemeler yayınlanabilir.
 4. Bir yazının hakem değerlendirilmesine alınabilmesi ve yayınlanabilmesi için daha önce başka bir dergide yayınlanmamış veya başka bir dergiye gönderilmemiş olması ve Yayın Kurulu tarafından yayına uygun görülmesi gereklidir. Sempozyum ve kongrelerde sunulmuş ancak kongre kitabında basılmamış bildiriler değerlendirmeye alınabilir. Yayın Kurulu makalenin konusu ile ilgili iki hakemin (gerektiğinde üçüncü bir hakemin) değerlendirmesini aldıktan sonra yayınlama veya yayınlamama hakkına sahiptir. Gönderilen tüm yazılar yayınlansın ya da yayınlanmasın iade edilmez.
 5. Yayınlanan yazılardaki bilimsel içerikler, sonuçlar, yazının etik kurallara uygun olup olmadığının sorumluluğu yazarlara aittir. Tarım Ekonomisi Derneği, editör ve yayın kurulu yayınlanan bilgilerden sorumlu değildir.
 6. Dergide Türkçe ve İngilizce makaleler yayınlanır. Derginin uluslararası tanınırlığının sağlanabilmesi için Türkçe makalelerin sonunda en az iki en fazla üç sayfalık İngilizce “Genişletilmiş Özet – Extended Summary” yazılması tavsiye edilir.
 7. Makale ile beraber yayın haklarının Tarım Ekonomisi Dergisi Derneğine verildiğini, makalenin orijinal olduğunu, kongre bildirimi (sadece sunum) dışında herhangi bir yerde yayınlanmadığını (Türkçe veya İngilizce) aynı anda başka bir dergiye değerlendirilmek üzere gönderilmediğini, makalenin dergi yazım kurallarına aynen uyularak hazırlanmış olduğunu bildiren bir yazı gönderilmelidir.

Dergi İletişim ve adres telefonları

Tarım Ekonomisi Derneği
Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü
35040 Bornova İZMİR

Tel: 0 232 3881862
Faks: 0 232 3881862
                                                                                                                                                        Editör


Cilt:23 Son Sayı
Cilt 23 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. Türkiye'de Tarım Sektörünü Desteklemeye Yönelik Sağlanan Çeşitli Araçların Tarımsal Üretim Değeri Üzerine Etkilerinin Analizi
  Sayfalar 145 - 155
  Halil İbrahim YILMAZ, Ferit ÇOBANOĞLU
 2. Türkiye'de Sulama Yatırımlarının Tarım Alanlarının Kullanım Şekillerine Etkisinin Belirlenmesi
  Sayfalar 157 - 163
  Şule TURHAN
 3. Türkiye'de Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Tedarik Zinciri Yönetiminin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 165 - 171
  Duran GÜLER, Gamze SANER
 4. Tüketicilerin Gıda Tüketiminde Ambalajın Önemi: Konya İli Selçuklu İlçesi Örneği
  Sayfalar 173 - 178
  Gürhan ÖZAYDIN, Cennet OĞUZ
 5. Gıda Kayıpları, İsraf ve Toplumsal Çabalar
  Sayfalar 179 - 186
  Celile ÖZÇİÇEK DÖLEKOĞLU
 6. Coğrafi İşaretli Ürünlerin Kırsal Kalkınma Açısından Değerlendirilmesi: Muğla İli Örneği
  Sayfalar 187 - 194
  Figen ÇUKUR, Tayfun ÇUKUR
 7. Türkiye'de Tarımsal Kredi Performansının Çok Boyutlu Ölçekleme Yaklaşımıyla Analizi
  Sayfalar 195 - 204
  Hakan Adanacıoğlu, Metin Artukoğlu, Erdoğan GÜNEŞ
 8. Uluslararası Düzeyde Coğrafi İşaretler, Yaratılan Ekonomik Değer ve Türkiye'deki Sistemin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 205 - 213
  Fazıl Akın OLGUN, Gözde SEVİLMİŞ
 9. Türkiye'de Organik Tarım ve Geleceği
  Sayfalar 215 - 222
  Duygu DALBEYLER, Ferruh IŞIN
 10. Türkiye'nin Kuru İncir İhracat Potansiyeli: Çekim Modeli Yaklaşımı
  Sayfalar 223 - 229
  Ferruh IŞIN
 11. Gelişmiş Ülkeler ve Türkiye'de Tarım Sigortası Sistemlerinin Karşılaştırılması
  Sayfalar 231 - 239
  Fatma Eymen YAZGI, Emine OLHAN
 12. Tüketicilerin Süt ve Süt Ürünleri Satın Alma Tercihinde Ambalajın Etkisi: İzmir İli Örneği
  Sayfalar 241 - 253
  Burçin GÖK, Merve SALKIN, Zerrin KENANOĞLU BEKTAŞ, Filiz KINIKLI
 13. Arı Ürünleri Tüketicilerinin Genel Özellikleri ve Tüketim Tercihleri: Çanakkale İli Örneği
  Sayfalar 255 - 262
  Özge Can NİYAZ, Nevin DEMİRBAŞ
 14. Türkiye'de Arazi Toplulaştırması: Mevzuat ve Uygulamalar
  Sayfalar 263 - 269
  Sinan DURU, Aykut GÜL, Seyit HAYRAN
 15. Yayımcılara Göre Çiftçi Uygulamalarının Sürdürülebilirliği: Ege Bölgesi Örneği
  Sayfalar 271 - 280
  Özlem YILDIZ, Murat BOYACI
 16. Tarım İşletmelerinde Sübvansiyonlu Kredi Kullanımı: Ankara İli Örneği
  Sayfalar 281 - 288
  Fatma TOSUN, Erdoğan GÜNEŞ
 17. Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Ortaklarının Memnuniyetlerinin Belirlenmesi
  Sayfalar 289 - 297
  İbrahim TİMURKAYNAK, Göksel ARMAĞAN
 18. Antep Fıstığı Üreten İşletmelerde Tarımsal ve Toplumsal Değişme: Gaziantep İli Örneği
  Sayfalar 299 - 309
  Müge Kantar DAVRAN, Burhan ÖZALP, Barış YURT, Ferhat YILDIZ, Halil FIRAT
 19. Yapay Sinir Ağı ve Lojistik Regresyon Modeli Kullanılarak Market Markalı Gıda Ürünleri Tüketimini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi: İzmir İli Örneği
  Sayfalar 311 - 322
  Kadriye SAPMAZ, Murat YERCAN
 20. Çiftçiler İçin Girişimcilik Ölçeği Geliştirilmesi ve Çiftlik Performansı Üzerindeki Etkisi
  Sayfalar 323 - 333
  Gökhan ÇINAR, Göksel ARMAĞAN, Altuğ ÖZDEN, Nurçin ÇINAR