Tarih Kritik Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2149-8733 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Oğuzhan SAYGILI |

Tarih Kritik Dergisi, tarih sahasında yılda dört kez Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yayımlanan kitap tanıtımı ve incelemeleri dergisidir. 


                            YAYIN KURULU/Editorial Board

                                                Prof. Dr. İskender ÖKSÜZ

                                                (E) Büyükelçi/Ambassador (R) H. Kemal GÜR

                                                Prof. Dr. Mahir AYDIN

                                                Prof. Dr. Alfina SİBGATULLİNA

                                                Prof. Dr. Fatma ÜREKLİ

                                                Dr. Abdrasul İSAKOV

                                                     

                              

Tarih Kritik Dergisi

e-ISSN 2149-8733 | Periyot Yılda 4 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Oğuzhan SAYGILI |
Kapak Resmi

30.924

132.018

Tarih Kritik Dergisi, tarih sahasında yılda dört kez Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında yayımlanan kitap tanıtımı ve incelemeleri dergisidir. 


                            YAYIN KURULU/Editorial Board

                                                Prof. Dr. İskender ÖKSÜZ

                                                (E) Büyükelçi/Ambassador (R) H. Kemal GÜR

                                                Prof. Dr. Mahir AYDIN

                                                Prof. Dr. Alfina SİBGATULLİNA

                                                Prof. Dr. Fatma ÜREKLİ

                                                Dr. Abdrasul İSAKOV

                                                     

                              

Tarih Kritik Dergisi Son Sayı
Cilt 4 - Sayı 2 - Nis 2018
 1. Budizm ve Orta Asya: Xuan Zang Seyahatnamesi
  Sayfalar 6 - 9
  Zafer SARAÇ
 2. İpek Yolu
  Sayfalar 10 - 13
  Gülseri OKUDAN
 3. Bizans’ın Kadınları
  Sayfalar 14 - 16
  Hümeyra TÜFEKÇİ
 4. Osmanlılar – Fütühat, İmparatorluk, Avrupa ile İlişkiler
  Sayfalar 17 - 19
  Yunus Emre ÖZ
 5. Osmanlı-Türkiye İktisadî Tarihi 1500-1914
  Sayfalar 20 - 22
  Ubeydullah SEVİM
 6. Halil İnalcık’ın Merceğinden Osmanlı
  Sayfalar 23 - 26
  Samet AKPINAR
 7. Tarihin Işığında
  Sayfalar 27 - 30
  Mevlüt KAYA
 8. Sürgün Sefir Sadullah Paşa: Hayatı, İntiharı, Yazıları
  Sayfalar 31 - 36
  Mehmet ERKEN
 9. Osmanlı’nın Son 40 Yılında Rumeli Türkleri ve Müslümanları 1878-1918
  Sayfalar 37 - 39
  Tamercan ÇAĞLAR
 10. Abdülhamid’in Dış Politikası Düvel-i Muazzama Karşısında Osmanlı 1788-1888
  Sayfalar 40 - 43
  Umut ULUTAŞ
 11. Bahriyede Zafer Rehberi ( Rehber-i Muzafferiyyat-ı Bahriye )II. Abdülhamid Devrinde Zırhlı Gemiler ve Deniz Muharebe Doktrinleri
  Sayfalar 44 - 47
  Zafer TANSOY
 12. On The Baghdad Road: On The Trail of W. J. Childs a Study in British Near Eastern Intelligence and Historical Analysis, c. 1900-1930
  Sayfalar 48 - 52
  Merve ÖZGENÇ
 13. Kara Kemal “Küçük Efendi”
  Sayfalar 53 - 55
  Ceylan MİRHAN
 14. İngiliz Arşiv Belgelerinde Arap İsyanı
  Sayfalar 56 - 60
  Ahmet Cengiz KARAGÖZ
 15. Medine Müdafaası Ve Fahreddin Paşa
  Sayfalar 61 - 64
  Alper KANDEMİR
 16. 1919-1920 Mondros, Sevr Kuva-yı Milliye
  Sayfalar 65 - 69
  Hasan DEDE
 17. Türk’ün Ateşle İmtihanı 1921-1922
  Sayfalar 70 - 74
  Nilüfer ŞAHİN
 18. Her Yönüyle Kazım Karabekir
  Sayfalar 75 - 78
  Ali Can TEKİNAY
 19. Devletle Başa Çıkmak, Osmanlı İmparatorluğun’nda Siyasal Çatışmalar ve Suç 1550-1720
  Sayfalar 80 - 86
  Metin AYDAR
 20. Bir Zamanlar Osmanlı Sultanı I. Mahmud Ve Dönemi
  Sayfalar 87 - 98
  Sadık Müfit BİLGE