Tarih ve Günce
Kapak Resmi
Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Prof. Dr. Kemal Arı | http://www.tarihvegunce.org


TARİH VE GÜNCE

ATATÜRK VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ DERGİSİ

JOURNAL OF ATATÜRK AND THE HISTORY OF TURKISH REPUBLIC


E-ISSN: 2587-2117 


Araştırma dünyası, yeni bir dergiye daha kavuşuyor: “Tarih ve Günce”…

Derginin yapılan bilimsel araştırmalarda aradığı tek ölçü, araştırmaların Atatürk, onun büyük eseri ve Çağdaş Türkiye üzerine yapılmış bilimsel incelemeler olmasıdır. Araştırma yöntemlerine ve bilimsel ilkelere uygun biçimde kaleme alınmış araştırma sonuçları, gerekli bilimsel süreçlerden geçtikten sonra, her sayı için her sayı için belirlenmiş editörün ve yayın kurulunun uygun görmesi ve onaylanmasıyla dergide yer alabilir. Kuralları ayrıca belirlenmiş olan ilkeler çerçevesinde yazılmış makale, tanıtım kritik-eleştiri gibi araştırma sonuçlarının Türkiye’de çağdaş tarih araştırmalarına yeni katkılar sunması arzulanmaktadır. Böylece hem Atatürk hem de onun büyük eseri olan Çağdaş Türkiye’nin oluşum süreçleri ile ilgili yeni bilgi, yorum ve analizler bilim dünyasına sunulabilecektir.

Bilindiği gibi Atatürk, yüzyılların yetiştirdiği en önemli devlet adamlarından biridir. O’nun düşünce ve öngörüleri, Çağdaş Türkiye’nin kuruluş ilkeleri olarak ortaya çıkmıştır. Bu öngörülerin en büyüğü kuşkusuz, yeni ve çağdaş bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşudur. Yakındoğu’da, Anadolu ve Doğu Trakya’nın üzerinde kurularak vücut bulmuş bu laik, çağdaş ve ulusal devlet, bulunduğu kültür coğrafyası üzerinde başlı başına ilgileri çekecek kadar önemlidir.  Türkiye’nin kuruluş koşulları, aynı zamanda doğu ile batı arasında her yönden ortaya çıkmış ilerleme ve geri kalmışlık ikileminin deni analizlerini gerektiriyor. Atatürk’ün bütünüyle akıl ve bilimin somut verilerinden hareket ederek, olağanüstü öngörüleriyle ortaya koyduğu büyük çabanın tarihsel değeri bu çalışmalarla çok daha iyi anlaşılabilecektir.

“Tarih ve Günce”nin kültür dünyamıza yeni katkılar sunması umuduyla esenlikler dileriz.

Prof. Dr. Kemal ARI

Tarih ve Günce

Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Prof. Dr. Kemal Arı | http://www.tarihvegunce.org
Kapak Resmi

3.001

14.309


TARİH VE GÜNCE

ATATÜRK VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARİHİ DERGİSİ

JOURNAL OF ATATÜRK AND THE HISTORY OF TURKISH REPUBLIC


E-ISSN: 2587-2117 


Araştırma dünyası, yeni bir dergiye daha kavuşuyor: “Tarih ve Günce”…

Derginin yapılan bilimsel araştırmalarda aradığı tek ölçü, araştırmaların Atatürk, onun büyük eseri ve Çağdaş Türkiye üzerine yapılmış bilimsel incelemeler olmasıdır. Araştırma yöntemlerine ve bilimsel ilkelere uygun biçimde kaleme alınmış araştırma sonuçları, gerekli bilimsel süreçlerden geçtikten sonra, her sayı için her sayı için belirlenmiş editörün ve yayın kurulunun uygun görmesi ve onaylanmasıyla dergide yer alabilir. Kuralları ayrıca belirlenmiş olan ilkeler çerçevesinde yazılmış makale, tanıtım kritik-eleştiri gibi araştırma sonuçlarının Türkiye’de çağdaş tarih araştırmalarına yeni katkılar sunması arzulanmaktadır. Böylece hem Atatürk hem de onun büyük eseri olan Çağdaş Türkiye’nin oluşum süreçleri ile ilgili yeni bilgi, yorum ve analizler bilim dünyasına sunulabilecektir.

Bilindiği gibi Atatürk, yüzyılların yetiştirdiği en önemli devlet adamlarından biridir. O’nun düşünce ve öngörüleri, Çağdaş Türkiye’nin kuruluş ilkeleri olarak ortaya çıkmıştır. Bu öngörülerin en büyüğü kuşkusuz, yeni ve çağdaş bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşudur. Yakındoğu’da, Anadolu ve Doğu Trakya’nın üzerinde kurularak vücut bulmuş bu laik, çağdaş ve ulusal devlet, bulunduğu kültür coğrafyası üzerinde başlı başına ilgileri çekecek kadar önemlidir.  Türkiye’nin kuruluş koşulları, aynı zamanda doğu ile batı arasında her yönden ortaya çıkmış ilerleme ve geri kalmışlık ikileminin deni analizlerini gerektiriyor. Atatürk’ün bütünüyle akıl ve bilimin somut verilerinden hareket ederek, olağanüstü öngörüleriyle ortaya koyduğu büyük çabanın tarihsel değeri bu çalışmalarla çok daha iyi anlaşılabilecektir.

“Tarih ve Günce”nin kültür dünyamıza yeni katkılar sunması umuduyla esenlikler dileriz.

Prof. Dr. Kemal ARI

Tarih ve Günce: Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Dergisi Son Sayı
Cilt 1 - Sayı 2 - Oca 2018
 1. Türk Kurtuluş Savaşı’nın Tarihsel Konumu
  Sayfalar 3 - 16
  Mustafa Oral
 2. Risk Of An Epidemic Disease Among The Immigrants During The Process Of Population Exchange And “Destruction Of Rats”
  Sayfalar 17 - 32
  Kemal Arı
 3. Edremit Körfezi’nde Küçük Bir İskele: Kemer-Edremit (Burhaniye) İskelesi
  Sayfalar 33 - 66
  Evren Gökçe
 4. Health And Contagious Diseases In Izmir During 1960s
  Sayfalar 67 - 82
  Şenay Savur
 5. Serik’te (Antalya) Değirmenci Bir Köy: Alacami Köyü Hakkında Düşünceler
  Sayfalar 83 - 96
  Muhammet Güçlü
 6. Gelibolu Vilayetinde Mübadele ve Mübadele Sırasında Yaşananlar
  Sayfalar 97 - 116
  Mithat Atabay
 7. The Domination Struggle Of Britain In The North Of Iraq After The First World War And Their Relations With Kurds
  Sayfalar 117 - 144
  Resul Yavuz
 8. 1924 Erzurum Depremi ve Gazi Mustafa Kemal Paşa
  Sayfalar 145 - 168
  Nurhan Aydın, Elif Ergün
 9. The Mosul Strategy Of Lord Curzon
  Sayfalar 169 - 186
  Özgür Yıldırım
 10. Fergane (Özbekistan) ve Posof’tan İzmir Torbalı’ya Uzanan Ahıskalı Bazı Ailelerin Göç Hikâyesi
  Sayfalar 187 - 200
  Adil Adnan Öztürk, Necat Çetin
 11. Authoritarianısm From The Perspective Of Necip Fazıl Kısakurek
  Sayfalar 201 - 222
  Mustafa Cem Özkaya
 12. “Emine Gürsoy Naskali, Celal Bayar Arşivinden Serbest Fırka Anıları”
  Sayfalar 223 - 226
  Murat Kaya
 13. Kemal Arı, Bornova und die Auswanderung aus dem Balkan: Einige Be-obachtungen zur Wirkung der Auswanderung auf die städtische Identität"
  Sayfalar 227 - 234
  Halil Fehmi Dağ
 14. "Norman Yoffee, Myths of the Archaic State: Evolution of the Earliest Ci-ties, States, and Civilizations"
  Sayfalar 235 - 240
  Doğuhan Murat Yücel
 15. Temsilciliklerimizden Haberler
  Sayfalar 241 - 260
  Fabio L. Grassi, Timur Kocaoğlu, Halil Fehmi Dağ, Yüksel Çelkgin, Tuncay İnan, Mansumeh Daei, Alev Duran, Zaur Gasimov, Hüseyin Kalemli, Yıldız Şen, Yenal Ünal
Makale Gönder
Dizinler ve Platformlar
Makale Çağrısı

Dergimizin Temmuz ayında yayımlanacak 3. sayısı için makale kabul süreci başlamıştır. Makalelerinizi tarihvegunce@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.