Turkish Academic Research Review
Kapak Resmi
e-ISSN 2602-2923 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Mehmet Şahin | http://dergipark.gov.tr/tarr

TURKISH ACADEMIC RESEARCH REVIEW

An Online International Periodical for the Social Sciences and Humanities


“Turkish Academic Research Review- Türk Akademik Araştırmalar Dergisi [TARR] yılda iki kez yayınlanan hakemli, akademik uluslararası alan indeksli bir dergidir. TARR'da yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın dili Türkçe olmakla beraber diğer dillerde yapılan çalışmalar da yayınlanmaktadır. Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları TARR'a ait olup,  yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur.”


Sayın Araştırmacılar Ocak 2018 ile birlikte uluslararası geçerliliği bulunan “ORCID” bilgilerinizi sisteme yükleyiniz.

Turkish Academic Research Review

e-ISSN 2602-2923 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2016 | Yayıncı Mehmet Şahin | http://dergipark.gov.tr/tarr
Kapak Resmi

5.301

14.358

TURKISH ACADEMIC RESEARCH REVIEW

An Online International Periodical for the Social Sciences and Humanities


“Turkish Academic Research Review- Türk Akademik Araştırmalar Dergisi [TARR] yılda iki kez yayınlanan hakemli, akademik uluslararası alan indeksli bir dergidir. TARR'da yayınlanan yazıların bilimsel ve hukuki sorumluluğu yazarlarına aittir. Yayın dili Türkçe olmakla beraber diğer dillerde yapılan çalışmalar da yayınlanmaktadır. Dergide yer alan yazıların bütün yayın hakları TARR'a ait olup,  yayıncının izni olmadan kısmen veya tamamen basılamaz, çoğaltılamaz ve elektronik ortama taşınamaz. Kişileri ayrıştırıcı, kin ve nefrete sürükleyici, din karşıtı yazılar dergiye kabul edilmemektedir. Yazıların yayınlanıp yayınlanmamasından yayın kurulu sorumludur.”


Sayın Araştırmacılar Ocak 2018 ile birlikte uluslararası geçerliliği bulunan “ORCID” bilgilerinizi sisteme yükleyiniz.