Tasarım + Kuram
Kapak Resmi
ISSN 1302-2636 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | http://tasarimkuram.msgsu.edu.tr/index.php/tasarimkuram
Dergi 2010 sayısından itibaren Ulakbim Ulusal Hakemli Dergi Veri Tabanınında (UVT) indekslenmektedir. (http://ekual.ulakbim.gov.tr/veritabani/)

Tasarım + Kuram

ISSN 1302-2636 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1999 | Yayıncı Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi | http://tasarimkuram.msgsu.edu.tr/index.php/tasarimkuram