Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2619-9130 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/tasavvur

 Dergimiz "ATLA Religion Database" dizininde taranmaya başlamıştır.

tasavvur, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Akademik bir dergi olan tasavvur, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayınlayarak  ilahiyat  ve  sosyal bilimler  alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da  yayınlanır.  

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmektedir. Dergimize başvuru veya yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret istenmemektedir.

Dergimizin kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:

Temel İslam Bilimleri: Kur’an-ı Kerim, Hadis, Tefsir, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Edebiyatı;

Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi;

İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Dini Musiki


Makale gönderiminde zorluk yaşayan yazarlarımız linki tıklayarak Makale Gönderim Videosunu izleyebilirler.


Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi

e-ISSN 2619-9130 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/tasavvur
Kapak Resmi

4.412

7.072

 Dergimiz "ATLA Religion Database" dizininde taranmaya başlamıştır.

tasavvur, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Akademik bir dergi olan tasavvur, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayınlayarak  ilahiyat  ve  sosyal bilimler  alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da  yayınlanır.  

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmektedir. Dergimize başvuru veya yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret istenmemektedir.

Dergimizin kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:

Temel İslam Bilimleri: Kur’an-ı Kerim, Hadis, Tefsir, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Edebiyatı;

Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi;

İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Dini Musiki


Makale gönderiminde zorluk yaşayan yazarlarımız linki tıklayarak Makale Gönderim Videosunu izleyebilirler.


8. Sayı Son Sayı
Cilt 4 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. Tek Partili Dönem Türkiye’sinde Mûsikî Politikaları: Dini Mûsikî Örneği
  Sayfalar 452 - 469
  Uğur Alkan
 2. Nübüvvet Müessesesi ve Muarızların İleri Sürdüğü Bazı İtirazlar
  Sayfalar 470 - 504
  Abdullah Namlı
 3. Günah Eyleminin Kökenine Dair Sosyolojik Bir Deneme Adem Kıssası Örneği
  Sayfalar 506 - 538
  Coşkun Dikbıyık
 4. Ölünün Ardından Ağlamaya Dair Rivayetlerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 540 - 562
  Cemil Cahit Mollaibrahimoğlu
 5. İbadetler ve Allah'ın Çeşitlendirilmiş Sevaplandırma Şekilleri
  Sayfalar 564 - 598
  Abdullah Namlı
 6. Klasik Ve Modern Tefsirlere Göre İslam Açısından Ehl-İ Kitab’ın İman Ve Amelinin Değeri
  Sayfalar 600 - 623
  Uğur Zenginer, Muhammet Altaytaş
 7. Klasik Mantık Açısından Çok Değerli ve Bulanık Mantık Sistemleri
  Sayfalar 624 - 657
  Ekrem Sefa Gül
 8. بلاغةُ الاتِّساع في تأويل النّصّ
  Sayfalar 658 - 682
  Suliman Alomirat
 9. Cuma Namazının Sünnetleriyle İlgili Rivayetlerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 684 - 708
  Cemil Cahit Mollaibrahimoğlu
 10. Tokatlı Molla Lutfi’nin “Risâle Müte‘Allika Bi Âyeti’l-Hac” İsimli Yazma Eserinde Ele Aldığı Fıkhi Konular Ve Tenkitleri
  Sayfalar 710 - 724
  Hilal Özay
 11. İmana İlişkin Delillerde İkna ve İspat
  Sayfalar 726 - 758
  Ekrem Sefa Gül
 12. Cessâs’ın Eserlerinde Büyük Günah Meselesi
  Sayfalar 760 - 783
  Ömer Yılmaz
 13. Hz. Peygamber’in Cinlerle Görüşmesine Dair İhtilaflı Rivayetlerin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 784 - 825
  Mahmut Yazıcı
 14. Şair Verrâk’tan Gençlere Öğütler
  Sayfalar 826 - 838
  Adnan Arslan
 15. İstanbul’da Tekke Olarak Kullanılan Roma ve Bizans Kilise Yapıları
  Sayfalar 840 - 874
  Fatih Köse
 16. Sahâbe'nin Birbirlerine Sebbi ve Sebbe Etki Eden Unsurlar
  Sayfalar 876 - 899
  Nergis Karaaslan, Hayati Yılmaz
 17. Sufism and Yoga According to Muhammad Ghawth
  Sayfalar 900 - 912
  Mehmet Bilâl Yamak
 18. Hakan Uğur, Tevrat’ın Kur’an’a Arzı -Kur’an’ın Tevrat’ta Tasdik Ettiği Konular-, Emin Yayınları, Bursa, 2011, 400 Sayfa.
  Sayfalar 914 - 919
  Sümeyye Sayğın
 19. İmâm Hasan el-Bennâ, Tasavvuf ve Ahlâk Eğitimi, der. İsâm Telime, çev. Ayetullah Güneş, Cuma Karan, İstanbul: Nida Yayınları, 2008, ss.326, ISBN: 978-975-95080-3-6
  Sayfalar 920 - 929
  Nuran Çınar
 20. el-Mevârîs fi’ş-Şerîati’l-İslâmiyye fî dav’i’l-Kitâbi ve’s-Sünne. Muhammed Ali Sâbûnî. Kahire: Dârü’l-hadîs tarih yok.
  Sayfalar 930 - 935
  Ömer Yılmaz
 21. Hüseyin Baysa, Kureyş Kervanları Hukuk Sosyolojisi Açısından Vahiy Döneminde Ticarî Hayat, İz Yayıncılık, İstanbul 2015, 333 s.
  Sayfalar 936 - 943
  Yunus Akyüz
 22. en-Nesh fî’l-Kur’âni’l-Kerim: Mefhûmuhu ve Târihûhu ve Da‘âvâhu
  Sayfalar 944 - 952
  Zakir Demir
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (NKUIFD) 2147-9828 2015-2018