Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2619-9130 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/tasavvur

Derginin eski adı: Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - NKUIFD

Dergimiz Aralık/2018 tarihinde yayımlanacak 4. Cilt 2. Sayı itibariyle İSNAD atıf sistemini kullanmaya başlamıştır.

http://www.isnadsistemi.org/dosyalar/Isnad_Atif_Sistemi_12-3-2018.pdf

tasavvur, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Akademik bir dergi olan tasavvur, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayınlayarak  ilahiyat  ve  sosyal bilimler  alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da  yayınlanır.  

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmektedir. Dergimize başvuru veya yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret istenmemektedir.

Dergimizin kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:

Temel İslam Bilimleri: Kur’an-ı Kerim, Hadis, Tefsir, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Edebiyatı;

Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi;

İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Dini Musiki


Makale gönderiminde zorluk yaşayan yazarlarımız linki tıklayarak Makale Gönderim Videosunu izleyebilirler.


Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi

e-ISSN 2619-9130 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2015 | Yayıncı Namık Kemal Üniversitesi | http://dergipark.gov.tr/tasavvur
Kapak Resmi

11.767

31.377

Derginin eski adı: Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi - NKUIFD

Dergimiz Aralık/2018 tarihinde yayımlanacak 4. Cilt 2. Sayı itibariyle İSNAD atıf sistemini kullanmaya başlamıştır.

http://www.isnadsistemi.org/dosyalar/Isnad_Atif_Sistemi_12-3-2018.pdf

tasavvur, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi tarafından Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda 2 kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Akademik bir dergi olan tasavvur, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere  sahip çalışmaları yayınlayarak  ilahiyat  ve  sosyal bilimler  alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da  yayınlanır.  

Dergiye gönderilen makaleler çift taraflı kör hakemlik uygulamasına tabi tutulur. Ayrıca intihale mahal vermemek adına tüm gönderiler iThenticate programı ile intihal taramasından geçirilmektedir. Dergimize başvuru veya yayınlanacak makaleler için herhangi bir ücret istenmemektedir.

Dergimizin kapsamı genel olarak aşağıdaki alanlardan oluşmaktadır:

Temel İslam Bilimleri: Kur’an-ı Kerim, Hadis, Tefsir, İslam Hukuku, Kelam, İslam Mezhepleri Tarihi, Tasavvuf ve Arap Dili ve Edebiyatı;

Felsefe ve Din Bilimleri: İslam Felsefesi, Din Felsefesi, Mantık, Din Psikolojisi, Din Sosyolojisi, Din Eğitimi ve Dinler Tarihi;

İslam Tarihi ve Sanatları: İslam Tarihi, İslam Sanatları Tarihi, Türk-İslam Edebiyatı ve Dini Musiki


Makale gönderiminde zorluk yaşayan yazarlarımız linki tıklayarak Makale Gönderim Videosunu izleyebilirler.


7. Sayı Son Sayı
Cilt 4 - Sayı 1 - Haz 2018
 1. Zihniyet-Din Ve Toplumsal Değişim İlişkisi: Ülgener Örneği
  Sayfalar 13 - 32
  Köksal Pekdemir
 2. Kur’an-ı Kerim’de “Shb” Kökünün Semantik İncelemesi
  Sayfalar 33 - 71
  Ali Kaya
 3. Yedinci ve Sekizinci Asırda Mantık İlmi El-Hüneci ve Cümel Metni
  Sayfalar 73 - 93
  Ramy Mahmoud
 4. Türkçe Kur’ân Mâllerinde “بصر/ba-sa-ra” Fiilinin ve Türevlerinin Çeviri Problemi
  Sayfalar 95 - 122
  Habip Gül
 5. Kadı Burhaneddin’in İksîrü’s-Seâdât Adlı Eserinde İbadetlerin Sırları
  Sayfalar 123 - 165
  Nizamettin Karataş
 6. Arapça Dersi Öğretim Programının Uygulanmasına Yönelik Bir Alan Araştırması (Tekirdağ İli / Süleymanpaşa İlçesi Örneği)
  Sayfalar 167 - 190
  Osman Arpaçukuru
 7. İbn Cülcül’ün Kayıtlarındaki Mâserceveyh ile Nedîm’in Kayıtlarındaki Mâsercîs Aynı Kişi mi?
  Sayfalar 191 - 218
  Levent Öztürk, Samet Şenel
 8. Malkaralı Şair Nev‘Î’nin Manzum Kırk Hadis Tercümesinin Neşri Ve Tahlili
  Sayfalar 219 - 256
  Ali Sever
 9. Kur’an’daki Mübhem İfadelerin Çeviri Sorunu
  Sayfalar 257 - 282
  Osman Kara
 10. Anlatım Tekniğini Lübnan İç Savaşının Belirlediği Bir İç Hesaplaşma Romanı: Kevâbîsu Beyrût (Beyrut Kabusları)
  Sayfalar 283 - 303
  Adnan Arslan
 11. “Kulak” Ve “Ses” İfadelerinin Kur’an Ayetlerindeki İzdüşümleri
  Sayfalar 305 - 328
  Ayşe Betül Oruç
 12. رسالة الفرائض لزيد بن ثابت مع شرحها لأبي الزناد
  Sayfalar 329 - 353
  Mansur Koçinkağ
 13. Muhammed Uleyş - Şer'î Delillerle Ehli Sünnet Akâidi
  Sayfalar 355 - 381
  Vezir Harman
 14. Sıddık BAYSAL, Kur’an’da ve Tefsirlerde Yönetsel Kavramlar- I Ulu’l-Emr Kavramı, Bilge Matbaacılık, Ajans ve Reklamcılık, 1. Baskı, Ankara 2016
  Sayfalar 383 - 390
  Murat Bıyıklı
 15. John Taylor Gatto, Eğitim: Bir Kitle İmha Silahı, Zorunlu Eğitimin Karanlık Dünyasına Bir Yolculuk, İstanbul: Edam Yayınları, 2016
  Sayfalar 391 - 399
  Nuran Çınar
 16. Theology and Society in the Second and Third Centuries of the Hijra. A History of Religious Thought in Early Islam By JOSEF VAN ESS. (Leiden/Boston: Brill, 2017).
  Sayfalar 401 - 404
  Ömer Yılmaz
 17. A Critique of Alvin Plantinga’s Speech: ‘’Science and Religion: Where the Conflict Really Lies?’’
  Sayfalar 405 - 415
  Sümeyra Turan
Dergi Tarihçesi
Derginin Önceki Adı ISSN eISSN Yıl
Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (NKUIFD) 2147-9828 2015-2018