Yıl 2018, Cilt 4, Sayı 1, Sayfalar 283 - 303 2018-06-30

Anlatım Tekniğini Lübnan İç Savaşının Belirlediği Bir İç Hesaplaşma Romanı: Kevâbîsu Beyrût (Beyrut Kabusları)
An Internal Feud Novel That Lebanon Cıvıl War Determıned Its Narratıve Technıque: Kevâbısu Beyrût (Beyrut’s Nıghtmaırs)

Adnan Arslan [1]

118 170

Modern romanı geleneksel romandan ayıran başlıca özelliklerden birisi de monolog, bilinç akışı, leitmotiv ve metinler arasılık gibi yeni anlatım tekniklerini kullanmasıdır. Bu teknikler modern romanın yapısını oluşturan zaman, karakterler ve olay örgüsü gibi biçimsel unsurlarda meydana gelen yeni yaklaşımlarla ilgilidir. Eserde hangi anlatım tekniğinin kullanılacağı çoğu kez romanın biçimi ve içeriği ile ilişkilidir. Bu araştırma geçen yüzyıl Arap romanları içerisinde modern ve post modern anlatım tekniklerini kullanan Kevâbîs Beyrût romanını eserin içeriği bağlamında ele alacak ve kullanılan tekniklerin eserin amacına uygunluğunu ortaya koyacaktır. Otobiyografik olma özelliğine sahip olan romanın yazarı, bir iç savaşın sarsıntılarını birçok açıdan tecrübe etmiş ve çatışmaların ortasında kalmış biri olarak duygularını aktarmaya çalışmıştır. Anlatımında ön plana çıkan teknikler öykünün içeriği ile uyumlu oluşu esere estetik değer katmış ve ünlü Arap romanları arasına girmiştir. Çalışmanın giriş kısmı, Lübnan’da 1975-1990 yılları arasında meydana gelen iç savaşa zemin hazırlayan etkenleri, birinci bölüm, eserin yazarı Gâde es-Semmân’ın hayatını, üçüncü bölüm ise; Kevâbîs Beyrût adlı romanın anlatım tekniklerini eserin yazılmasına neden olan etkenlerle ilişkisini araştıracaktır. 

One of the main features that distinguish modern novel from traditional one is the use of new narrative techniques such as monologue, flow of consciousness, leitmotiv and intertextuality. These techniques relate to new approaches that take shape in formal elements such as time, characters and event patterns that make up the modern novel. Which expression technique is used in the work is often related to the form and content of the novel. This research examines the Kevâbîsu Beyrût, which uses modern and post modern expression techniques in the Arab novels of the last century, in the context of the content of the work and reveals the appropriateness of the techniques used for the purpose of the work. The authors of the novel, autobiographical, tried to convey the feelings of a civil war in many ways, and remained in the midst of conflicts. The techniques that came to the forefront in his narration have added aesthetic value to the composition of the narration and it has become one of the famous Arab novels. The introduction part of the work consists of the factors that prepared the ground for the civil war that took place in Lebanon between 1975 and 1990, the first chapter, the work of writer Gâde es-Semman, the third chapter; Kevâbîsu will investigate the relation between the narrative techniques of the novel Beirut and the factors leading to the writing of the work.

  • Arı, Tayyar. Geçmişten günümüze Ortadoğu Siyaset Savaş ve Diplomasi. 5. Baskı. Bursa: MKM Yayınları, 2012.
  • Bağlıoğlu, Ahmet. “Lübnan'ın Tarihsel Dokusu Ve Yönetim Anlayışındaki Mezhebi Etkiler”. İlahiyat Fakültesi Dergisi 13/1 (2008).
  • Boynukara, Hasan. Modern Eleştiri Terimleri. İstanbul: Boğaziçi Yayınları, 1997.
  • Çelik,Ümit. “İç Çatışmalar ve Dış Müdahaleler Arasında Lübnan”. History Studies 4/1,(2012).
  • Ekinci, Ekrem Buğra. “Lübnan’ın Esas teşkilat Tarihçesi”. Amme İdaresi Dergisi 31/3 (1998). http://www.discover-syria.com/news/1592 (Erişim: 25.04.2018)
  • https://ar.wikipedia.org/wiki/غادة_السمان
  • Kavgar, Cahit. “Romanda Tasvirin Psikolojik Yönü”. (Erişim: 25.04.2018) http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/12/846/10704.pdf
  • Odacı, Serdar, “Ulysses Ve Tutunamayanlar’da Bilinç Akışı Tekniği”. Turkish Studies 4/1 (2009).
  • Sander, Oral. “Lübnan’daki Bunalımın Tarihsel ve Toplumsal Nedenleri”. (Erişim: 25.04.2018) http://www.politics.ankara.edu.tr/dergi/pdf/37/3/sander.pdf.
  • Semmân, Gâde. Kevâbîs Beyrût, Bibliotheca Alexandrina.
Birincil Dil tr
Konular Din Bilimi
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-3989-6612
Yazar: Adnan Arslan (Sorumlu Yazar)
Kurum: BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ, İSLAMİ İLİMLER FAKÜLTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { tasavvur422130, journal = {Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi}, issn = {}, eissn = {2619-9130}, address = {Namık Kemal Üniversitesi}, year = {2018}, volume = {4}, pages = {283 - 303}, doi = {}, title = {Anlatım Tekniğini Lübnan İç Savaşının Belirlediği Bir İç Hesaplaşma Romanı: Kevâbîsu Beyrût (Beyrut Kabusları)}, key = {cite}, author = {Arslan, Adnan} }
APA Arslan, A . (2018). Anlatım Tekniğini Lübnan İç Savaşının Belirlediği Bir İç Hesaplaşma Romanı: Kevâbîsu Beyrût (Beyrut Kabusları). Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi, 4 (1), 283-303. Retrieved from http://dergipark.gov.tr/tasavvur/issue/37849/422130
MLA Arslan, A . "Anlatım Tekniğini Lübnan İç Savaşının Belirlediği Bir İç Hesaplaşma Romanı: Kevâbîsu Beyrût (Beyrut Kabusları)". Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 4 (2018): 283-303 <http://dergipark.gov.tr/tasavvur/issue/37849/422130>
Chicago Arslan, A . "Anlatım Tekniğini Lübnan İç Savaşının Belirlediği Bir İç Hesaplaşma Romanı: Kevâbîsu Beyrût (Beyrut Kabusları)". Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 4 (2018): 283-303
RIS TY - JOUR T1 - Anlatım Tekniğini Lübnan İç Savaşının Belirlediği Bir İç Hesaplaşma Romanı: Kevâbîsu Beyrût (Beyrut Kabusları) AU - Adnan Arslan Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 283 EP - 303 VL - 4 IS - 1 SN - -2619-9130 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi Anlatım Tekniğini Lübnan İç Savaşının Belirlediği Bir İç Hesaplaşma Romanı: Kevâbîsu Beyrût (Beyrut Kabusları) %A Adnan Arslan %T Anlatım Tekniğini Lübnan İç Savaşının Belirlediği Bir İç Hesaplaşma Romanı: Kevâbîsu Beyrût (Beyrut Kabusları) %D 2018 %J Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi %P -2619-9130 %V 4 %N 1 %R %U
ISNAD Arslan, Adnan . "Anlatım Tekniğini Lübnan İç Savaşının Belirlediği Bir İç Hesaplaşma Romanı: Kevâbîsu Beyrût (Beyrut Kabusları)". Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi 4 / 1 (Haziran 2018): 283-303.