Yayın İlkeleri

TASAVVUR / TEKİRDAĞ İLAHİYAT DERGİSİ YAYIN İLKELERİ

 

1.   Tasavvur - Tekirdağ İlahiyat Dergisi, Ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel niteliklere sahip çalışmaları yayınlayarak ilahiyat ve sosyal bilimler alanında bilgi birikimine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

2.   Tasavvur - Tekirdağ İlahiyat Dergisi, yılda iki kez (Haziran - Aralık) yayınlanan hakemli bir dergidir. Haziran sayısı için makale gönderim son tarihi 30 Mayıs, Aralık sayısı için 30 Kasım olarak belirlenmiştir. Belirtilen tarihlerden sonra gönderilen çalışmalar, bir sonraki sayı için değerlendirmeye alınır. Dergiye gönderilen yazıların yayınlanıp yayınlanmayacağı konusunda son gönderim tarihinden itibaren en geç üç ay içerisinde karar verilir ve çalışma sahibi bilgilendirilir.

3.  Tasavvur - Tekirdağ İlahiyat Dergisinin yayın dili Türkçe’dir. Ayrıca Arapça ve İngilizce bilimsel çalışmalar da yayınlanır. Diğer dillerdeki çalışmalara Yayın Kurulu karar verir. Makaleler, Türkçe olarak öz (en az 120 kelime), anahtar kelimeler (en az 5 kavram)’dan oluşmalı, ayrıca İngilizce başlık, İngilizce abstract (en az 120 kelime), keywords (en az 5 kavram)den oluşmalıdır. Makale Chicago stilinde hazırlanan kaynakça içermelidir.

4.   Dergide yayınlanacak makaleler, öncelikle kendi alanlarına uygun araştırma yöntemleri kullanılarak hazırlanmış özgün ve akademik çalışmalar olmalıdır. Ayrıca bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler, kitap ve sempozyum tanıtım, eleştiri ve değerlendirmeleri de kabul edilir. Çeviri eserlerin yayınlanması için eseri yayınlayan kurumdan izin belgesinin ibrazı mecburidir. 

5.   Dergiye gönderilen çalışmalar, başka yerde yayınlanmış ya da yayınlanmak üzere gönderilmiş olmamalıdır. Bu durumdan kaynaklanacak sorunlarla ilişkili hukuki sorumluluk, yazara aittir.

6.   Tebliğden üretilen makalelerin işleme alınabilmesi için yazarın "Çalışmam, yayınlanmamıştır veya yayınlanmayacaktır." şeklinde ıslak imzalı taahhütname doldurarak sisteme yüklemesi gereklidir. Dublication / Tekrar Yayın / Bilimsel Yanıltma / Çoklu Yayın, suçtur. TÜBİTAK Yayın Etik Kurulu'na göre duplikasyon, aynı araştırma sonuçlarını birden fazla dergiye yayım için göndermek veya yayınlamaktır. Bir makale önceden değerlendirilmiş ve yayınlanmışsa bunun dışındaki yayınlar duplikasyon sayılır.

7.   Yazarlardan kitap değerlendirmesi ve sempozyum tanıtımı türündeki çalışmaları için de İngilizce başlık, abstract ve keywords istenmektedir.

8.   Bir sayıda aynı yazara ait (telif veya çeviri) en fazla bir çalışma yayınlanabilir.

9.   Yayınlanan makaleler için yazara telif ücreti ödenmez. Ayrıca yazardan ücret alınmaz.

10.  Yayınlanan çalışmanın bilimsel ve hukuki her türlü sorumluluğu yazar(lar)ına aittir.

11.  Yayınlanan çalışma, daha önce sunulan bir tebliğ ise veya yazı tezden üretilmişse çalışmada bu durum mutlaka belirtilmelidir.

12.   Yayınlanmak üzere kabul edilen yazıların bütün yayın hakları Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’ne aittir.

13.   Burada belirtilmeyen hususlarda karar yetkisi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Yayın Kurulu’na aittir.

14.  Üniversiteler Yayın Yönetmeliğinin 6. Maddesi uyarınca yazıların, dil, üslup ve içerik yönünden ilmî ve hukukî her türlü sorumluluğu yazarlarına aittir. Açıklanan görüşler, Tasavvur - Tekirdağ İlahiyat Dergisi Yayın Kurulunu herhangi bir şekilde bağlamaz.

15.   Tasavvur - Tekirdağ İlahiyat Dergisi, atıf ve kaynakça yazımında Chicago stilinin kullanılmasını şart koşmaktadır.

16.    Tasavvur - Tekirdağ İlahiyat Dergisi’nde yayımlanması kabul edilen yazıların telif hakkı  Dergi Editörlüğü’ne devredilmiş sayılır. 

17.    Yayınlanmasına karar verilen makaleler için yazarlar tarafından ORCID numarası alınması gerekmektedir. (https://orcid.org)