Dizinlenme Bilgileri

Dergimizin tarandığı veritabanları/indexler:

1.      İSAM İlahiyat Makaleleri Veri Tabani / ISAM Articles on Theology Database

2.      Google Schoolar / Google Akademik

3.      İDEALONLİNE: Türkçe Online Kütüphane

4.      ASOS: Academia Social Science Index

5.      Academic Keys

6.      JF: Journal Factor

7.      SWI: Scientific World Index

8.      ROAD: Directory Of Open Access Scholarly Resources

9.      SIS: Scientific Indexing Services 

10.  SAIF / Scholar Article Impact Factor

11.  J-GATE: E-Journal Gateway

12.  RESEARCH BIB: Academic Resource Index

13.  JIFACTOR: Journals Impact Factor

14. ISI: International Scientific Indexing

15. Netili - İndonesia's Research Repository

16. Journals Directory

17. Kaynakça. İnfo Türkiye Kaynakçası

18. ICI: Index Copernicus International

19. OpenAIRE

20. ROOT INDEXING: Journal Abstracting and Indexing

21. BASE: Bielefeid Academic Search Engine

22. ESJI: Eurasian Scientefic Journal İndex

23. SOBİAD: Sosyal Bilimler Atıf Dizini

24. DRJI: Directory of Research Journals Indexing

25. CEEOL: Central and Eastern European Online Library

26. SJIF: Scientific Journal Impact Factor

27. EBSCO Academic Search Complete

28. EBSCO Arab World Research Source: Al Masdar

29. ICI: Internationa Citation Index

30. OCLC WORLD CAT

31. PHILPAPERS: Bibliography of Philosopy

32. EuroPub:  Directory of Academic and Scientific Journals

33. OALIB: Open Access Library

34. ATLA RDB©: ATLA Religion Database©