Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2146-8141 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Türkiye Toprak Bilimi Derneği | http://dergi.toprak.org.tr/eurasian_journal_of_soil_science.asp

-------------------------------------------------------------------------------------

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, Türkiye Toprak Bilimi Derneği’nin (TTBD) yayın organıdır. Dergi, bu alanda yeni bulgular ortaya koyan erişilebilir ve uygulanabilir temel ve uygulamalı yöntem ve tekniklerin sunulduğu bir forumdur. Dergi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yapılmış özgün araştırma makalelerini veya önemli bilimsel ve teknolojik yenilikleri ve yöntemleri açıklayan derleme niteliğindeki yazıları yayınlar.

eISSN: 2146-8141

--------------------------------------------------------------------

Editörler Kurulu

Tarandığı İndeksler

Yazım Kuralları

Telif Hakkı Devir Formu

Etik Kurallar

Hakem İzleme Süreci

Açık Dergi Sistemi

Basım Ücreti

Makale Gönderimi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi

e-ISSN 2146-8141 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Türkiye Toprak Bilimi Derneği | http://dergi.toprak.org.tr/eurasian_journal_of_soil_science.asp
Kapak Resmi

11.221

61.131

-------------------------------------------------------------------------------------

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, Türkiye Toprak Bilimi Derneği’nin (TTBD) yayın organıdır. Dergi, bu alanda yeni bulgular ortaya koyan erişilebilir ve uygulanabilir temel ve uygulamalı yöntem ve tekniklerin sunulduğu bir forumdur. Dergi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yapılmış özgün araştırma makalelerini veya önemli bilimsel ve teknolojik yenilikleri ve yöntemleri açıklayan derleme niteliğindeki yazıları yayınlar.

eISSN: 2146-8141

--------------------------------------------------------------------

Editörler Kurulu

Tarandığı İndeksler

Yazım Kuralları

Telif Hakkı Devir Formu

Etik Kurallar

Hakem İzleme Süreci

Açık Dergi Sistemi

Basım Ücreti

Makale Gönderimi

Cilt: 6 Sayı: 1 - Ocak-Haziran 2018 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 1 - Tem 2018
 1. Selenyum uygulamalarının tane mısırda verim parametreleri ile tanenin selenyum, protein ve yağ içeriği üzerine etkileri
  Sayfalar 1 - 11
  Aişe Deliboran, Yılmaz Işık, Hasan Aslan, Abdullah Suat Nacar, Tuba Yasemin Tekgül, Hatice Kara, Mustafa Harmankaya, Sait Gezgin
 2. Çinko uygulamasının bazı çeltik çeşitlerinde agronomik parametreler üzerine etkisi
  Sayfalar 12 - 18
  Hesna Özcan, Süleyman Taban
 3. Çeltik tarımına uygun alanların belirlenmesinde çok kriterli arazi değerlendirme
  Sayfalar 19 - 28
  Orhan Dengiz, Mehmet Arif Özyazıcı
 4. Çanakkale (Eceabat, Akbaş Şehitliği) orman yangınıyla bazı fiziksel ve kimyasal toprak özelliklerinin zamansal değişiminin belirlenmesi
  Sayfalar 29 - 38
  Mehmet Parlak
 5. Burdur ili tahıl yetiştirilen toprakların verimlilik durumlarının belirlenmesi
  Sayfalar 39 - 45
  Ahmet Doğan, İbrahim Erdal
 6. Bazı toprak özellikleri ile kütle yoğunluğunun tahmini için pedotransfer modeller
  Sayfalar 46 - 51
  Nutullah Özdemir, İmanverdi Ekberli, Ömrüm Tebessüm Kop Durmuş
 7. Su stresi koşulları altında fındık zuruf kompostu uygulamalarının mısır bitkisinin gelişim parametreleri üzerine etkileri
  Sayfalar 52 - 60
  Esra Kutlu Sezer, Damla Bender Özenç
 8. Orta Karadeniz bölgesi kolüvyal-alüvyal topraklarında bazı kimyasal toprak özelliklerinin uzaysal değişkenliği
  Sayfalar 61 - 66
  Seval Sünal, Ülkü Dikmen, Sabit Erşahin, Tayfun Aşkın, Damla Bender Özenç, Ceyhan Tarakçıoğlu, Kürşat Korkmaz, Turgut Kutlu