Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi
Kapak Resmi
e-ISSN 2146-8141 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Türkiye Toprak Bilimi Derneği | http://dergi.toprak.org.tr/eurasian_journal_of_soil_science.asp

-------------------------------------------------------------------------------------

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, Türkiye Toprak Bilimi Derneği’nin (TTBD) yayın organıdır. Dergi, bu alanda yeni bulgular ortaya koyan erişilebilir ve uygulanabilir temel ve uygulamalı yöntem ve tekniklerin sunulduğu bir forumdur. Dergi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yapılmış özgün araştırma makalelerini veya önemli bilimsel ve teknolojik yenilikleri ve yöntemleri açıklayan derleme niteliğindeki yazıları yayınlar.

eISSN: 2146-8141

--------------------------------------------------------------------

Editörler Kurulu

Tarandığı İndeksler

Yazım Kuralları

Telif Hakkı Devir Formu

Etik Kurallar

Hakem İzleme Süreci

Açık Dergi Sistemi

Basım Ücreti

Makale Gönderimi

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi

e-ISSN 2146-8141 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Türkiye Toprak Bilimi Derneği | http://dergi.toprak.org.tr/eurasian_journal_of_soil_science.asp
Kapak Resmi

12.104

73.934

-------------------------------------------------------------------------------------

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, Türkiye Toprak Bilimi Derneği’nin (TTBD) yayın organıdır. Dergi, bu alanda yeni bulgular ortaya koyan erişilebilir ve uygulanabilir temel ve uygulamalı yöntem ve tekniklerin sunulduğu bir forumdur. Dergi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yapılmış özgün araştırma makalelerini veya önemli bilimsel ve teknolojik yenilikleri ve yöntemleri açıklayan derleme niteliğindeki yazıları yayınlar.

eISSN: 2146-8141

--------------------------------------------------------------------

Editörler Kurulu

Tarandığı İndeksler

Yazım Kuralları

Telif Hakkı Devir Formu

Etik Kurallar

Hakem İzleme Süreci

Açık Dergi Sistemi

Basım Ücreti

Makale Gönderimi

Cilt: 6 Sayı: 2 - Temmuz-Aralık 2018 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 2 - Ara 2018
 1. Elma ve gül posası biyoçarlarının kumlu toprağın bazı fiziksel özellikleri üzerine etkileri
  Sayfalar 67 - 72
  Pelin Alaboz, Ahmet Ali Işıldar
 2. Frekans oranı yönteminin erozyon duyarlılık analizinde kullanımı: Selendi Çayı Havzası (Manisa) örneği
  Sayfalar 73 - 85
  Yıldız Güney
 3. Çay çöpü kompostu ve tuz uygulamalarının biber bitkisinin gelişimine etkileri
  Sayfalar 86 - 94
  Damla Bender Özenç, Demirhan Hut
 4. Domates üretim atık ve artıklarından kompost eldesi
  Sayfalar 95 - 100
  Murat Durmuş, Rıdvan Kızılkaya
 5. Buğday ayçiçeği ekim nöbeti uygulanan toprakların özellikleri, sınıflandırılmaları ve alternatif bitki desenlerinin oluşturulması
  Sayfalar 101 - 110
  Ferruh Feza Yılmaz, Duygu Boyraz Erdem
 6. Giresun ilinin Şebinkarahisar ilçesinde yer alan Avutmuş Çayı'nın batı kesimlerindeki bazı meyve bahçelerinin toprak özellikleri
  Sayfalar 111 - 121
  Bahadır Atmaca, Hafize Nalbant
 7. Ankara Üniversitesi Ayaş Araştırma ve Uygulama Çiftliği topraklarının verimlilik durumlarının incelenmesi
  Sayfalar 122 - 133
  Mehmet Burak Taşkın, Ferhat Türkmen, Muhittin Onur Akça, Mahmut Reşat Soba, Hasan Sabri Öztürk
 8. Boussinesq denkleminin çözümüne bağlı olarak taban suyu seviyesi yüksekliğinin incelenmesi
  Sayfalar 134 - 142
  İmanverdi Ekberli, Coşkun Gülser
 9. Biyokömür ve vermikompost uygulamalarının toprağın bazı biyolojik özellikleri üzerine etkisi
  Sayfalar 143 - 150
  Funda Irmak Yılmaz, Safiye Kurt
 10. Silisyumun bitki gelişimine olan etkileri
  Sayfalar 151 - 163
  Ayhan Horuz