Journal of Soil Science and Plant Nutrition
Cover Image
e-ISSN 2146-8141 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Türkiye Toprak Bilimi Derneği | http://dergi.toprak.org.tr/eurasian_journal_of_soil_science.asp

-------------------------------------------------------------------------------------

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, Türkiye Toprak Bilimi Derneği’nin (TTBD) yayın organıdır. Dergi, bu alanda yeni bulgular ortaya koyan erişilebilir ve uygulanabilir temel ve uygulamalı yöntem ve tekniklerin sunulduğu bir forumdur. Dergi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yapılmış özgün araştırma makalelerini veya önemli bilimsel ve teknolojik yenilikleri ve yöntemleri açıklayan derleme niteliğindeki yazıları yayınlar.

eISSN: 2146-8141

--------------------------------------------------------------------

Editörler Kurulu

Tarandığı İndeksler

Yazım Kuralları

Telif Hakkı Devir Formu

Etik Kurallar

Hakem İzleme Süreci

Açık Dergi Sistemi

Basım Ücreti

Makale Gönderimi

Journal of Soil Science and Plant Nutrition

e-ISSN 2146-8141 | Period Biannually | Founded: 2012 | Publisher Türkiye Toprak Bilimi Derneği | http://dergi.toprak.org.tr/eurasian_journal_of_soil_science.asp
Cover Image

9.995

49.394

-------------------------------------------------------------------------------------

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, Türkiye Toprak Bilimi Derneği’nin (TTBD) yayın organıdır. Dergi, bu alanda yeni bulgular ortaya koyan erişilebilir ve uygulanabilir temel ve uygulamalı yöntem ve tekniklerin sunulduğu bir forumdur. Dergi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yapılmış özgün araştırma makalelerini veya önemli bilimsel ve teknolojik yenilikleri ve yöntemleri açıklayan derleme niteliğindeki yazıları yayınlar.

eISSN: 2146-8141

--------------------------------------------------------------------

Editörler Kurulu

Tarandığı İndeksler

Yazım Kuralları

Telif Hakkı Devir Formu

Etik Kurallar

Hakem İzleme Süreci

Açık Dergi Sistemi

Basım Ücreti

Makale Gönderimi

Vol:6 Issue:1 January- June 2018 Last Issue
Volume 6 - Issue 1 - Jul 2018
 1. The effect of selenium application on yield parameters, selenium, protein and oil contents of grain maize
  Pages 1 - 11
  Aişe Deliboran, Yılmaz Işık, Hasan Aslan, Abdullah Suat Nacar, Tuba Yasemin Tekgül, Hatice Kara, Mustafa Harmankaya, Sait Gezgin
 2. The effect of zinc application on agronomic parameters of some rice genotypes
  Pages 12 - 18
  Hesna Özcan, Süleyman Taban
 3. Multi-criteria land assessment for determination of rice growing suitability sites
  Pages 19 - 28
  Orhan Dengiz, Mehmet Arif Özyazıcı
 4. The determination of temporal changes in the some physical and chemical properties of soil due to forest fire in Canakkale (Eceabat)
  Pages 29 - 38
  Mehmet Parlak
 5. Determination of nutritional status of cereal soils in Burdur district
  Pages 39 - 45
  Ahmet Doğan, İbrahim Erdal
 6. Pedotransfer models for predicting bulk density values from measured soil properties
  Pages 46 - 51
  Nutullah Özdemir, İmanverdi Ekberli, Ömrüm Tebessüm Kop Durmuş
 7. Effects on growth parameters of maize of hazelnut husk compost applications under water stress conditions
  Pages 52 - 60
  Esra Kutlu Sezer, Damla Bender Özenç
 8. Spatial variation of chemical properties of colluvial-alluvial soils in central Black Sea Region
  Pages 61 - 66
  Seval Sünal, Ülkü Dikmen, Sabit Erşahin, Tayfun Aşkın, Damla Bender Özenç, Ceyhan Tarakçıoğlu, Kürşat Korkmaz, Turgut Kutlu