Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi

e-ISSN 2146-8141 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Türkiye Toprak Bilimi Derneği | http://dergi.toprak.org.tr/eurasian_journal_of_soil_science.asp
Kapak Resmi

8.235

35.503

-------------------------------------------------------------------------------------

Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Dergisi, Türkiye Toprak Bilimi Derneği’nin (TTBD) yayın organıdır. Dergi, bu alanda yeni bulgular ortaya koyan erişilebilir ve uygulanabilir temel ve uygulamalı yöntem ve tekniklerin sunulduğu bir forumdur. Dergi, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yapılmış özgün araştırma makalelerini veya önemli bilimsel ve teknolojik yenilikleri ve yöntemleri açıklayan derleme niteliğindeki yazıları yayınlar.

eISSN: 2146-8141

--------------------------------------------------------------------

Editörler Kurulu

Tarandığı İndeksler

Yazım Kuralları

Telif Hakkı Devir Formu

Etik Kurallar

Hakem İzleme Süreci

Açık Dergi Sistemi

Basım Ücreti

Makale Gönderimi

Cilt: 5 Sayı: 2 - Temmuz-Aralık 2017 Son Sayı
Cilt 5 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. Farklı toprak işleme ve ekim yöntemlerinin toprağın bazı fiziksel özellikleri üzerine etkisi
  Sayfalar 48 - 54
  Zinnur Gözübüyük, Taşkın Öztaş, Ahmet Çelik, Taner Yıldız, Mesut Cemal Adıgüzel
 2. Van- Erciş ilçesi Bayramlı köyü bağ alanlarının bazı toprak özelliklerinin belirlenmesi ve coğrafi bilgi sistemleri ile haritalanması
  Sayfalar 55 - 62
  Meral Sancan, Siyami Karaca
 3. Eskişehir mera alanlarına ait toprak gurupları ve eğim derinlik kombinasyonu
  Sayfalar 63 - 68
  Celalettin Aygün, Kadir Aytaç Özaydın, Arife Avağ, Hicrettin Cebel
 4. Arazi yüzey sıcaklığı farklılaşmalarının kentsel gelişim ve planlama süreçleri açısından uzaktan algılama verileri ile değerlendirilmesi: Çorlu/Çerkezköy/Ergene/Kapaklı alt bölgesi örneği
  Sayfalar 69 - 79
  Mete Korhan Özkök, Ezgi Tok, Hatice Meltem Gündoğdu, Göksel Demir
 5. Kuru tarımdan sulu tarıma geçiş sonrası toprak özelliklerindeki değişimler: Adıyaman örneği
  Sayfalar 80 - 86
  Ahmet Çelik, Memet İnan, Erdal Sakin, Gökhan Büyük, Muzaffer Kırpık, Erhan Akça
 6. Farklı organomineral ve inorganik kompoze gübrelerin kışlık ekmeklik buğday tane verimi ve bazı verim unsurları üzerine etkileri
  Sayfalar 87 - 92
  Sami Süzer, Ebru Çulhacı
 7. Türkiye’de sarımsak tarımı yapılan toprakların verimlilik durumu
  Sayfalar 93 - 100
  Hanife Akça, Nilgün Taban, Murat Ali Turan, Süleyman Taban, Abdoul Rasmane Ouedraogo