Türk Coğrafya Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1302-5856 | e-ISSN 1308-9773 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1943 | Yayıncı Türk Coğrafya Kurumu |

Türk Coğrafya Dergisi 1943 yılında Türk Coğrafyacıların bilimsel çalışmalarını uluslararası bilim dünyasına duyurmak üzere çıkarılmaya başlanmıştır. 1974 yılında basılan 26. sayısına kadar bazen sürekli, bazen aralıklarla yayın hayatına devam eden dergimizi, bu tarihten sonra 18 yıl süre ile yayınlamak mümkün olmamıştır.

1992 yılında 27. sayısı ile tekrar yayın hayatına dönen Türk Coğrafya Dergisi, 1999 yılından itibaren hakemli dergiye dönüştürülmüş, 2001 yılından itibaren ise yılda iki kez yayınlanmaya başlamıştır. Türk Coğrafya Kurumu günün koşullarına uyum ve erişilebilirliği arttırma adına Türk Coğrafya Dergisi'nin 2009 yılından itibaren elektronik dergi olarak da yayınlanmasına da karar vermiştir.

Dergi yayın dönemleri Haziran ve Aralıktır.

Türk Coğrafya Dergisi'ne Fiziki Coğrafya (Jeomorfoloji, Klimatoloji, Biyocoğrafya, Toprak, Vejetasyon, Afetler vb), Beşeri Coğrafya (Nüfus, Ekonomi, Turizm, Tarım, Hayvancılık, Madenler, Arazi Kullanımı vb.), Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama ile ilgili teorik ve uygulamalı konuları içeren makaleler kabul edilmektedir.  

DUYURULAR

Yazar ve Hakemlerin Dikkatine

1- TÜBİTAK ULAKBİM tarafından alınan karara bağlı olarak makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer verilmesi tavsiye edilmektedir. ORCID, Open Researcher and Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. Dergimizin TR Dizinde yer almasından dolayı mevcutta halen işlem gören makale yazarlarının ve dergimize makale gönderecek yazarların http://orcid.org  adresinden ücretsiz bireysel ORCID alıp ID numarasını makale ile birlikte göndermesi gerekmektedir.

2- Yazar ve hakemlerimiz DergiPark'taki kişisel sayfalarını güncellemeli ve sık kullandıkları e-mail adreslerini yazmalıdır.

3- Yazar ve hakemlerimizle yapılan yazışmalarda sistem üzerinden gönderilen mailler bazen Spam'a düşmektedir. Yazar ve hakemlerin Spam klasörlerini kontrol etmeleri ve editor@tcd.org.tr üzerinden gelen maillerin spama düşmemesi için gerekli ayarları yapmaları gerekmektedir.

Önemle Duyurulur.

Editör

Türk Coğrafya Dergisi

ISSN 1302-5856 | e-ISSN 1308-9773 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1943 | Yayıncı Türk Coğrafya Kurumu |
Kapak Resmi

136.570

249.971

Türk Coğrafya Dergisi 1943 yılında Türk Coğrafyacıların bilimsel çalışmalarını uluslararası bilim dünyasına duyurmak üzere çıkarılmaya başlanmıştır. 1974 yılında basılan 26. sayısına kadar bazen sürekli, bazen aralıklarla yayın hayatına devam eden dergimizi, bu tarihten sonra 18 yıl süre ile yayınlamak mümkün olmamıştır.

1992 yılında 27. sayısı ile tekrar yayın hayatına dönen Türk Coğrafya Dergisi, 1999 yılından itibaren hakemli dergiye dönüştürülmüş, 2001 yılından itibaren ise yılda iki kez yayınlanmaya başlamıştır. Türk Coğrafya Kurumu günün koşullarına uyum ve erişilebilirliği arttırma adına Türk Coğrafya Dergisi'nin 2009 yılından itibaren elektronik dergi olarak da yayınlanmasına da karar vermiştir.

Dergi yayın dönemleri Haziran ve Aralıktır.

Türk Coğrafya Dergisi'ne Fiziki Coğrafya (Jeomorfoloji, Klimatoloji, Biyocoğrafya, Toprak, Vejetasyon, Afetler vb), Beşeri Coğrafya (Nüfus, Ekonomi, Turizm, Tarım, Hayvancılık, Madenler, Arazi Kullanımı vb.), Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama ile ilgili teorik ve uygulamalı konuları içeren makaleler kabul edilmektedir.  

DUYURULAR

Yazar ve Hakemlerin Dikkatine

1- TÜBİTAK ULAKBİM tarafından alınan karara bağlı olarak makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer verilmesi tavsiye edilmektedir. ORCID, Open Researcher and Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. Dergimizin TR Dizinde yer almasından dolayı mevcutta halen işlem gören makale yazarlarının ve dergimize makale gönderecek yazarların http://orcid.org  adresinden ücretsiz bireysel ORCID alıp ID numarasını makale ile birlikte göndermesi gerekmektedir.

2- Yazar ve hakemlerimiz DergiPark'taki kişisel sayfalarını güncellemeli ve sık kullandıkları e-mail adreslerini yazmalıdır.

3- Yazar ve hakemlerimizle yapılan yazışmalarda sistem üzerinden gönderilen mailler bazen Spam'a düşmektedir. Yazar ve hakemlerin Spam klasörlerini kontrol etmeleri ve editor@tcd.org.tr üzerinden gelen maillerin spama düşmemesi için gerekli ayarları yapmaları gerekmektedir.

Önemle Duyurulur.

Editör

Sayı 70 - Haz 2018
 1. Editörden
  Sayfalar 1 - 6
  Hasan Özdemir
 2. Boğatepe Köyü’nde Gravyer peyniri üretimi ve sürdürülebilir gelişme bakımından önemi (Kars/Türkiye)
  Sayfalar 7 - 18
  Kenan Arınç
 3. Fosil ve güncel polen analizleri ışığında Mucur Obruk Gölü çevresinin paleovejetasyon değişimleri
  Sayfalar 19 - 28
  Çetin Şenkul, Mustafa Doğan
 4. Saray ilçesinde (Tekirdağ) toprak erozyonunun RUSLE yöntemiyle değerlendirilmesi
  Sayfalar 29 - 36
  Musa Uludağ, Murat Fıçıcı
 5. Ardahan’da iklim parametrelerindeki değişimin zamansal analizi
  Sayfalar 37 - 43
  Muhammed Zeynel Öztürk, Hediye Kılıç
 6. Peyzaj karakter değerlendirmesine halkın katılımı: Karasu Nehri (Erzincan) yakın çevresi örneği
  Sayfalar 45 - 56
  Emel Baylan
 7. Yukarı Kızılırmak Havzası’nda ırmak sularının tarımda sulama amaçlı kullanım özelliklerinin belirlenmesi üzerine bir araştırma
  Sayfalar 57 - 70
  Hakan Koç, Derya Doğru, Emre Han
 8. Pamukova’nın tarımsal sorunları ve çözüm önerileri: Üretimde uzmanlaşma
  Sayfalar 71 - 80
  Fatih Arıcı
 9. Havalimanlarında kalkış öncesi, acil durumlarda, yardım alınabilecek en uygun lokasyonun Weber problemine uyarlanarak belirlenmesi
  Sayfalar 81 - 85
  Emre Demir
 10. “Buralarda yabancı yok”: Hemşehri derneklerinin kentlileşme üzerine etkisi, Ankara'daki Oflular örneği
  Sayfalar 87 - 98
  Muhammet Öksüz
 11. Narlıca Vadisi’nde Geç Kuvaterner Buzullaşma İzleri, Kavuşşahap Dağları
  Sayfalar 99 - 108
  Serdar Yeşilyurt, Uğur Doğan, Naki Akçar
 12. Isparta Ovasında (GB-Türkiye) sulama suyu kalitesinin istatistik ve Coğrafi Bilgi Sistemleri kullanılarak değerlendirilmesi
  Sayfalar 109 - 122
  Selma Demer, Kerem Hepdeniz
 13. Marmara Denizi havzasının hidroklimatolojik dinamiklerinin belirlenmesi
  Sayfalar 123 - 131
  Abdullah Akbaş, Hasan Özdemir
 14. Heyelan tetikleyici faktörlerine bağlı mekânsal hassasiyet değerlendirmesi
  Sayfalar 133 - 142
  Mehmet Emin Cihangir, Tolga Görüm, Hakan Ahmet Nefeslioğlu
 15. 18. yüzyılda bir Osmanlı coğrafyacısı: Bartınlı İbrahim Hamdi Efendi (1680-1762?) ve Atlası (1749-1750)
  Sayfalar 143 - 149
  Vedat Çalışkan