Türk Coğrafya Dergisi
Kapak Resmi
ISSN 1302-5856 | e-ISSN 1308-9773 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1943 | Yayıncı Türk Coğrafya Kurumu |

Türk Coğrafya Dergisi 1943 yılında Türk Coğrafyacıların bilimsel çalışmalarını uluslararası bilim dünyasına duyurmak üzere çıkarılmaya başlanmıştır. 1974 yılında basılan 26. sayısına kadar bazen sürekli, bazen aralıklarla yayın hayatına devam eden dergimizi, bu tarihten sonra 18 yıl süre ile yayınlamak mümkün olmamıştır.

1992 yılında 27. sayısı ile tekrar yayın hayatına dönen Türk Coğrafya Dergisi, 1999 yılından itibaren hakemli dergiye dönüştürülmüş, 2001 yılından itibaren ise yılda iki kez yayınlanmaya başlamıştır. Türk Coğrafya Kurumu günün koşullarına uyum ve erişilebilirliği arttırma adına Türk Coğrafya Dergisi'nin 2009 yılından itibaren elektronik dergi olarak da yayınlanmasına da karar vermiştir.

Dergi yayın dönemleri Haziran ve Aralıktır.

Türk Coğrafya Dergisi'ne Fiziki Coğrafya (Jeomorfoloji, Klimatoloji, Biyocoğrafya, Toprak, Vejetasyon, Afetler vb), Beşeri Coğrafya (Nüfus, Ekonomi, Turizm, Tarım, Hayvancılık, Madenler, Arazi Kullanımı vb.), Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama ile ilgili teorik ve uygulamalı konuları içeren makaleler kabul edilmektedir.  

DUYURULAR

Yazar ve Hakemlerin Dikkatine

1- TÜBİTAK ULAKBİM tarafından alınan karara bağlı olarak makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer verilmesi tavsiye edilmektedir. ORCID, Open Researcher and Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. Dergimizin TR Dizinde yer almasından dolayı mevcutta halen işlem gören makale yazarlarının ve dergimize makale gönderecek yazarların http://orcid.org  adresinden ücretsiz bireysel ORCID alıp ID numarasını makale ile birlikte göndermesi gerekmektedir.

2- Yazar ve hakemlerimiz DergiPark'taki kişisel sayfalarını güncellemeli ve sık kullandıkları e-mail adreslerini yazmalıdır.

3- Yazar ve hakemlerimizle yapılan yazışmalarda sistem üzerinden gönderilen mailler bazen Spam'a düşmektedir. Yazar ve hakemlerin Spam klasörlerini kontrol etmeleri ve editor@tcd.org.tr üzerinden gelen maillerin spama düşmemesi için gerekli ayarları yapmaları gerekmektedir.

Önemle Duyurulur.

Editör

Türk Coğrafya Dergisi

ISSN 1302-5856 | e-ISSN 1308-9773 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1943 | Yayıncı Türk Coğrafya Kurumu |
Kapak Resmi

116.317

196.192

Türk Coğrafya Dergisi 1943 yılında Türk Coğrafyacıların bilimsel çalışmalarını uluslararası bilim dünyasına duyurmak üzere çıkarılmaya başlanmıştır. 1974 yılında basılan 26. sayısına kadar bazen sürekli, bazen aralıklarla yayın hayatına devam eden dergimizi, bu tarihten sonra 18 yıl süre ile yayınlamak mümkün olmamıştır.

1992 yılında 27. sayısı ile tekrar yayın hayatına dönen Türk Coğrafya Dergisi, 1999 yılından itibaren hakemli dergiye dönüştürülmüş, 2001 yılından itibaren ise yılda iki kez yayınlanmaya başlamıştır. Türk Coğrafya Kurumu günün koşullarına uyum ve erişilebilirliği arttırma adına Türk Coğrafya Dergisi'nin 2009 yılından itibaren elektronik dergi olarak da yayınlanmasına da karar vermiştir.

Dergi yayın dönemleri Haziran ve Aralıktır.

Türk Coğrafya Dergisi'ne Fiziki Coğrafya (Jeomorfoloji, Klimatoloji, Biyocoğrafya, Toprak, Vejetasyon, Afetler vb), Beşeri Coğrafya (Nüfus, Ekonomi, Turizm, Tarım, Hayvancılık, Madenler, Arazi Kullanımı vb.), Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama ile ilgili teorik ve uygulamalı konuları içeren makaleler kabul edilmektedir.  

DUYURULAR

Yazar ve Hakemlerin Dikkatine

1- TÜBİTAK ULAKBİM tarafından alınan karara bağlı olarak makale yazarlarının uluslararası geçerliliği de bulunan "ORCID" bilgisine makalelerde yer verilmesi tavsiye edilmektedir. ORCID, Open Researcher and Contributor ID'nin kısaltmasıdır.  ORCID, Uluslararası Standart Ad Tanımlayıcı (ISNI) olarak da bilinen ISO Standardı (ISO 27729) ile uyumlu 16 haneli bir numaralı bir URI'dir. Dergimizin TR Dizinde yer almasından dolayı mevcutta halen işlem gören makale yazarlarının ve dergimize makale gönderecek yazarların http://orcid.org  adresinden ücretsiz bireysel ORCID alıp ID numarasını makale ile birlikte göndermesi gerekmektedir.

2- Yazar ve hakemlerimiz DergiPark'taki kişisel sayfalarını güncellemeli ve sık kullandıkları e-mail adreslerini yazmalıdır.

3- Yazar ve hakemlerimizle yapılan yazışmalarda sistem üzerinden gönderilen mailler bazen Spam'a düşmektedir. Yazar ve hakemlerin Spam klasörlerini kontrol etmeleri ve editor@tcd.org.tr üzerinden gelen maillerin spama düşmemesi için gerekli ayarları yapmaları gerekmektedir.

Önemle Duyurulur.

Editör

Sayı 69 - Ara 2017
 1. Editörden
  Sayfalar 1 - 5
  Hasan Özdemir
 2. Darülfünun’dan Üniversite’ye geçişte Edebiyat Fakültesi’nin ilk personel dosyasına sahip öğretim üyesi: Ord. Prof. Dr. İbrahim Hakkı Akyol
  Sayfalar 1 - 18
  Betül Batır
 3. İnovasyon coğrafyasında üniversitelerin rolünü analiz etmeye dönük bir yöntem önerisi
  Sayfalar 19 - 25
  İrfan Kaygalak
 4. Akdağ Kütlesi’nde (Batı Toroslar) Pleistosen buzullaşmalarının jeomorfolojik özellikleri ve optik uyarmalı lüminesans (OSL) ile yaşlandırılması
  Sayfalar 27 - 37
  Cihan Bayrakdar, Nafiye Güneç Kıyak, Hüseyin Turoğlu, Tuğba Öztürk, Timur Canel
 5. HadGEM2-ES/RegCM4.3.4 küresel/bölgesel model verilerine göre Kaz Dağı ve yakın çevresinin yağışlarında olası değişiklikler (2000-2099)
  Sayfalar 39 - 46
  Berna Hepbilgin, Telat Koç
 6. Türkiye’de ekstrem sıcaklık indislerinin eğilimlerinde şehirleşmenin etkisi
  Sayfalar 47 - 57
  Dilek Aykır
 7. Erzincan’da mevsimlik gezici tarım işçiliği ve yaşanan sorunlara yönelik coğrafi bir inceleme
  Sayfalar 59 - 68
  Fatih Orhan
 8. Antropojenik Jeomorfoloji: Konusu, kökeni ve amacı
  Sayfalar 69 - 79
  T.Ahmet ERTEK
 9. Türkiye'de göç etkinliği, nüfus devinimi ve nüfus değişimi (2014-2015)
  Sayfalar 81 - 88
  Salih Birinci
 10. Gebze Organize Sanayi Bölgesi’nin mekânsal etkileri
  Sayfalar 89 - 100
  Müjde Dumansızoğlu, Mehmet Fatih Döker
 11. Kızıldağ’da (Sivas) buzullaşma izleri
  Sayfalar 101 - 107
  Zeynel Çılğın, Cihan Bayrakdar
 12. Türkiye endemik bitkilerinin coğrafi dağılışı
  Sayfalar 109 - 120
  Çetin Şenkul, Seda Kaya
 13. Büyük Okyanus’tan Atlas Okyanusu’na beş ülke otuz gün Güney Amerika
  Sayfalar 121 - 125
  Fügen Dede, Mesut Süzer, İhsan Bulut
 14. Türk Coğrafya Kurumu Faaliyetleri (2017)
  Sayfalar 127 - 134
  T. Ahmet Ertek