Kabul Edilmiş Makaleler

  • Türkiye Turizminin Küresel Pazardaki Yeri: Mevcut Durum, Sorunlar ve Gelecek
    Ayşe Okuyucu, Mehmet Somuncu 3 Tem 2018
  • TÜRKİYE’DE HAVALİMANLARININ KURULUŞ YERLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
    Nazan Özür 9 Tem 2018
  • KIRSAL KALKINMAYI DESTEKLEMEYE YÖNELİK YAPILAN MAKİNE-EKİPMAN VE SULAMA DESTEKLERİNİN İLÇELERE GÖRE MEKÂNSAL DAĞILIŞI VE BELİRLEYİCİNİN ANALİZİ
    Öznur Akgiş, Erdal Karakaş 4 Eyl 2018