Kabul Edilmiş Makaleler

  • Antep Savunması’nın Gaziantep İli Yerleşme Adları Üzerindeki Etkisi ve Bu Etkinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Mekânsal Analizi
    Erol UZUN, Pınar DOĞAN UZUN 25 Oca 2019
  • GEYİK DAĞI ÜZERİNDEKİ DOLİN VE UVALALARIN MORFOTEKTONİK ÖNEMİ
    Mesut Şimşek, Muhammed Zeynel Öztürk, Hüseyin Turoğlu 22 Şub 2019
  • KALKINMA COĞRAFYASININ KISA TARİHİ
    öznur akgiş, erdal karakaş 15 Mar 2019