Kabul Edilmiş Makaleler

  • Türkiye Turizminin Küresel Pazardaki Yeri: Mevcut Durum, Sorunlar ve Gelecek
    Ayşe Okuyucu, Mehmet Somuncu 3 Tem 2018
  • TÜRKİYE’DE HAVALİMANLARININ KURULUŞ YERLERİNİN SÜRDÜRÜLEBİLİR ARAZİ KULLANIMI BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ
    Nazan Özür 9 Tem 2018