Yıl 2018, Cilt , Sayı 70, Sayfalar 29 - 36 2018-06-15

Saray ilçesinde (Tekirdağ) toprak erozyonunun RUSLE yöntemiyle değerlendirilmesi
Assessment of soil erosion in Saray District (Tekirdağ) using by RUSLE method

Musa Uludağ [1] , Murat Fıçıcı [2]

176 304

Saray, Türkiye’ nin kuzeybatısında bulunan Marmara Bölgesi’nin Ergene Bölümü ile Yıldız Dağları Bölümü’nde kalmaktadır. Saray, Tekirdağ ilinin Karadeniz’e kıyısı olan tek ilçesidir. Bu çalışmanın amacı, Saray ilçesi dâhilinde erozyonun güncel durumunun RUSLE yöntemiyle belirlenmesidir. Bu amaca ulaşabilmek için çalışmada; 1/25.000 ölçekli topografya haritaları, 1/100.000 ölçekli jeoloji ve büyük toprak grupları haritaları, Earth Explorer 31.10.2016 ETM 7+ uydu görüntüleri, MGM Saray, Kapaklı, Çerkezköy ve Kıyıköy’e ait aylık ortalama yağış verilerinden faydalanılmıştır. Veriler, ArcGIS yazılımı kullanılarak bir araya getirilerek sayısallaştırılmıştır. Böylece çalışma sahasına ait eğim, yükselti, yağış/toprak/arazi örtüsü faktörü haritaları üretilmiştir. Erozyona etki eden bu parametreler yine ArcGIS – ArcMap yazılımı kullanılarak, ağırlıklı çakıştırma yöntemi ile analiz edilmiştir. Çakıştırma analizi ile sahanın erozyon risk sınıflarını gösterir harita üretilmiştir. Elde edilen haritaların öznitelik tabloları kullanılarak erozyon risk sınıflarının dağılımlarını gösterir veriler hazırlanmıştır. Sonuçta Saray ilçesinde, yıllık 5 ton ve daha az olan erozyon alanları 70 659 ha ile ilçe sınırlarının %91.54’üne karşılık geldiği belirlenmiştir. 5 tondan daha fazla erozyona maruz kalan alanlar toplamı ise 6 530 hektardır. Bunun toplam arazi içerisindeki payı ise % 8.46’dır. Bu verilere dayanarak inceleme sahasındaki erozyonun çok etkili olmadığı söylenebilir. Ancak ilçenin ekonomisi çoğunlukla tarıma dayalıdır. Bu yüzden yoğun tarım yapılan alanlardaki toprak kaybının önemli rekolte düşüşlerine veya fazla gübre kullanımına neden olduğu dikkate alınmalıdır. 

Saray district is located between Yıldız Mountains and Ergene District in Marmara Region (NW Turkey). Saray is unique district in the province of Tekirdağ on the Black Sea Coast. The aim of this study is to determine the actual erosion in Saray district using by RUSLE method. In this study, The topographical map with a scale of 1/25 000, geological maps with a scale of 1/100 000 and the maps of bigger soil groups, Earth Explorer 31.10.2016 ETM 7+ satellite pictures and the monthly average precipitation data released by MGM for the towns of Saray, Kapaklı, Çerkezköy and Kıyıköy are used to determine the existing possible erosional situation in the town of Saray in the province of Tekirdağ. The data collected was digitized using ArcGIS and the maps of factors belonging to the slope, the altitude, the rainfall; the soil and the land cover were drawn from these digitized data. The map showing the erosion risk classes was also prepared using map overlay technique in the environment of ArcGIS by taking into account the parameters affecting the erosion. The data showing the distribution of the erosion risk classes were produced by using the feature tables from the obtained maps. As a result, in the Saray district, erosion areas of 5 tones or less per year correspond to 91.54% of the district boundaries with 70 659 ha. The total of areas exposed to more erosion than 5 is 6 530 hectares. The erosion in the study area can be thought to be ineffective. However, the economy of the district is mostly based on agriculture. Therefore, it should be taken into consideration that the loss of soil in intensive cultivation areas leads to significant drop in yield or to excessive fertilizer usage.

  • Kaynakça Altınbaş Ü.,Çengel M.,Uysal H.,Okur B., Okur N., Kurucu Y., Delibacak S. (2008). Toprak Bilimi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 557. Biricik A. S. (1985). Sarayköy Civarında Erozyon ve Önlemleri (Konya), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Dergisi 1: 173- 180. BROWN, L.,R., WOLF, C., E. (2009). Worldwatch Enstitüsü Raporu 60, TEMA Yayın No:5. Cürebal İ., Ekinci D. (2006) Kızılkeçili Deresi Havzasında CBS Tabanlı RUSLE (3D) Yöntemiyle Erozyon Analizi, Türk Coğrafya Dergisi 47: 115-130. Doğan O., Güçer C. (1976) Su Erozyonunun Nedenleri, Oluşumu ve Üniversal Denklem ile Toprak Kayıplarının Saptanması, Merkez TOPRAKSU Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Yayınları, Genel Yayın No: 41, Teknik Yayın No: 224. Ekinci D. (2007). Estimating of Soil Erosion in Lake Durusu Basin Using Revised USLE 3D with GIS, Çantay Press. Tağıl Ş. (2007). Tuzla Çayı Havzasında (Biga Yarımadası) CBS Tabanlı RUSLE Modeli Kullanarak Arazi Degredasyonu Risk Değerlendirmesi, Ekoloji 17: 11-20.
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Yayımlanma Tarihi Haziran
Dergi Bölümü Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Musa Uludağ (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Yazar: Murat Fıçıcı
Kurum: BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { tcd356669, journal = {Türk Coğrafya Dergisi}, issn = {1302-5856}, eissn = {1308-9773}, address = {Türk Coğrafya Kurumu}, year = {2018}, volume = {}, pages = {29 - 36}, doi = {10.17211/tcd.356669}, title = {Saray ilçesinde (Tekirdağ) toprak erozyonunun RUSLE yöntemiyle değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Uludağ, Musa and Fıçıcı, Murat} }
APA Uludağ, M , Fıçıcı, M . (2018). Saray ilçesinde (Tekirdağ) toprak erozyonunun RUSLE yöntemiyle değerlendirilmesi. Türk Coğrafya Dergisi, (70), 29-36. DOI: 10.17211/tcd.356669
MLA Uludağ, M , Fıçıcı, M . "Saray ilçesinde (Tekirdağ) toprak erozyonunun RUSLE yöntemiyle değerlendirilmesi". Türk Coğrafya Dergisi (2018): 29-36 <http://dergipark.gov.tr/tcd/issue/36324/356669>
Chicago Uludağ, M , Fıçıcı, M . "Saray ilçesinde (Tekirdağ) toprak erozyonunun RUSLE yöntemiyle değerlendirilmesi". Türk Coğrafya Dergisi (2018): 29-36
RIS TY - JOUR T1 - Saray ilçesinde (Tekirdağ) toprak erozyonunun RUSLE yöntemiyle değerlendirilmesi AU - Musa Uludağ , Murat Fıçıcı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.17211/tcd.356669 DO - 10.17211/tcd.356669 T2 - Türk Coğrafya Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 29 EP - 36 VL - IS - 70 SN - 1302-5856-1308-9773 M3 - doi: 10.17211/tcd.356669 UR - http://dx.doi.org/10.17211/tcd.356669 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Türk Coğrafya Dergisi Saray ilçesinde (Tekirdağ) toprak erozyonunun RUSLE yöntemiyle değerlendirilmesi %A Musa Uludağ , Murat Fıçıcı %T Saray ilçesinde (Tekirdağ) toprak erozyonunun RUSLE yöntemiyle değerlendirilmesi %D 2018 %J Türk Coğrafya Dergisi %P 1302-5856-1308-9773 %V %N 70 %R doi: 10.17211/tcd.356669 %U 10.17211/tcd.356669
ISNAD Uludağ, Musa , Fıçıcı, Murat . "Saray ilçesinde (Tekirdağ) toprak erozyonunun RUSLE yöntemiyle değerlendirilmesi". Türk Coğrafya Dergisi / 70 (Haziran 2018): 29-36. http://dx.doi.org/10.17211/tcd.356669