Hakemlik Süreci

Türk Coğrafya Dergisi'nde yayınlanması teklif edilen makaleler makale konusu ve içeriğine bağlı olarak 3 hakeme gönderilir. Hakemler kendilerine gönderilen makaleyi değerlendirip değerlendirmeyeceğine 7 gün içerisinde karar verir. Eğer 7 gün içerisinde hakem cevap vermezse üzerinden hakemlik talebi kaldırılır ve başka hakeme yönlendirilir.

Hakemler değerlendirmeyi kabul ettiklerini beyan ettiklerinden sonra maksimum 4 hafta içerisinde değerlendirmelerini sisteme yüklerler. Hakemler tarafından makale yayınlanması için kabul edildi ise Dergi yayın kurulumuzun onayıyla en kısa sürede makale online olarak yayınlanır. Eğer düzeltme verildi ise düzeltmeye bağlı olarak (az veya çok) 15 gün veya 30 günlük yazarlara düzeltme süresi verilir. Yazarların düzeltmeleri sisteme yüklemesinden sonra tekrardan hakemlere 15 günlük bir değerlendirme süresince makalenin son değerlendirilmesi için gönderilir. Hakemlerden gelecek değerlendirmeye göre yayın kurulunun kararıyla makale yayınlanır veya reddedilir.