Amaç ve Kapsam

  • Türk Coğrafya Dergisi açık erişimli, hakemli, yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan ve 1943 yılından günümüze yayın hayatını sürdüren bilimsel bir dergidir. 
  • Türk Coğrafya Dergisi, Türkiye ve Dünya'da yapılan Fiziki ve Beşeri coğrafya araştırmaları, Coğrafi Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama ile ilgili teorik ve uygulamalı konularının yayınlandığı bilimsel bir dergidir. Ayrıca Türk Coğrafya Dergisi’ne kapsamlı konu incelemeleri de (comprehensive review) kabul edilmektedir.

  • Derginin ana motivasyonu fiziki ve beşeri çevre ve bunların etkileşimlerindeki sistematiğin anlaşılması ve buna bağlı bilimsel çözümler üreten bir platformu oluşturmaktır. Bu kapsamda incelemeler yapan her türlü özgün makaleye dergimiz açıktır.