Editör Kurulu

Prof. Dr. Ersoy CİVELEK                                   Editör

Prof. Dr. Saliha ŞENEL                                     Acil Bölüm Editörü

Prof. Dr. Nuray ÖKSÜZ KAMBUR                     Ergen Sağlığı (Adolesan Bölüm Editörü)

Prof. Dr. Can Naci KOCABAŞ                           Alerji Bölüm Editörü

Prof. Dr. Emrah ŞENEL                                     Cerrahi Bölüm Editörü

Prof. Dr. Özden Şükran ÜNERİ                         Ergen ve Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Bölüm Editörü

Prof. Dr. Mehmet KESKİN                                 Endokrinoloji Bölüm Editörü

Prof. Dr. Hasan TEZER                                     Enfeksiyon Hastalıkları Bölüm Editörü

Doç. Dr. Sinan SARI                                          Gastroenteroloji Bölüm Editörü

Yrd. Doç. Dr. E. Bahar BİNGÖLLER PEKCİCİ  Gelişimsel Pediatri Bölüm Editörü

Doç. Dr. H. İbrahim YAKUT                               Genel Pediatri Bölüm Editörü

Doç. Dr. Güzin CİNEL                                        Göğüs Hastalıkları Bölüm Editörü

Prof. Dr. N.Yaşar ÖZBEK                                   Hematoloji Bölüm Editörü

Prof. Dr. Ayşe METİN                                         İmmünoloji Bölüm Editörü

Prof. Dr. İ.İlker ÇETİN                                        Kardiyoloji Bölüm Editörü

Doç. Dr. İlyas OKUR                                          Metabolizma Bölüm Editörü

Prof. Dr. Umut Selda BAYRAKÇI                       Nefroloji Bölüm Editörü

Doç. Dr. serap TEBER                                       Nöroloji Bölüm Editörü

Doç. Dr. Suna EMİR                                          Onkoloji Bölüm Editörü   

Prof. Dr. Banu ÇELİKEL ACAR                         Romatoloji Bölüm Editörü

Doç. Dr. Bahar ÇUHACI ÇAKIR                        Sosyal Pediatri Editörü

Prof. Dr. H. Tuğrul TİRYAKİ                              Çocuk Üroloji Bölüm Editörü

Doç. Dr. sevim ÜNAL                                        Yenidoğan Bölüm Editörü

Prof. Dr. Benan BAYRAKÇI                               Yoğun Bakım Bölüm Editörü

Dr. Ersoy CİVELEK

Turkey
ersoycivelek@gmail.com
Konular: Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları,Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları

Emel KAYMAZ

Turkey
tchdergisi@gmail.com
Konular: Çocuk Göğüs Hastalıkları,Çocuk Genetik Hastalıkları
Kurum: ANKARA ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI HEMATOLOJİ ONKOLOJİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ