Türk Doğa ve Fen Dergisi

e-ISSN 2149-6366 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2012 | Yayıncı Bingöl Üniversitesi |
Kapak Resmi

2.796

4.262
Cilt: 6 No: 2 Son Sayı
Cilt 6 - Sayı 2 - Ara 2017
 1. Toz metalurjisi metoduyla üretilen Cr-C takviyeli Cu matrisli kompozitlerin mikroyapı ve mekanik özellikleri
  Sayfalar 1 - 6
  Özgür ÖZGÜN, Ali ERÇETİN
 2. Elektrokimyasal yöntemle Visinal trans-1,2-Dibromür bileşiklerinden Alken sentezi
  Sayfalar 7 - 10
  Latif KELEBEKLİ, Yunus KARA
 3. Lactobacillus reuteri’den elde edilen KZYA’nin insan kolon kanser hücrelerinde (HT-29) apoptotik etkileri
  Sayfalar 11 - 19
  Ekrem Darendelioglu, Mehmet ÇİFTCİ, Gıyasettin BAYDAS
 4. Toryum ve uranyumun nötron yakalama ve eksitasyon fonksiyonlarının hesaplanması ve deneysel veriler ile kıyası
  Sayfalar 20 - 25
  İskender DEMİRKOL
 5. Na2O, silika modülü, su/bağlayıcı oranı ve yaşlanmanın cüruf tabanlı geopolimerlerin basınç mukavemetinde olan etkileri
  Sayfalar 26 - 31
  Mehrzad Mohabbi Yadollahi, Sadık VAROLGÜNEŞ, Fethi İŞSEVER
 6. Iğdır’da üretilen sütlerin bazı kimyasal özellikleri ve aflatoksin M1 miktarının belirlenmesi
  Sayfalar 32 - 39
  Bayram YURT, Burak ULUÇAY
 7. Nesne tespit ve takip metotları: Kapsamlı bir derleme
  Sayfalar 40 - 49
  Kazım HANBAY, Hüseyin ÜZEN
 8. Bazı ağır metallerin (Cu ve Zn) tarla şartlarında ekmeklik buğday verimine ve toksikliğine etkilerinin belirlenmesi
  Sayfalar 50 - 56
  İlknur YURDAKUL, Kadriye Kalınbacak, Dilek TERZİ, Remzi Murat PEKER
 9. Kerevit (Astacus leptodactylus Esch. 1823) filetolarındaki vitamin E, C ve lipid peroksidasyon seviyesi üzerine farklı muhafaza sıcaklığı ve sürelerinin etkisi
  Sayfalar 57 - 61
  Özden BARIM-ÖZ, Sibel KÖPRÜCÜ, Hülya ŞAHİN
 10. Sıvı fazda Timin molekülünün yapısının belirlenmesi ve radikallerinin ESR parametrelerinin yoğunluk fonksiyonel teorisi ile hesaplanması
  Sayfalar 62 - 67
  Levent ATEŞ, Ayhan ÖZMEN, Ömer DERELİ
 11. 2015 yılında Mersin bölgesinden elde edilen zeytinyağlarında yağ asidi profilinin tespit edilmesi
  Sayfalar 68 - 71
  Aydın Şükrü BENGÜ, Aykut ÇAĞRITEKİN, Derya ÖZDEMİR, İsa ÇİÇEK
 12. Bazı makarnalık buğday genotiplerinde fizyolojik ve morfolojik parametrelerin sıcaklık stresi ile ilişkisi
  Sayfalar 72 - 78
  Sertaç TEKDAL, Mehmet YILDIRIM
 13. Bazı patates (Solanum Tuberosum L.) çeşitlerinin verim ve verime etkili parametrelerin belirlenmesi üzerine bir araştırma
  Sayfalar 79 - 82
  Erkan BOYDAK, Büşra KAYANTAŞ
 14. Konvansiyonel ve otomatik meteoroloji istasyon verilerinden hesaplanan referans evapotranspirasyon değerlerinin kıyaslanması
  Sayfalar 83 - 87
  Sebahattin KAYA
 15. Elazığ İli merkeze bağlı Hal Köyü merasında yer alan korunan ve otlatılan alanların verim, otlatma kapasitesi ve mera kalite derecesi açısından değerlendirilmesi
  Sayfalar 88 - 93
  Halil KARAN, Mehmet BAŞBAĞ
 16. Balık geçitleri ve hidroelektrik santrallerinin balık göçlerine etkisi
  Sayfalar 94 - 99
  Ramazan BOZKURT, Aslan Yusuf YÜKSEL
 17. Peynirde Staphylococcus aureus varlığının incelenmesi üzerine bir derleme
  Sayfalar 100 - 105
  Alper BARAN, Ahmet ERDOĞAN, Tamer TURGUT, Mehmet ADIGÜZEL