1. Dergide Türk Dünyası kültürü/kültürleri tarihten, dilden, coğrafyadan, sosyal yapılardan, siyasetten vs. bağımsız bir şekilde ele alınmamaktadır. Bu nedenle, dergide dil, tarih, kültür, folklor, sosyoloji, antropoloji, etnografyanın yanı sıra, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler gibi alanlarda da yazılar yayınlanabilmektedir. Dergide Türk Dünyası genelinde izlenen kültür ve eğitim politikaları da ele alınmakta, bu bağlamda geleceğe yönelik bilimsel öneriler ortaya konulmaktadır.

Cilt: 2 Sayı: 5 Son Sayı
Cilt 2 - Sayı 5 - Nis 2016
  • Editörden
    Sayfalar 0 - 0 5. sayı (Tüm Sayı) 5. Sayı