Kabul Edilmiş Makaleler

 • Romantik İlişkilerde Umut: Bağlanma Stilleri ve Olumlu-Olumsuz Duygu
  Elvan Yıldız Akyol, Şerife Işık 28 Haz 2018
 • Kendini Toparlama Gücü Gelişim Süreci: Ebeveynleri Boşanmış Ergenler Üzerinde Nitel Bir Araştırma
  Nazife Üzbe Atalay, Tuğba Kurt Ulucan 28 Haz 2018
 • Bilim Merkezlerini Ziyaret Eden 6. Sınıf Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi
  Deniz Görgülü, Şefika Şule Erçetin 1 Ağu 2018
 • Sınıf İçi Soru Sorma Teknikleri Ölçeği’nin (SİSSTÖ) Geliştirilmesi
  Sevil Büyükalan Filiz, Süleyman Çelik, Çetin Toraman 26 Eyl 2018
 • Üstün Yetenekli Öğrencilerin Öğretmenlerinin Yaratıcılığı Destekleme Düzeylerinin Belirlenmesi
  Nisa Gökden Kaya 22 Eki 2018
 • Yükseköğretimde Öğrencilerin Akademik, Sosyal ve Kültürel Faaliyetlere Etkin Katılımı.
  Elif İlhan, Şefika Sümeyye Çam, Zekeriya Çam 19 Kas 2018
 • Ergenlerde Sosyal Görünüş Kaygısı, Mükemmeliyetçilik ve Benlik Saygısı İlişkisinin İncelenmesi
  Esma Çelik, Halime Şenay Güzel 29 Kas 2018
 • Öğretmenlerin Vatandaşlık Eğitimi ve Vatandaşlık Eğitimi Sürecine Yönelik Görüşleri
  İbrahim Bıçak, Figen Ereş 3 Ara 2018