Kabul Edilmiş Makaleler

  • Akademisyenlerin Tükenmişlik ve Öz Yeterlik Düzeyleri
    Dilek Başerer, Zeynep Başerer 17 Oca 2019
  • Ortaöğretim Öğrencilerinde Kariyer Karar Verme Güçlüklerinin Yordayıcısı Olarak Kariyer Kararı Yetkinlik Beklentisi ve Kariyer Seçiminde Aile Etkisi
    Asiye Dursun, Ahmet Kara 15 Mar 2019