Kabul Edilmiş Makaleler

 • Facebook Yoğunluğu Ölçeği’nin (FYÖ) Türkçe’ye Uyarlanması: Faktör Yapısı ve Güvenirliğinin İncelenmesi
  Kemal ÖZTEMEL, Zeliha Traş 13 Haz 2017
 • Hemşirelik Öğrencilerinin İnternet Öz-Yeterlikleri İle Çevrimiçi Bilgi Arama Stratejileri İlişkisi
  Emine Şenyuva 14 Ara 2017
 • Evli Bireylerin İlişki Bağlanımları: Yatırım Modeli Temelli Nitel Bir Çalışma
  Sare Terzi, Şerife Işık 14 Ara 2017
 • Eğitimde Pozitif Psikolojiyi Anlamak
  Abdi Güngör 14 Ara 2017
 • Meslek Lisesi Öğretmenlerinin Meslek Alanları Açısından Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine Dair Görüşleri
  sevil filiz, Kübra güzelyurt 14 Ara 2017
 • Siber Zorbalık ile Problemli İnternet Kullanımı ve Riskli İnternet Davranışı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Halime Ünver, Zihni Koç 14 Ara 2017
 • Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutumları, Öz-Yeterlik İnançları ve Öğrenciyi Tanıma Düzeyleri
  Cengiz Şahin, Süheyla Şahin 14 Ara 2017
 • Hayat Bilgisi Dersinde Kullanılan Öğretim Yöntemlerinin Etkililiği Konusunda Yapılan Lisansüstü Tezlerin İçerik Analizi
  Semra GÜVEN, Zeynep KILIÇ 14 Ara 2017
 • Görsel Sanatlar Eğitimi Öğrencilerin Performans Görevlerine Katkı Sağlıyor mu?
  Gülgün ALPAN, Ebru EKİCİ